Obstarávanie

Nákup nových osobných automobilov strednej kategórie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
434 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
434 200,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34110000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov strednej kategórie v počte 26 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IMPA Bratislava, a.s. 4 434 200,00 0% EUR 20. November 2014 62691

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Autoprofit, s.r.o. - časť Kritériá 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574634/content/208932/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574670/content/209062/download","filename":"Záp z KPU 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574655/content/209236/download","filename":"ZM_2015_0257_podpisana verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574631/content/208951/download","filename":"SP - fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574631/content/208952/download","filename":"Príloha č. 1 k SP Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574631/content/208953/download","filename":"Príloha č. 2 k SP Návrh na plnenie kritéra_finál.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DANUBIASERVICE, a.s. - časť Kritériá 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574646/content/208954/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574658/content/209041/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574658/content/209042/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574658/content/209043/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574658/content/209044/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DANUBIASERVICE, a.s. - časť Ostatné 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574643/content/209468/download","filename":"Autorizácia ŠAS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574643/content/209469/download","filename":"Autorizované servisné strediská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574643/content/209470/download","filename":"COC ŠAS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574643/content/209471/download","filename":"Čestné prehlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574643/content/209472/download","filename":"Čestné prehlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574643/content/209473/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574643/content/209474/download","filename":"Osvedčenie MDVRR SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574643/content/209475/download","filename":"Rámcová dohoda vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574643/content/209476/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574643/content/209477/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Autoprofit, s.r.o. - časť Ostatné 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574679/content/209280/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574679/content/209281/download","filename":"Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574679/content/209282/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574679/content/209283/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574679/content/209284/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574679/content/209285/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 26. November 2014 26. November 2014 []
Ponuky uchádzačov IMPA Bratislava, a.s. - časť Kritériá 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574640/content/209198/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574673/content/209098/download","filename":"Zapisnica z OP-Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574673/content/209099/download","filename":"Zápisnica z OO Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IMPA Bratislava, a.s. - časť Ostatné 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209164/download","filename":"Aktuálne identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209165/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209166/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209167/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209168/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209169/download","filename":"Potvrdenie parametrov a technických údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209170/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom zastúpení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209171/download","filename":"Rozhodnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209172/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209173/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574637/content/209174/download","filename":"Zoznam servisných stredísk na území SR.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574667/content/209035/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Todos Bratislava s.r.o. - časť Kritériá 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574652/content/209204/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574676/content/209111/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Todos Bratislava s.r.o. - časť Ostatné 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574649/content/209181/download","filename":"COC dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574649/content/209182/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574649/content/209183/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574649/content/209184/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574649/content/209185/download","filename":"Potvrdenie o autorizácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574649/content/209186/download","filename":"Prehľad autorizovaných servisných stredísk ŠKODA na území SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574649/content/209187/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574649/content/209188/download","filename":"Typové schválenie vozidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574649/content/209189/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574649/content/209190/download","filename":"Vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574661/content/209067/download","filename":"ZM_2014_0481_podpisana verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×