Obstarávateľ

Mesto Šaľa

Šaľa

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 117 969,00 EUR 2
2015 822 227,00 EUR 4
2016 8 185 911,00 EUR 22
2017 3 229 648,00 EUR 7
2018 2 298 360,50 EUR 9
2019 3 743 078,00 EUR 7

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2016 39 500,00 EUR 4
2017 1
2018 1
2019 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
HOLLSTAV, s. r. o. 4 555 096,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 3 1 263 914,00 EUR
Siemens s.r.o. 1 1 367 420,00 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 2 652 398,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 1 78 003,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 4 17 237,50 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 2 173 629,00 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 1 10 833,00 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 109 300,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 49 988,00 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 2 142 825,00 EUR
MARO, s.r.o. 1 49 570,00 EUR
Rafix s. r. o. 1 221 227,00 EUR
Norbert Kocsis 1 34 600,00 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 3 53 794,00 EUR
BANCHEM, s.r.o. 1 1 493,33 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 1 4 916,80 EUR
Zoltán Bukovský 1 136 060,00 EUR
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 2 7 211 530,00 EUR
TERS systém, spol. s r.o. 1 44 277,00 EUR
COFELY a.s. 1 639 555,00 EUR
Orange Slovensko, a.s. 1 38 343,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 3 100,04 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 1 26 250,00 EUR
MENERT spol. s r.o. 1 1 449 707,00 EUR
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa 1 31 295,00 EUR
Radovan Šulák - MOWERS-TEAM 1 191 931,00 EUR
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 1 1 908 480,00 EUR
VOMA - SK, spol. s r.o. 2 21 326,82 EUR
INEX - Hausgarden s. r. o. 3 1 097 959,00 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 1 095,85 EUR
SERVIS LINE, s.r.o. 1 3 416,66 EUR
Ján Sloboda -GASTROSERVIS 1 12 682,49 EUR
LEMAS spol. s r.o. 1 71 500,00 EUR
SLOVCARE s.r.o. 1 11 875,00 EUR
e-sport, s.r.o. 1 3 200,00 EUR
AUTO NITRA, spol. s r.o. 1 19 991,67 EUR
REDOX - ENEX s.r.o. 1 0,00 EUR
TriCare s. r. o. 1 13 580,00 EUR
VINMONT s.r.o. 3 178 075,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Nákup výpočtovej techniky 28 335,00 28 833,33 101.75% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné zabezpečenie starostlivosti o dreviny v meste Šaľa, vrátane passportu drevín 136 060,00 136 060,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obnova fasády budovy ZŠ J. Hollého v Šali-Veči 129 779,00 129 779,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Výmena vonkajších výplní otvorov na budove ZŠ J. Hollého v Šali, m.č. Veča 223 406,00 142 825,00 63.93% EUR 2016 Práce Nie 2 Áno
Rekonštrukcia plynovej kotolne 44 277,00 44 277,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského v Šali 49 570,00 49 570,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Poistenie majetku mesta Šaľa 85 969,00 77 620,00 90.28% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Údržba futbalového štadióna Šaľa 32 000,00 26 079,16 81.49% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa - 2. etapa 533 693,00 532 962,50 99.86% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Zabezpečenie zimnej údržby mesta Šaľa 165 199,00 159 942,50 96.81% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa 95 000,00 91 083,33 95.87% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa 2016 Služby Neuvedené 0 Nie
Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa 931 975,00 931 975,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Šaľa 4 339 390,00 4 339 390,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa 1 908 480,00 1 908 480,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby 2017 Služby Nie 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa 1 449 707,00 1 449 707,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby 38 343,00 38 343,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa - 3. etapa 1 399 712,00 1 367 420,00 97.69% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod 221 227,00 221 227,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 96 009,00 96 009,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výkon zimnej údržby v meste Šaľa 141 984,00 141 984,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa 2018 Práce Áno 0 Nie
Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu 931 978,00 788 339,00 84.58% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa 458 467,00 430 604,00 93.92% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti 522 619,00 522 619,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Profesionálne výrobky 2 640,00 1 244,44 47.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 10 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Komunikácie - údržba 105 000,00 59 583,33 56.74% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie 135 000,00 65 002,50 48.15% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Oprava krytu asfaltovej komunikácie 80 000,00 41 656,66 52.07% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Traktorová kkosačka 5 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Údržba verejných priestranstiev 28 800,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Údržba verejných priestranstiev 28 800,00 20 000,00 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
čistiace a dezinfekčné prostriedky 2 202,00 913,20 41.47% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Nákup materiálno technického vybavenia - útulok 7 305,00 4 097,33 56.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Údržba verejných priestranstiev 13 330,00 9 059,65 67.96% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup vybavenia telocviční 3 850,00 2 666,66 69.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup vybavenia telocviční 3 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Originálne tonery 4 417,00 2 583,36 58.48% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chladiace zariadenie pre domy smútku 4 100,00 2 847,21 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Údržba verejných priestranstiev 13 330,00 8 712,69 65.36% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Údržba verejných priestranstiev 13 000,00 10 833,00 83.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 10 320,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup materiálno technického vybavenia - Domov dôchodcov 14 330,00 9 895,83 69.05% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Univerzálny kuchynský robot 18 000,00 10 568,74 58.71% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 12 580,00 6 802,08 54.07% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup materiálno technického vybavenia - Domov dôchodcov 13 590,00 13 580,00 99.92% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Polopodzemné kontajnery s príslušenstvom na zber komunálneho odpadu s monitorovacím systémom 166 896,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Mestský elektromobil 32 246,50 21 875,00 67.83% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie 53 795,00 53 794,00 99.99% EUR 2019 Tovary Áno 3 Áno
Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali 2019 Tovary Áno 0 Nie
Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa 370 067,00 370 067,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 4 Áno
Kancelárske potreby 15 000,00 7 562,50 50.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK 230 000,00 230 000,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Úžitkové motorové vozidlo na prepravu nákladu 24 000,00 16 659,72 69.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali 178 076,00 178 075,00 99.99% EUR 2019 Tovary Áno 3 Áno
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa 2 872 140,00 2 872 140,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa 2019 Práce Áno 0 Nie
Výkon zimnej údržby v meste Šaľa 2019 Služby Nie 0 Nie
+421317705981


mesto@sala.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 247 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×