Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

Bratislava-Vrakuňa

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 158 333,00 EUR 1
2015 1 924 352,00 EUR 8
2016 1 589 559,60 EUR 23
2017 744 779,36 EUR 14
2018 423 012,95 EUR 5
2019 150 051,02 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 44 000,00 EUR 2
2017 5 282,02 EUR 1
2018 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 2 280 413,00 EUR
AudioMaster s.r.o 2 7 998,33 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 5 2 500,00 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 2 0,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 3 700,00 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 3 579,10 EUR
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 1 101 880,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 4 0,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 218 780,17 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 1 470,82 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 1 35 443,00 EUR
AZ-MAN s.r.o. 1 98 687,00 EUR
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 1 3 093,00 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 3 1 707,50 EUR
Aquacom, s. r. o. 1 188 258,00 EUR
Autoprofit, s.r.o. 1 8 331,67 EUR
A R A V E R a. s. 1 10 188,33 EUR
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM 1 64 873,00 EUR
KONTI a. s. 1 670 363,00 EUR
HESIT, a.s. 1 5,00 EUR
CITY GASTRO s. r. o. 1 270 000,00 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 1 2 801,80 EUR
Ľubomír Kultan 2 541 449,00 EUR
SITIS a.s. 2 283 333,00 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
CITY GASTRO, s.r.o. 1 210 000,00 EUR
TRIHLAV Development s.r.o. 1 141 616,00 EUR
Vassal EKO, s. r. o. 4 188 216,67 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 0,00 EUR
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 1 6 180,00 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 1 73 226,00 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 10 000,00 EUR
COMMERCIAL REPRESENTATION AGENCY, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
Copytrend, s.r.o. 1 91,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Nákup nákladného motorového vozidla s nadstavbou vrátane 4 ks kontajnerov 80 000,00 84 900,00 106.12% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Oprava komunikácií v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa 158 333,00 158 333,33 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Obnova povrchu komunikácie - Hrušovská ul. - Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 350 000,00 90 413,00 25.83% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie nevyhnutných opráv a havarijných stavov 200 000,00 4,16 0.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Obnova Materskej školy Kaméliová Bratislava - Vrakuňa 123 969,00 107 265,83 86.52% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Sociálno Prevádzková budova, Čiernovodská 25, Bratislava-Vrakuňa 178 250,00 156 881,66 88.01% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Revitalizácia vnútrobloku Slatinská, Bratislava - Vrakuňa 84 139,00 54 060,83 64.25% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ul. č. 1 Bratislava - Vrakuňa 672 270,00 558 635,83 83.09% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej ul. č. 3, Bratislava - Vrakuňa 478 857,00 343 941,66 71.82% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Obnova materskej školy Hnilecká ul. - Bratislava 106 867,00 82 239,16 76.95% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 200 000,00 5 593,00 2.79% EUR 2016 Práce Nie 2 Áno
Stravovanie dôchodcov 210 000,00 210 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene 283 333,00 283 333,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 2 Áno
„Rekonštrukcia objektu MŠ- časť Kuchyňa Bodvianská ul., 821 07 Bratislava“ 141 629,00 141 616,00 99.99% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
„Rekonštrukcia objektu MŠ – časť Kuchyňa, Bodvianska ul., 821 07 Bratislava_ Technológia kuchyne“ 54 667,00 35 443,00 64.83% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobný automobil do 3,5 tony - Combi 13 000,00 6 943,05 53.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpčenie zákonných služieb v oblasti bezpeečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO) 9 000,00 6 180,00 68.66% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia komunálnych odpadov 50 000,00 32 891,66 65.78% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Stravné poukážky 45 144,00 45 143,99 99.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie 90 736,20 73 226,00 80.7% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Obstaranie SW licencií 5 500,00 2 982,58 54.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Predĺženie a rozšírenie licencií ESET Endpoint Security alebo ekvivalent 1 003,20 486,10 48.45% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obnova povrchu komunikácie č. 1 25 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Obnova povrchu komunikácie č. 2 35 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Obnova povrchu komunikácie č. 3 4 050,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Obnova povrchu komunikácie č. 4 4 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Obnova povrchu komunikácie č. 5 2 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Obnova povrchu komunikácie č. 6 150 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Obnova povrchu komunikácie č. 7 75 950,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo Combi do 3,5 tony s izotermickou úpravou 13 000,00 8 490,27 65.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pódiové závesy do spoločenskej sály 2 700,00 1 842,35 68.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Akustické vykrytie stien v spoločenskej sále 7 480,00 4 822,91 64.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákladné vozidlo pre vyprázdňovanie smetných košov 20 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nákladné vozidlo pre vyprázdňovanie smetných košov 24 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 6 187,20 3 083,33 49.83% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 5 976,00 2 334,83 39.07% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kovový vonkajší kôš 13 042,00 8 130,08 62.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 83 808,00 82 961,54 98.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Licencie Windows Server 2016 User Cal 1 936,00 1 225,68 63.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia komunálnych odpadov 68 712,00 41 659,72 60.62% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Predĺženie licencií ESET Endpoint Security 1 003,20 451,39 44.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Obnova povrchu miestnej komunikácie 300 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku 180,00 75,83 42.12% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 1 24 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 2 24 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 3 24 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 5 282,02 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace a hygienické prostriedky 3 362,16 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 4 440,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 85 680,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia komunálnych odpadov 60 639,00 41 983,33 69.23% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 4 987,62 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač s monitorom a NAS úložisko s HDD 1 706,33 % EUR 2018 Tovary Nie 0 Áno
„Stravovanie dôchodcov“ 270 000,00 270 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
„Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“ 2018 Služby Nie 0 Nie
Stravné poukážky 90 720,00 90 674,64 99.95% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia odpadov 58 060,40 40 312,50 69.43% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie licencií ESET Endpoint Protection Advanced 1 270,62 485,41 38.2% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“ 2019 Tovary Áno 0 Niehttp://www.vrakuna.sk


+421903520052
+421240204804


dagmar.melotikova@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×