Obstarávateľ

Mesto Dunajská Streda

Dunajská Streda

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.4

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 373 450,00 EUR 13
2015 921 159,00 EUR 4
2016 713 646,08 EUR 17
2017 4 697 148,01 EUR 9
2018 2 754 243,00 EUR 9
2019 3 141 609,00 EUR 7

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2
2016 56 550,00 EUR 5
2017 1
2017 46 800,00 EUR 2
2018 4
2018 189 106,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Marián Šupa 1 7 083,33 EUR
Skanska SK a.s. 4 706 132,00 EUR
Slovanet, a.s. 1 36 600,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 336 233,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 628 450,00 EUR
Energie2, a.s. 1 753 104,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 77 550,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 283,33 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 50 777,00 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 14 2 167 725,00 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 2 714 217,00 EUR
NEA-PLAST, s.r.o. 1 65 400,00 EUR
KONNEX s.r.o. 1 147 500,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 1 50 000,00 EUR
AXA Projekt s.r.o. 1 391 666,00 EUR
Štefan Gavlíder- GAGAKO-STAV 2 541 985,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 188 710,00 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 258,33 EUR
SAD Dunajská Streda 1 1 349 433,00 EUR
ADEPTUS, s.r.o. 1 45 388,00 EUR
Attila Kovács-MELMAKO III 1 0,00 EUR
KAMI PROFIT, s.r.o. 1 771 524,00 EUR
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 1 57 694,00 EUR
Technické služby - .A.S.A. s.r.o. 1 99 740,00 EUR
EUROVEA, a.s. 1 66 281,00 EUR
Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 1 37 220,00 EUR
LION CAR, s.r.o. 1 31 666,66 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 1 0,00 EUR
Cykloprojekt s. r. o. 1 75 625,00 EUR
MAT-obaly, s.r.o. 1 5 059,00 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 1 1 358,32 EUR
Ján Sloboda -GASTROSERVIS 1 2 208,30 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 1 0,00 EUR
Mitru , s.r.o. 1 0,00 EUR
DS - CAR, s.r.o. 4 152 340,06 EUR
Rudolf Végh - TENT 1 7 676,00 EUR
Revilo S.r.o. 1 162 560,00 EUR
LATTI - EXTRA spol. s r.o. 1 364 005,00 EUR
Mobilita servis, spol. s r.o. 1 90 584,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda, Malé Blahovo 72 500,00 68 189,16 94.05% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ 200 000,00 200 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
„Pohonné hmoty – mesto Dunajská Streda“ 50 000,00 50 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie ostatných potravín pre pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda od 90 000,00 do 110 000,00 42 314,16 EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova Poľnej ulice v Dunajskej Strede 230 000,00 97 130,00 42.23% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova časti Hviezdoslavovej ulice v Dunajskej Strede 54 000,00 39 195,83 72.58% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova Ulice L. Amadea v Dunajskej Strede 90 000,00 42 410,83 47.12% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova časti Ulice I. Gyurcsóa a Športovej ulice v Dunajskej Strede 133 000,00 63 735,00 47.92% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova Gombótášskej ulice v Dunajskej Strede 38 770,00 26 960,83 69.54% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova komunikácie pred obytným blokom č. 291 na sídlisku Smetanov háj v Dunajskej Strede 103 000,00 51 428,33 49.93% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Dunajská Streda 196 680,00 198 450,00 100.89% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Výmena okien a dverí na ZŠ. Gyulu Szabóa s VJM v Dunajskej Strede 58 000,00 54 500,00 93.96% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Vybudovanie verejného osvetlenia na Malotejedskej ulici v DS 50 000,00 37 823,33 75.64% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova Kúpeľnej ulice v Dunajskej Strede 180 000,00 96 554,16 53.64% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova Malotejedskej ulice v Dunajskej Strede 195 000,00 135 802,50 69.64% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova Mlynskej ulice v Dunajskej Strede 45 000,00 27 956,66 62.12% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny 119 904,00 110 047,50 91.77% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede 675 755,00 642 936,66 95.14% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda-2015 53 000,00 48 078,33 90.71% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
„Mechanické čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda“ 133 500,00 99 740,00 74.71% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
„Grafické a tlačiarenské služby“ 2016 Služby Nie 0 Nie
„Zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb (internetu, pevnej telefónnej linky a káblovej televízie)“ 2016 Služby Nie 0 Nie
„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Dunajská Streda“ 3 334 000,00 2 714 217,00 81.41% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
„Projektová dokumentácia pre školské jedálne a kuchyne v Dunajskej Strede“ 45 000,00 37 220,00 82.71% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
„Prepojovacia komunikácia – Dunajská Streda“ 268 397,00 233 794,00 87.1% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
