Obstarávateľ

Mesto Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.3

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 209 260,00 EUR 2
2015 945 862,00 EUR 5
2016 722 889,00 EUR 4
2017 697 075,46 EUR 5
2018 1 096 323,56 EUR 6
2019 435 000,00 EUR 1
2020 1 146 876,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 3
2017 200 000,00 EUR 1
2018 1
2018 53 326,00 EUR 1
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
STAVFIN, a.s. 1 82 102,00 EUR
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 1 198 592,00 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 1 249 907,00 EUR
Pow-en a. s. 1 354 349,24 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 2 208 749,17 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 1 109 200,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 2 1 697 049,00 EUR
A.V.l.S. - lnternational Software Distribution & Servis, s.r.o. 1 139 240,00 EUR
FURMET GROUP, s.r.o. 2 218 476,00 EUR
SESTAV, s.r.o. 2 494 000,00 EUR
AREA PLUS s.r.o. 1 109 569,00 EUR
PETMART, s. r. o. 2 154 753,00 EUR
GREENCITY s. r. o. 1 63 760,00 EUR
PETMART plus s.r.o. 2 120 368,00 EUR
Ing. František Víťazka - STAVIT 1 65 400,00 EUR
LFM - servis SK s.r.o. 1 80 832,50 EUR
UNIKOV NITRA, s.r.o. 1 19 580,00 EUR
AUSTRO SERVIS s.r.o. 1 33 708,33 EUR
TWINLOGY s. r. o. 3 531 221,78 EUR
Auto-centrum, a.s. 1 35 458,33 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rozšírenie funkcionality informačného systému mesta 184 140,00 139 240,00 75.61% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Stavebné práce - Prezentačná miestnosť Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom 57 260,00 47 800,00 83.47% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Stavebné práce - Výmena okien a dverí na Materskej škole CII 85 v Dubnici nad Váhom a Materskej škole CII 72 v Dubnici nad Váhom v zmysle výkazov výmer a výpisov okien a dverí, ktoré tvoria prílohu č. 1 a č.2 súťažných podkladov. 152 000,00 68 418,33 45.01% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia materskej školy súp.č. 72 na sídlisku Centrum II (pri Zväzarme) 326 770,00 290 000,00 88.74% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia materskej školy súp.č. 85 na sídlisku Centrum II ( ZŠ s MŠ P. Demitru) 253 720,00 204 000,00 80.4% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72 - elokované pracovisko Centrum I 29, Dubnica nad Váhom 111 130,00 109 569,00 98.59% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Čistiace zariadenie pozemných komunikácií 91 000,00 91 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Dubnici nad Váhom 199 866,00 198 592,00 99.36% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia Materskej školy Pod hájom, Dubnica nad Váhom 163 242,00 161 116,00 98.69% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Údržba mestskej zelene v Dubnici nad Váhom, lokality 1,2,4,5,6 338 883,00 338 881,00 99.99% EUR 2016 Služby Nie 5 Áno
Dubnica nad Váhom – Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ulica Kpt. Nálepku 2017 Práce Nie 0 Nie
PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY CENTRUM I 32, DUBNICA NAD VÁHOM 2017 Práce Áno 0 Nie
CYKLOTRASY MESTA DUBNICA NAD VÁHOM 2017 Práce Áno 0 Nie
Tréningové centrum Dubnica nad Váhom, výmena umelej trávy 249 907,00 249 907,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ KONANIE, STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZAČNÝ PROJEKT – PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MESTSKÉHO ÚRADU DUBNICA NAD VÁHOM 65 400,00 65 400,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Stredisko triedeného zberu – Dubnica nad Váhom - tovary 2018 Tovary Áno 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 142 780,27 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka kompostérov 123 926,40 83 332,64 67.24% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Osobný automobil 42 842,06 29 548,60 68.97% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 200 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 215 000,00 146 106,62 67.95% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kompostéry 132 257,76 90 625,00 68.52% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Vaňové kontajnery 27 555,20 16 316,66 59.21% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Šmykom riadený nakladač 53 960,00 28 090,27 52.05% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Vysokozdvižný vozík, Elektrický stohovací vozík s výsuvom lyžiny, Paletovací vozík s gumovými kolesami 53 326,00 EUR 2018 Áno 0 Nie
Hydraulické lisovacie a balíkovacie zariadenie s horizontálnym plnením 100 579,60 67 360,41 66.97% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 223 700,00 153 797,91 68.75% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY CENTRUM I 32, DUBNICA NAD VÁHOM 558 271,00 550 173,00 98.54% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
CYKLOTRASY MESTA DUBNICA NAD VÁHOM 2019 Práce Áno 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021 435 000,00 295 291,03 67.88% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom - II.etapa / 1.časť 2019 Práce Nie 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom 1 146 876,00 1 146 876,00 100.0% EUR 2020 Práce Áno 1 Ánohttp://www.dubnica.sk


+421917381833


obstaravanie@studnica-no.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 135 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×