Dodávateľ

Viliam Turan TURANCAR

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Viliam Turan TURANCAR (oprávnená osoba Ing. Viliam Turan)

IČO: 22679057

Adresa: Bratislavská 29/466, Nitra

Registračné číslo: 2021/11-FO-F7918

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. November 2021

Záznam platný do: 12. November 2024

Posledná zmena: 13. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 72 886,50 EUR 10 10
2017 315 141,65 EUR 5 5
2018 84 358,67 EUR 8 8
2019 75 572,74 EUR 5 5
2020 8 316,60 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 72 886,50 EUR 10 10
2017 315 141,65 EUR 5 5
2018 84 358,67 EUR 8 8
2019 75 572,74 EUR 5 5
2020 8 316,60 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 99 916,65 99916.65 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 75 000,00 75000.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 748,99 748.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 142 379,99 142379.99 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 7 922,43 7922.43 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 13 350,00 13350.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 1 100,00 1100.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 1 468,75 1468.75 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 128 335,00 128335.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 468,75 468.75 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 6 707,77 6707.77 EUR
Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice 1 75 000,00 75000.00 EUR
Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 2 854,00 854.00 EUR
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2 3 023,83 3023.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 130 674,00 130674.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Preprava osôb mikrobusom z Nitry do Ružomberka a späť Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb na výjazdové zasadnutie pracovníkov objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 420,00 420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava osôb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23 562,00 23562.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava 45 osôb autobusom Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb na pracovný seminár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 270,00 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb mikrobusom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb mikrobusom 10-miestnym na konferenciu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb a krojov autobusom - Brno Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 370,00 370.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb autobusom (18 osôb) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150,00 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava autobusom pre 26 osôb Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mikrobus ISUZU NOVO Ultra 2017 Euro 6 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 120 000,00 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo - autobus Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 139 500,00 139500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Preprava osôb a krojov autobusom - Čičov, Komárno Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Motorové vozidlo - Autobus Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice 90 000,00 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MIDIBUS pre 31 osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 105 240,77 105240.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nepravidelná preprava osôb vozidlom s počtom miest na sedenie od 9 do 20 osôb. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 284,00 4284.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava osôb vozidlom s počtom miest na sedenie od 21 do 30 osôb Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 752,00 1752.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava osôb vozidlom s počtom miest na sedenie od 31 do 49 osôb Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 091,00 2091.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 671,00 671.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová preprava osôb Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 790,00 1790.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová preprava osôb Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová preprava osôb Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 675,00 675.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Časová údržba vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700,00 700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Autobusová doprava Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
„Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy)“ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 103 736,01 103736.01 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 840,00 840.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Preprava osôb autobusom - exkurzia študentov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Wien Ekonomická univerzita v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Autobusová doprava - preprava osôb pre SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 8 050,00 8050.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Autobusová doprava Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Viliam Turan
Adresa:
Dolnohorská 39 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Viliam Turan
Adresa:
Železničiarska 13 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. August 2017
Záznam do:
21. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Hviezdoslavovo námestie 25 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.09.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 15.08.2017 do: 21.09.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×