Obstarávateľ

Mesto Krompachy

Krompachy

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 406 011,00 EUR 2
2015 2 636 316,00 EUR 7
2016 712 957,47 EUR 16
2017 44 612,00 EUR 1
2018 281 058,00 EUR 3
2019 323 103,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 25 875,21 EUR 2
2017 3
2018 2
2018 39 902,00 EUR 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 39 665,06 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 1 377 000,00 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 429 000,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 188 323,66 EUR
WEGA - MS spol. s r.o. 1 172 030,00 EUR
KORAKO plus s. r. o. 1 0,00 EUR
MIGI, spol. s r.o. 2 231 766,00 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 1 1 705 382,00 EUR
BOMAStav s.r.o. 1 86 961,00 EUR
EcoLed Solutions a.s. 1 65 697,00 EUR
Andrej Belejkanič 1 91 287,00 EUR
AUTO MARKET, a.s. 1 9 408,33 EUR
CBR s. r. o. 1 200 100,00 EUR
MAJSTER CENTRUM s.r.o. 4 0,00 EUR
UNISA, s.r.o. 1 39 691,00 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 0,00 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 2 039,42 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 2 0,00 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 1 0,00 EUR
LIVONEC SK, s.r.o. 1 4 660,00 EUR
Pavel Bachleda - BAPAS 3 132 934,00 EUR
RENOBAU s.r.o. 2 254 324,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP - Tovar 146 120,00 143 358,33 98.11% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Inštalácia vzduchotechnického zariadenia 92 051,00 76 072,50 82.64% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP 361 483,00 357 500,00 98.89% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov 107 520,00 108 931,00 101.31% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Prestavba rodinného domu na ulici SNP na základnú školu 98 243,00 72 467,50 73.76% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Centrum odpadového hospodárstva Krompachy 1 466 500,00 1 421 151,66 96.9% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Zemanská 456 167,00 314 166,66 68.87% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Modernizácia a údržba siete verejného osvetlenia a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia 1 313 960,00 54 747,50 4.16% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul.SNP 2017 Práce Áno 0 Nie
Dom kultúry - strešná konštrukcia 2017 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul.SNP 2017 Práce Áno 0 Nie
Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 2.etapa - časť strecha 44 612,00 39 691,00 88.96% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy 233 040,00 216 991,00 93.11% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Malá kompostáreň Krompachy 2018 Tovary Áno 0 Nie
Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul.SNP 2018 Práce Áno 0 Nie
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie 8 266,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Zemné trampolíny do parku 7 320,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostriedky 345,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
INFRASET TOPAS TPS 15 s príslušenstvom 7 000,00 1 699,51 24.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia chodníka vrátane dopravných subsystémov 115 980,00 53 736,66 46.33% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Zemné trampolíny do parku 7 320,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka zemného plynu 14 555,21 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka zemného plynu 24 521,07 11 779,77 48.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie 9 506,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia miestnych komunikácií v meste 342 394,80 166 750,00 48.7% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia spevnených plôch pri zdravotnom stredisku 110 794,60 51 250,00 46.25% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Výstavba prístupového chodníka k MŠ 11 894,00 5 791,66 48.69% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie 8 006,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odborné práce a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), poskytovanie činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS) 6 804,00 3 883,33 57.07% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prestrešenie tribúny - multifunkčné ihrisko "Pod Okruhliskom" 37 197,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie 4 289,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobný automobil 11 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Osobný automobil 11 320,00 7 840,27 69.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka zemného plynu 33 180,00 21 274,44 64.11% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pracovné oblečenie 283,00 0,00 0.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 3.etapa 14 838,00 14 775,00 99.57% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 39 902,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Stravné lístky 79 496,00 79 392,66 99.87% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy 2019 Práce Áno 0 Nie
KROMPACHY - Rekonštrukcia objektu a vybudovania detského a dopravného ihriska v MŠ na Robotníckej ulici 243 607,00 254 324,00 104.39% EUR 2019 Práce Áno 2 Ánohttp://www.krompachy.sk


+421533818685


eva.stehlikova@krompachy.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 242 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×