Obstarávateľ

Obec Závod

Závod

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 50 000,00 EUR 1
2015 238 564,00 EUR 3
2016 328 960,00 EUR 4
2018 277 372,00 EUR 1
2019 317 306,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 19 000,00 EUR 1
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Marián Šupa 1 3 491,67 EUR
STRABAG s.r.o. 2 59 656,00 EUR
HESTON s.r.o. 1 277 372,00 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 179 115,00 EUR
DUVYSTAV s.r.o. 1 110 550,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 89 083,33 EUR
ProMinent Slovensko, s.r.o. 1 59 808,00 EUR
AUTO MARKET, a.s. 1 6 649,17 EUR
KREATOR ATELIER, s. r. o. 1 299 273,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Závod 208 500,00 179 115,00 85.9% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlaková filtrácia na odstraňovanie amoniaku, železa a mangánu 50 000,00 49 840,00 99.68% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zhotovenie miestnych komunikácií v obci Závod 3 564,00 2 970,00 83.33% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zhotovenie miestnych komunikácií v obci Závod 61 000,00 56 092,00 91.95% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Vybudovanie športovo - oddychovej zóny v obci Závod 174 000,00 110 550,00 63.53% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Obec Závod 277 372,00 277 372,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Kúpa NOVÉHO osobného motorového vozidla DACIA SANDERO 8 000,00 5 540,97 69.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kompostovanie biologických odpadov 108 000,00 74 236,10 68.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kompostovanie BRKO - štiepkovač 4 460,00 2 909,72 65.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia 19 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod 2019 Tovary Áno 0 Nie
Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 1 x100 m3 2019 Práce Nie 0 Nie
MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod 317 306,00 299 273,00 94.31% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
+421347799254
+421347799324


starosta@obeczavod.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×