Obstarávateľ

Mesto Trebišov

Trebišov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 832 137,00 EUR 7
2015 126 166,00 EUR 3
2016 1 586 429,82 EUR 18
2017 1 056 680,48 EUR 16
2018 639 755,80 EUR 6
2019 2 451 243,00 EUR 12
2020 5 913 623,00 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 129 186,00 EUR 4
2017 1
2017 299 627,00 EUR 2
2018 3
2018 603 372,80 EUR 5
2019 1
2020 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 2 122 272,00 EUR
Skanska SK a.s. 1 119 959,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 193 814,13 EUR
Energy Europe, SE 1 179 000,00 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 1 41 641,19 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 1 622 472,00 EUR
BINS s.r.o. 1 6 780,00 EUR
Energie2, a.s. 1 208 740,23 EUR
Chemkostav, a.s. 1 5 201 589,00 EUR
dcinex Česká republika, s.r.o. 1 80 000,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 4 476 785,01 EUR
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 4 124 534,54 EUR
Štefan Ščerba ŠČERBA 1 27 361,00 EUR
BETPRES, s.r.o. 1 1 289 005,00 EUR
PESMENPOL, spol. s r.o. 1 32 283,33 EUR
VOPEX, s.r.o. Trebišov 2 73 467,00 EUR
STAVIMAT s.r.o. 1 232 200,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 89 096,00 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 19 465,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 1 512,50 EUR
Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 2 745 904,00 EUR
Zoltán Berner 1 21 298,33 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 2 1 611,83 EUR
CESTY KOŠICE s.r.o. 2 184 312,30 EUR
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM 1 46 765,00 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 2 438 298,00 EUR
STAVIMAT s.r.o. 3 909 333,00 EUR
Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o. 1 22 500,00 EUR
Pavol Benetin - ALFA TRONIK 1 13 995,00 EUR
DKFB PLUS, s.r.o. 1 42 387,00 EUR
TURAY PLUS, s.r.o. 1 8 838,00 EUR
BKS-Leasing s. r. o. 1 584 204,00 EUR
AMETYS s.r.o. Košice 1 6 240,00 EUR
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 2 57 534,00 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 1 12 741,67 EUR
TOWDY s. r. o. 3 5 084,14 EUR
FEREX, s.r.o. 1 8 583,33 EUR
Doman Servis s. r. o. 1 1 112,50 EUR
PIKULA, s.r.o. 2 3 455,84 EUR
JMK TREND s.r.o. 1 3,38 EUR
STAV MD s.r.o. 2 48 695,00 EUR
Štefan Fekete-METANA 1 28 000,00 EUR
STROJ-MAX s.r.o. 1 3 249,99 EUR
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 1 33 165,83 EUR
euroAT, s.r.o. 1 5 908,33 EUR
REMKO Sirník, s.r.o. 1 485 730,00 EUR
AVAL BETA s.r.o. 1 42 298,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Dom smútku v Trebišove - interiér 28 216,00 22 800,83 80.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CENTRUM, ADAPTÁCIA SKLADU NA ŠKOLSKÉ ZARIADENIE, časť ZÁKLADNÁ ŠKOLA 232 200,00 232 200,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Digitalizácia kina v Trebišove 108 300,00 66 666,66 61.55% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia objektu pietneho významu 623 333,00 577 000,00 92.56% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Trebišov - Revitalizácia sídliska Mier 155 000,00 121 180,83 78.18% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Trebišov - Chodníky v meste 2014 - II. etapa 157 300,00 101 893,33 64.77% EUR 2014 Práce Nie 2 Áno
Výstavba detských ihrísk v meste Trebišov 52 000,00 38 970,83 74.94% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Trebišov - Oprava strechy na NC Berehovo 54 166,00 39 555,83 73.02% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia objektu pietneho významu - doplňujúce stavebné práce 60 000,00 44 586,66 74.31% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Trebišov–Rozšírenie mestského kamerového systému–4. etapa 12 000,00 11 662,50 97.18% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému Mesta Trebišov 128 000,00 74 246,66 58.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Trebišov - Úprava križovatky pri gymnáziu I.etapa 152 000,00 99 965,83 65.76% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Revitalizácia Pariča (RePar) 593 516,00 622 472,00 104.87% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Spätný lízing techniky 584 204,00 486 836,66 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Obnova mestskej plavárne v Trebišove – I. etapa 205 833,00 205 833,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov 2017 Práce Áno 0 Nie
Realizácia spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom, Trebišov 188 500,00 188 500,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov 2018 Práce Áno 0 Nie
ZBERNÝ DVOR V TREBIŠOVE – TECHNICKÉ VYBAVENIE 2018 Tovary Áno 0 Nie
Zberný dvor v Trebišove 2018 Práce Áno 0 Nie
Tonery 2 500,00 972,20 38.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 500,00 927,08 37.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné ihrisko - dodávka a montáž 40 000,00 26 902,77 67.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oprava miestnych komunikácií 55 926,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 0 Nie
Tonery 2 640,00 346,66 54.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 640,00 329,85 51.54% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Preložky rozvodov inžinierskych sietí k objektu BILLA 34 300,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 0 Nie
