Dodávateľ

autosport SZILÁGYI s.r.o.

Lovinobaňa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: autosport Szilágyi, s.r.o.

IČO: 36056731

Adresa: Železničná 26, Lovinobaňa

Registračné číslo: 2017/2-PO-E3815

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Február 2017

Záznam platný do: 23. Február 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 325 820,00 EUR 1 1
2015 176 500,00 EUR 3 3
2016 191 078,00 EUR 4 4
2017 53 750,00 EUR 1 1
2018 260 915,00 EUR 4 4
2019 52 526,50 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 325 820,00 EUR 1 1
2015 176 500,00 EUR 3 3
2016 191 078,00 EUR 4 4
2017 53 750,00 EUR 1 1
2018 275 914,00 EUR 5 5
2019 37 527,50 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 689 560,00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 14 999,00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 1 49 000,00 EUR
Marian Bojtoš AMES 1 39 563,00 EUR
Obec Tomášovce 1 20 416,00 EUR
AG Hradová s.r.o. 1 52 200,00 EUR
Kvál s. r. o. 1 75 300,00 EUR
Karol Csernus 1 39 200,00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 18 462,50 EUR
Stredná odborná škola technická 2 39 064,00 EUR
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš 1 22 825,00 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Investície do hmotného majetku - Marián Bojtoš Marian Bojtoš AMES 95 963,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka špeciálnych vozidiel AG Hradová s.r.o. 55 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stavebná činnosť Kvál s. r. o. 76 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Investicie do hmotného majetku – Karol Csernus / chladiarenske auto Karol Csernus 39 365,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Materiálno technické vybavenie Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 281 510,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup dodávkových úžitkových automobilov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 325 820,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Úžitkové 7 miestne vozidlo Fiat Ducato Maxi 2,3 MTJ 150k 35 L4 Dvojkabína Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš 22 826,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malý dodávkový automobil Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malé dodávkové technologické automobily v počte 3 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 54 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné úžitkové motorové vozidlo Liptovské múzeum v Ružomberku 55 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup ľahkých dodávkových automobilov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávkový automobil FIAT DUCATO alebo ekvivalent Obec Tomášovce 24 500,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Automobil FIAT DUCATO - valník, alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická 24 000,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobný automobil Slovenské národné múzeum 15 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup automobilu Stredná odborná škola obchodu a služieb 22 165,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávkový automobil Stredná odborná škola technická 24 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+4214396516


fulajtar@autosportszilagyi.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anna Szilágyiová
Adresa:
Boženy Nemcovej 32 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ondrej Szilágyi
Adresa:
Ulica B. Nemcovej 32 Lučenec 984 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ondrej Szilágyi
Adresa:
Boženy Nemcovej 32 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Szilágyi
Adresa:
Ružiná Divín 985 52
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Zuzana Morháčová
Adresa:
Haličská cesta Lučenec 984 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.11.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×