Obstarávateľ

Mesto Bardejov

Bardejov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 907 989,00 EUR 4
2015 2 883 715,00 EUR 7
2016 543 226,00 EUR 8
2017 2 922 935,00 EUR 6
2018 20 042 985,00 EUR 16
2019 3 713 826,00 EUR 8

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 11 345,00 EUR 1
2017 1
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
O.S.V.O. comp, a.s. 2 2 095 654,00 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 93 966,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 2 2 483 995,00 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 1 415 000,00 EUR
Energy Europe, SE 1 10 666,66 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 1 479 893,00 EUR
CUKSTAV s.r.o. 9 6 230 162,00 EUR
GMT development, s.r.o. 1 236 117,00 EUR
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 3 1 440 850,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 5 784 490,68 EUR
dcinex Česká republika, s.r.o. 1 112 499,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 1 36 682,69 EUR
Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. 2 893 859,00 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 19 219,00 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 1 597 324,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 54 390,00 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 1 163 720,00 EUR
SK JULIO s. r. o. 2 231 804,00 EUR
HYCA s.r.o. 1 129 500,00 EUR
FORMAT - PM, s.r.o. 1 231 926,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 29 990,99 EUR
Zoltán Berner 1 6 075,00 EUR
MARKO a MARKO s.r.o. 1 905 880,00 EUR
SAD Prešov, a.s. 1 11 178 000,00 EUR
Bluetech s.r.o. 2 733 749,33 EUR
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 1 9 900,00 EUR
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 1 9 333,33 EUR
BEL-ENERGY s.r.o. 1 175 000,00 EUR
KATIS s.r.o. 3 854 850,00 EUR
BFF Central Europe s.r.o. 1 1 975 000,00 EUR
MAT-obaly, s.r.o. 1 1 750,00 EUR
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 2 17 172,50 EUR
Ladislav Máté - FiMa 1 7 749,00 EUR
BUKÓZA ENERGO, a. s. 1 11 624,84 EUR
MONASTER, s.r.o. 2 46 020,00 EUR
EKOAUTO s.r.o. Bardejov 1 29 997,50 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
ŽIVIČNÉ ÚPRAVY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCII A CHODNÍKOV V BARDEJOVE - 2014 400 000,00 415 000,00 103.75% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Bardejov LED technológiou 453 652,00 445 777,00 98.26% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Poskytovanie služieb stravovania prostredníctvom kupónov 200 000,00 167 539,16 83.76% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Digitalizácia kina Bardejovské Kúpele 113 000,00 93 749,16 82.96% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30, Radničné námestie Bardejov 114 881,00 72 965,83 63.51% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Skate park Bardejov 194 989,00 193 271,66 99.11% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Revitalizácia CMZ mesta Bardejov – II.časť 177 768,00 174 647,50 98.24% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Bardejov, prechod ul. Kláštorská - Radničné námestie 75 418,00 74 943,33 99.37% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna Bardejov - 1. etapa 891 021,00 623 565,83 69.98% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov, južná časť - 1. etapa 1 006 000,00 582 458,00 57.89% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30, Radničné námestie Bardejov 116 130,00 78 305,00 67.42% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Mestský hnedý priemyselný park Bardejov - doplňujúce stavebné práce 163 726,00 163 720,00 99.99% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove 180 789,00 144 245,00 79.78% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Bardejov LED technológiou - II. Etapa 1 700 040,00 1 649 877,00 97.04% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove-dvorný trakt 390 111,00 390 111,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov 2017 Práce Áno 0 Nie
Cyklochodník , Mníchovský potok - Mokrolužský most v Bardejove 508 995,00 508 995,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Most cez potok Kamenec , Bardejov - mestská časť Dlhá Lúka 296 535,00 296 535,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - stavebné práce 479 893,00 479 893,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Komunitné centrum Poštárka, Bardejov 236 117,00 236 117,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 1 757 906,00 1 757 906,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 7 Áno
I/77 BARDEJOV - REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY - UL. ŠTEFÁNIKOVA - UL.T. ŠEVČENKA - UL. MLYNSKÁ 2018 Práce Nie 0 Nie
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov, južná časť - 2. etapa 1 833 316,00 1 833 316,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy – Dlhý rad č. 16 v Bardejove 989 526,00 989 526,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Nákup motorového vozidla Škoda Fabia Combi Active 11 345,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nákup motorového vozidla Škoda Fabia Combi Active 11 345,00 7 777,77 68.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zefektívnenie triedeného zberu 244 200,00 157 986,10 64.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna 10 000,00 6 457,50 64.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
LPDE Vrecia na odpad alebo ekvivalent 3 000,00 1 458,33 48.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 135 000,00 133 445,76 98.84% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového motorového vozidla HYUNDAI 1,2i COMFORT alebo ekvivalent 12 000,00 8 250,00 68.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 12 800,00 8 888,88 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastové kontajnery (HDPE) na komunálny odpad - 1100 litrov bez zámku, 10 000,00 5 062,50 50.62% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 133 000,00 129 861,20 97.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 154 800,00 154 784,52 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 14 000,00 9 687,36 69.19% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nové, pojazdné, elektricky polohovateľné skladacie postele s bočnicami a príslušenstvom (matrac, hrazda, hrazdička) 16 500,00 11 448,33 69.38% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nové, pojazdné, elektricky polohovateľné skladacie postele s bočnicami a príslušenstvom (matrac, hrazda, hrazdička) 4 150,00 2 862,08 68.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Elektromobil 36 000,00 24 992,49 69.42% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY TOPĽA V BARDEJOVE 2 112 072,00 1 975 000,00 93.51% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Elektromobil 36 000,00 24 997,91 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24, Bardejov 430 120,00 430 120,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov,východná časť - 1. etapa 468 050,00 468 050,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Služba vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v Meste Bardejov 11 178 000,00 11 178 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zníženie energetických nákladov MŠ nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov 482 994,00 482 994,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Dostavba športovo-oddychového areálu ZŠ - Bardejov 796 826,00 796 826,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 44 500,00 30 568,90 68.69% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
CYKLOCHODNÍK TOPLIANSKÁ ULICA, BARDEJOV 597 324,00 597 324,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Stravné poukážky 168 000,00 165 352,20 98.42% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU VINBARG 649 823,00 649 823,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca Bardejov 905 880,00 905 880,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov 68 479,00 65 239,00 95.26% EUR 2019 Tovary Áno 3 Áno
+421911561160

+421915946513


karolina.vavrincikova@ultimaratio.sk
miamar.po@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 335 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×