Obstarávateľ

Hlavný banský úrad

Banská Štiavnica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 62 812,20 EUR 40
2017 117 417,40 EUR 27
2018 47 300,00 EUR 2
2019 15 000,00 EUR 1
2020 29 300,00 EUR 1
2021 222 800,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 472,00 EUR 3
2017 3 004,50 EUR 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 60 002,45 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 8 3 229,05 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 3 1 460,65 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 455,81 EUR
TopPrint s.r.o. 1 270,00 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 1 43 416,67 EUR
NICHOLTRACKT, s.r.o. 1 127,92 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 545,74 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 2 791,64 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 2 195,42 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 4 2 370,00 EUR
Firma Bučko s.r.o. 1 4 520,00 EUR
ITSK, s.r.o. 2 589,43 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 170,67 EUR
DD21 s.r.o. 1 415,83 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 2 146,73 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 1 91 666,67 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 2 22 462,26 EUR
Auto Gábriel, s.r.o. Košice 2 53 499,16 EUR
SGL media, s.r.o. 1 244,70 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 141,67 EUR
KRIDLA s.r.o 2 865,28 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 190,83 EUR
Viliam Štafurik - RENTON 1 507,99 EUR
TOWDY s. r. o. 1 250,00 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 4 1 115,29 EUR
Slavomír Binčík - Junior 1 192,44 EUR
One Print s.r.o. 1 222,50 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 1 58,33 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 1 345,46 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 83,33 EUR
Doman Servis s. r. o. 1 196,58 EUR
KIZZE D&S s. r. o. 1 240,00 EUR
HygoLand s.r.o. 2 501,00 EUR
2U spol. s r.o. 1 124,58 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 133,32 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 2 870,00 EUR
RENTON SK s.r.o. 2 778,00 EUR
R-DAS Trade, s.r.o. 1 369,12 EUR
SMZ - Služby, a.s. Jelšava 1 4 770,00 EUR
DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves. 1 499,00 EUR
SEMA MR, s.r.o. 1 137,40 EUR
BCF ENERGY, s. r. o 1 11 544,29 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 305 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
VK/2021/1797 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2021-06-02 2021-06-15
VK/2021/1225 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad Banská Bystrica užšie vnútorné výberové konanie 2021-04-26 2021-05-03
VK/2020/3167 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Košice vonkajšie výberové konanie 2020-12-16 2020-12-23
VK/2020/3164 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - predseda obvodného banského úradu Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2020-12-16 2020-12-23
VK/2020/3027 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2020-11-30 2020-12-11
VK/2020/2897 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Košice vonkajšie výberové konanie 2020-11-18 2020-11-27
VK/2020/2895 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Bratislava vonkajšie výberové konanie 2020-11-18 2020-11-27
VK/2020/2896 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2020-11-18 2020-11-27
VK/2020/2892 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica vonkajšie výberové konanie 2020-11-18 2020-11-27
VK/2020/2894 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica vonkajšie výberové konanie 2020-11-18 2020-11-27
VK/2020/2792 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci útvaru úhrad a merania Ukončené prihlasovanie Hlavný banský úrad Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica užšie vnútorné výberové konanie 2020-11-09 2020-11-16
VK/2020/2794 - hlavný radca Ukončené prihlasovanie Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Bratislava užšie vnútorné výberové konanie 2020-11-09 2020-11-16
VK/2020/2796 - hlavný radca Ukončené prihlasovanie Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Košice užšie vnútorné výberové konanie 2020-11-09 2020-11-16
VK/2020/2795 - hlavný radca Ukončené prihlasovanie Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Banská Bystrica užšie vnútorné výberové konanie 2020-11-09 2020-11-16
VK/2020/2793 - hlavný radca Ukončené prihlasovanie Hlavný banský úrad Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica užšie vnútorné výberové konanie 2020-11-09 2020-11-16
VK/2020/2400 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - Vedúci útvaru hlavného ústredného banského inšpektora Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Hlavný banský úrad Banská Štiavnica vonkajšie výberové konanie 2020-10-02 2020-10-10
VK/2020/1585 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - predseda obvodného banského úradu Vyhlásený výsledok - neúspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2020-06-23 2020-08-15
VK/2020/1586 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - predseda obvodného banského úradu Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad Košice vonkajšie výberové konanie 2020-06-23 2020-08-15
VK/2020/1587 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - predseda obvodného banského úradu Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad Bratislava vonkajšie výberové konanie 2020-06-23 2020-08-15
VK/2020/1110 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - predseda obvodného banského úradu Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad Košice vonkajšie výberové konanie 2020-04-30 2020-05-11
VK/2020/1111 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - predseda obvodného banského úradu Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2020-04-30 2020-05-11
VK/2019/8062 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi vonkajšie výberové konanie 2019-12-09 2020-01-15
VK/2019/8060 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Hlavný banský úrad vonkajšie výberové konanie 2019-12-09 2020-01-15
VK/2019/8061 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-12-09 2020-01-15
VK/2019/5521 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi vonkajšie výberové konanie 2019-09-04 2019-10-15
VK/2019/5519 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-09-04 2019-10-15
VK/2019/5520 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vonkajšie výberové konanie 2019-09-04 2019-10-15
VK/2019/3835 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Bratislave vonkajšie výberové konanie 2019-06-12 2019-07-15
VK/2019/3833 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vonkajšie výberové konanie 2019-06-12 2019-07-15
VK/2019/718 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-01-29 2019-02-28
VK/2019/721 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vonkajšie výberové konanie 2019-01-29 2019-02-28
VK/2019/719 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi vonkajšie výberové konanie 2019-01-29 2019-02-28
VK/2018/7305 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-06 2018-12-06
VK/2018/7307 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vonkajšie výberové konanie 2018-11-06 2018-12-06
VK/2018/7304 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-06 2018-12-06
VK/2018/1815 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Hlavný banský úrad Banská Štiavnica vonkajšie výberové konanie 2018-03-15 2018-04-06
VK/2018/1816 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-03-15 2018-04-06
VK/2018/1813 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - neúspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad, Banská Bystrica užšie vnútorné výberové konanie 2018-03-15 2018-04-06
VK/2018/1817 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi vonkajšie výberové konanie 2018-03-15 2018-04-06
VK/2018/944 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Kancelária predsedu Hlavného banského úradu užšie vnútorné výberové konanie 2018-02-12 2018-02-17
VK/2017/2140 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Oddelenie banskej bezpečnosti na Obvodnom banskom úrade v Bratislave užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-17 2017-10-31
VK/2017/2138 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Oddelenie banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-17 2017-10-31
VK/2017/2142 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Oddelenie banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade vonkajšie výberové konanie 2017-10-17 2017-10-31
VK/2017/2137 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Hlavný banský úrad Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín na Obvodnom banskom úrade v Prievidzi užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-17 2017-10-31

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×