Preložky rozvodov inžinierskych sietí k objektu BILLA 34 300,00 23 333,33 68.02% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Stavebný materiál na opravu chodníka 4 660,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Oprava miestnych komunikácií 55 926,00 38 311,40 68.5% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Oprava strechy na NC Berehovo - južná časť 41 442,82 24 954,16 60.21% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia telocvične základnej školy - časť: rekonštrukcia strechy 57 000,00 21 666,66 38.01% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Strážna služba v priemyselnom parku 42 400,00 2,81 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Preložky rozvodov inžinierskych sietí k objektu BILLA 34 300,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 0 Nie
Strážna služba v priemyselnom parku 42 400,00 30 178,80 71.17% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka plynu na rok 2017 50 740,00 34 700,99 68.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 232 049,00 149 166,66 64.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 3 1 960,00 930,55 47.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obnova amfiteátra, pokračovanie obnovy - časť: vonkajšie sedenie 27 198,98 15 625,00 57.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Infražiarič na opravu asfaltových povrchov 8 910,00 2 708,32 30.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov 70 000,00 38 194,43 54.56% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Nákup servera 23 360,00 16 220,83 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kamenná drvina - Odvodnenie ulíc: Paričovská III. etapa, Východná 10 613,90 7 365,00 69.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drenážne potrubie s príslušenstvom - Odvodnenie ulíc: Paričovská III. etapa, Východná 3 332,60 1 388,89 41.67% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 1 970,00 996,52 50.58% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 1 970,00 1 108,33 56.26% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa 110 057,00 52 777,77 47.95% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Strážna služba v priemyselnom parku 42 400,00 2 933,32 6.91% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Strážna služba v priemyselnom parku 42 400,00 35 333,33 83.33% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka plynu na rok 2018 62 077,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 237 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka plynu na rok 2018 66 000,00 45 824,82 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 250 500,00 173 950,19 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 3 635,00 2 156,25 59.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektromobil 40 000,00 27 638,19 69.09% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Veľkoobjemové kontajnery 9 837,00 EUR 2018 Nie 0 Nie
Oprava miestnych komunikácií - 2018 166 257,00 115 399,15 69.41% EUR 2018 Stavebné práce Nie 1 Áno
Veľkoobjemové kontajnery 9 837,00 EUR 2018 Nie 0 Nie
Strážna služba v priemyselnom parku 42 400,00 35 322,50 83.3% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 250 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka plynu na rok 2019 68 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Strážna služba v priemyselnom parku 42 400,00 35 333,32 83.33% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka plynu na rok 2019 83 500,00 50 659,37 60.66% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 265 198,80 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 265 198,80 184 165,00 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nádoby na komunálny odpad 12 599,00 5 650,00 44.84% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Veľkoobjemové kontajnery 9 192,00 4 923,60 53.56% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drenážne potrubie s príslušenstvom 2 150,00 1 490,97 69.34% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kamenná drvina a piesok 7 500,00 5 200,00 69.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu na roky 2019 a 2020 485 730,00 485 730,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Obnova mestskej plavárne – II. etapa 2019 Práce Nie 0 Nie
Oprava miestnych komunikácií rok 2019 174 627,00 222 061,00 127.16% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Obnova mestskej plavárne – II. etapa - opakovaná 1 289 005,00 1 289 005,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Kompostáreň v Trebišove - stavebné práce 2020 Práce Áno 0 Nie
Zberný dvor v Trebišove – technické vybavenie 2020 Tovary Áno 0 Nie
Zberný dvor v Trebišove 2020 Práce Áno 0 Nie
Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj, nájomné byty 5 201 589,00 5 201 589,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Projektové dokumentácie pre kruhové križovatky v meste Trebišov 80 034,00 80 034,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 3 Áno
ZHOTOVITEĽ STAVBY – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ PRI POLÍCII, TREBIŠOV 618 000,00 515 000,00 83.33% EUR 2020 Práce Áno 1 Áno
Kontajnery na triedený odpad 37 683,00 17 748,60 47.09% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stavebný materiál na výstavbu odstavných plôch 23 967,00 10 618,05 44.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Strážna služba v priemyselnom parku 42 400,00 35 248,33 83.13% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka plynu na roky 2020-2021 105 518,00 65 027,57 61.62% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 260 872,00 181 083,33 69.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nádoby na komunálny odpad 14 000,00 7 152,77 51.09% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.trebisov.sk


+421566713302

+421905786264

+421566713374
+42156566726668
+421915840268/915759593
+42156566726668


mokanova@trebisov.sk
glittaladislav@gmail.com
madarova@trebisov.sk
veresova@trebisov.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 349 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×