Dodávateľ

EUROMOTOR, spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EUROMOTOR, spol. s r.o.

IČO: 31561357

Adresa: Čerešňová 8A, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3090

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Máj 2020

Záznam platný do: 19. Máj 2023

Posledná zmena: 20. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 90 729,16 EUR 7 7
2017 45 583,33 EUR 3 3
2018 86 179,16 EUR 5 5
2019 92 250,00 EUR 5 5
2021 28 750,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 90 729,16 EUR 7 7
2017 45 583,33 EUR 3 3
2018 86 179,16 EUR 5 5
2019 92 250,00 EUR 5 5
2021 28 750,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 0,00 0.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 73 658,34 73658.34 EUR
Mesto Banská Bystrica 12 174 166,66 174166.66 EUR
Okresný súd Zvolen 1 16 666,66 16666.66 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 68 333,32 68333.32 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 10 666,67 10666.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
služobné motorové vozidlo Mesto Banská Bystrica 27 561,00 27561.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 37 596,00 37596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Superb Combi Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 29 800,00 29800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 12 964,00 12964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 12 990,00 12990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové osobné vozidlo Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Zvolen 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla-2 ks Mesto Banská Bystrica 30 999,98 30999.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla-3 ks Mesto Banská Bystrica 39 365,00 39365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 19 200,00 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 17 000,00 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 32 000,00 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 39 154,00 39154.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Inšpektorát práce Banská Bystrica 12 900,00 12900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 43 000,00 43000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 700,00 7700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 30 992,00 30992.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 35 000,00 35000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 57 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jacek Drogosz
Adresa:
plac Dominikański 4 Krakow 31-043
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adam Pietkiewicz
Adresa:
ul. Bracka 7 Krakow 31-005
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Kováčik
Adresa:
Vydrovo 101 Čierny Balog 97652
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Kováčik
Adresa:
Vydrovo 101 Čierny Balog 97652
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Január 2018
Záznam do:
4. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Kováčik
Adresa:
Vydrovo 101 Čierny Balog 97652
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Záznam do:
9. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adam Pietkiewicz
Adresa:
ul. Bracka 7 Krakow 31-005
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Kováčik
Adresa:
Vydrovo 101 Čierny Balog 97652
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jacek Drogosz
Adresa:
plac Dominikański 4 Krakow 31-043
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 25 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 9.01.2018 do: 4.10.2021

StiahniZáznam platný od: 21.06.2017 do: 9.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×