Obstarávateľ

Obec Solčany

Solčany

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 195 000,00 EUR 1
2016 613 677,40 EUR 3
2017 14 300,00 EUR 1
2018 122 186,25 EUR 1
2019 322 202,25 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 1
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
HOLLSTAV, s. r. o. 1 99 000,00 EUR
EUROPA GROUP s.r.o. 1 232 800,00 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 1 200 016,00 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 1 10 991,67 EUR
ProAlter s.r.o. 1 300 555,00 EUR
PLQ DEVELOPMENT s.r.o. 1 110 000,00 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 1 78 416,67 EUR
IPP Consulting, s.r.o. 1 85 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zateplenie a stavebné úpravy v Dome kultúry v Solčanoch 195 000,00 232 800,00 119.38% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Solčany 262 190,00 250 462,50 95.52% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Solčany 2017 Práce Nie 0 Nie
Rozšírenie kapacity Materskej školy Solčany 2018 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti budovy 175 743,70 91 666,66 52.15% EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy 175 743,70 82 500,00 46.94% EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo 14 300,00 9 159,72 64.05% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie kompostérov 122 186,25 70 833,33 57.97% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Obstaranie kompostérov 122 186,25 65 347,22 53.48% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Rozšírenie kapacity Materskej školy Solčany 200 016,00 200 016,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Ánohttp://www.obecsolcany.sk


+421385383521
+42138385383521


vo.mol.to@gmail.com
starkova@aegroup.sk
vo.obecsolcany@gmail.com
laci@buslaci.sk
starosta@obecsolcany.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 44 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×