„Rekonštrukcia okružnej križovatky II/507-II/572 Dunajská Streda“ 141 100,00 115 377,00 81.76% EUR 2017 Práce Nie 2 Áno
„Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede“ 2017 Práce Áno 0 Nie
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“ 572 500,00 393 756,00 68.77% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
„ Poistenie majetku mesta Dunajská Streda„ 190 845,00 77 550,00 40.63% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
„Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda“ 2018 Služby Nie 0 Nie
„Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede“ 450 001,00 391 666,00 87.03% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
„Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“ 194 089,00 175 132,00 90.23% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
„Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda“ 196 000,00 188 710,00 96.28% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ 230 000,00 230 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
„Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark“ 2018 Práce Áno 0 Nie
„Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v Dunajskej Strede“ 366 853,00 366 853,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
„Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda“ 565 002,00 565 002,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
„Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda - časť B, Galantská c. II/507 – Malodvornícka c. III/1425“ 414 036,00 379 185,00 91.58% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“ 2018 Práce Nie 0 Nie
Kancelársky nábytok 1 600,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie pre materské školy 2 400,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok a zariadenie pre materské školy 12 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok a zariadenie pre materské školy 12 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vrece na odpad 6 072,00 4 215,83 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Automatická pračka 1 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Archívny box 546,00 215,27 39.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Automatická pračka 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Archívny box 546,00 236,10 43.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Automatická pračka 1 800,00 1 131,93 62.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sporák elektrický SE-940 A s príslušenstvom 3 300,00 1 840,25 55.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
elektromobil Volkswagen e-Golf 37 401,00 25 972,91 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
elektromobil Volkswagen e-Golf 35 349,00 24 547,91 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenájom stanov/veľkostanov 8 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Prenájom stanov/veľkostanov 8 000,00 7 676,00 95.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Komunálna technika-zametacie vozidlo 188 800,00 122 916,66 65.1% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Volkswagen Caddy 4 Kombi 1,4 L TSI BMT 20 332,08 14 119,50 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Telekomunikačné služby - internet, pevná telefónna linka 45 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Telekomunikačné služby - internet, pevná telefónna linka 45 000,00 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Telekomunikačné služby - internet, pevná telefónna linka 45 000,00 30 500,00 67.77% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Audi A6 3,0 TDI quattro STR 89 725,99 62 309,71 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
TRAKTOR CASTELGARDEN XT190 HYDRO 10 580,02 5 902,77 55.79% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Posteľ jednolôžková s roštom a matrac s nepremokavým poťahom na zips 1 800,00 EUR 2017 Nie 0 Nie
„Dodávka zemného plynu“ 147 193,00 204 176,00 138.71% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“ 191 069,00 189 336,00 99.09% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“ 2018 Práce Nie 0 Nie
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede 189 106,00 75 625,00 EUR 2018 Práce Áno 1 Nie
„Prestavba vzduchotechniky veľkej sály MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede“ 226 042,00 162 560,00 71.91% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
„Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark“ (kód projektu SKHU/1601/1.1/041) 369 400,00 364 005,00 98.53% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“ 295 161,00 284 452,00 96.37% EUR 2019 Práce Nie 2 Áno
„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“ 1 349 433,00 1 349 433,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede, Časť A: Vyznačenie cyklistických pruhov, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia cyklopruhu 110 469,00 90 584,00 81.99% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
„Nákup a dodávka elektrickej energie“ 753 104,00 753 104,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Elektromobil NISSAN e-NV200 Van, N1 38 000,00 26 388,88 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.dunstreda.sk


+421903520052
+421315903941


dagmar.melotikova@gmail.com

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 197 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×