Obstarávateľ

Obec Kalná nad Hronom

Kalná nad Hronom

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 187 440,00 EUR 2
2015 485 053,00 EUR 3
2016 174 415,00 EUR 2
2017 53 000,00 EUR 1
2018 346 999,00 EUR 2
2019 990 080,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 59 945,00 EUR 1
2018 2
2018 53 000,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
GEMMA CONSULTING, a.s. 1 389 500,00 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 1 117 885,00 EUR
Hydromeliorácie a.s. 3 711 441,00 EUR
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. 1 93 066,00 EUR
KONNEX s.r.o. 1 68 900,00 EUR
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 1 194 102,00 EUR
ZSE Energia, a.s. 1 44 166,65 EUR
A I T, s.r.o. 1 186 479,00 EUR
SLOVENERGY, s.r.o 1 126 501,00 EUR
Autocentrum CYDA s.r.o. 1 24 520,83 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia potrubných rozvodov – sídl. Juh, Kalná nad Hronom 144 990,00 142 638,00 98.37% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Trhové miesto v parkovej úprave 132 597,00 117 885,00 88.9% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Chodník Kalná nad Hronom /Nitrianska ul./ 59 945,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Multifunkčné ihrisko 132 263,00 93 066,00 70.36% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 186 982,00 186 479,00 99.73% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia PČS 1- Kalná nad Hronom 55 177,00 49 901,00 90.43% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Kalná nad Hronom- Pálenica VN,TS,NN 165 474,00 126 501,00 76.44% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Centrum funkčného tréningu 2018 Práce Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi Business 2,0TDI 135 kW 6st.AP 4x4 29 425,00 20 434,02 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent 53 000,00 36 805,54 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent 53 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Multifunkčné komunálne vozidlo 70 000,00 68 900,00 98.42% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Centrum funkčného tréningu v obci Kalná nad Hronom 2018 Práce Nie 0 Nie
Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom 276 999,00 194 102,00 70.07% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Centrum funkčného tréningu v obci Kalná nad Hronom 579 734,00 518 902,00 89.5% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
NOVOSTAVBA HASIČSKEJ ZBROJNICE 410 346,00 389 500,00 94.91% EUR 2019 Práce Nie 1 Ánohttp://www.kalna.sk


+421948455210


gogora@kalna.eu

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×