Dodávateľ

MIKONA s.r.o.

Púchov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MIKONA s.r.o.

IČO: 31570364

Adresa: Trenčianska 452, Púchov

Registračné číslo: 2020/7-PO-A8360

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Júl 2020

Záznam platný do: 12. Júl 2023

Posledná zmena: 14. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 743 211,00 EUR 8 8
2015 681 034,00 EUR 10 10
2016 695 341,19 EUR 13 13
2017 314 910,34 EUR 54 54
2018 184 200,51 EUR 72 72
2019 1 149 290,05 EUR 53 55
2020 426 550,85 EUR 16 19
2021 5 965 494,50 EUR 10 14
2022 37 463,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 377 800,00 EUR 5 5
2015 663 029,00 EUR 10 10
2016 960 646,19 EUR 14 14
2017 380 666,34 EUR 55 55
2018 236 555,51 EUR 73 73
2019 1 059 641,05 EUR 52 53
2020 458 407,85 EUR 16 19
2021 5 589 070,50 EUR 9 13
2022 471 679,00 EUR 3 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 8 280 589,41 8280589.41 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 55 449,00 55449.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 141 490,32 141490.32 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 888,50 888.50 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 39 500,00 39500.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 63 168,82 63168.82 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 11 741,67 11741.67 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 244,17 244.17 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 48 166,67 48166.67 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 199,17 199.17 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 332 633,00 332633.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 295,83 3295.83 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 1 790,00 1790.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 1 000,00 1000.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 23 53 638,60 53638.60 EUR
Slovenské národné múzeum 2 408,00 408.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 1 945,00 1945.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 11 4 522,00 4522.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 589,58 589.58 EUR
Záchranná služba 1 2 370,83 2370.83 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 7 187,50 7187.50 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 1 315,00 1315.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 507,44 507.44 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 15 1 092 599,00 1092599.00 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 140,36 140.36 EUR
Mesto Vrútky 1 11 666,66 11666.66 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 291,67 291.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 721,67 1721.67 EUR
Obec Hladovka 1 14 499,17 14499.17 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 3 463,40 3463.40 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 2 840,00 2840.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 2 450,00 450.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 3 11 850,00 11850.00 EUR
Rastislav Hančin - PNEUSERVIS 1 1 095,00 1095.00 EUR
Miroslav Dlugoš 1 0,00 0.00 EUR
EUROGUMA, s.r.o. 1 4 238,00 4238.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup letných a zimných pneumatík a poskytovanie služieb pneuservisu. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 39 500,00 39500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 824,00 2824.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 91 428,00 91428.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 106 264,00 106264.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 72 512,00 72512.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263 472,00 263472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 88 093,00 88093.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 44 140,00 44140.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky a duše Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 129 255,00 129255.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 88 663,00 88663.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 65 630,00 65630.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 393,00 8393.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 67 644,00 67644.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 44 994,00 44994.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 97 272,00 97272.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 36 293,00 36293.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 522,00 3522.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 218 108,00 218108.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 88 440,00 88440.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 863,00 58863.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 809,00 5809.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 229 269,00 229269.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 47 883,00 47883.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 44 802,00 44802.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 741,00 4741.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 45 172,00 45172.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 72 939,00 72939.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 69 649,00 69649.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 55 627,00 55627.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 61 280,00 61280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 52 355,00 52355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre dodávkové motorové vozidlo Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 168,44 168.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suzuki Vitara 1,6 Comfort GL, 4 WD Mesto Vrútky 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 800,00 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pneumatík Záchranná zdravotná služba Bratislava 43 342,80 43342.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služby pneuservisu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 489,30 16489.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Pneumatiky, neprotektorované, nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pneumatiky na nákladné auto s dovozom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné, úžitkové a nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 528,00 9528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá, poľnohospodárske stroje a autoduše. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 160,00 4160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné 315/80 R 22,5 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík. Rastislav Hančin - PNEUSERVIS 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika 195 R14C Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné nové Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné a nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 650,00 9650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky na motorové vozidlo Lada Niva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík 215/70 R15C Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné autá Matador alebo Barum. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobné vozidlá Štatistický úrad Slovenskej republiky 665,00 665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS Nb 37 6.5/0 R20 10PR, alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 933,00 933.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 235/75 R15 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 930,00 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador 215/70R15 C 109/107 R MPS530 SIBIR SNOW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP72 Izzarda A/T 2 - 205/80R16 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika 295/80 R22,5 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 205,06 5205.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Avia, Disky Ford LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Matador MP92 Sibir Snow 225/65 R17 102 T alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na nákladné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 760,00 11760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík na osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 715,00 715.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na traktory Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre terénny automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimne Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 125,00 1125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre úžitkové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 640,00 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Ford LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Continental WinterContact TS830 P 205/60 R16 96H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné celoročné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 700,00 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na Tatra T158 Phoenix 6x6 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 815,00 2815.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 425,00 425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 427,00 427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky 185/60 R14 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné autá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 900,00 6900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štátny inštitút odborného vzdelávania 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá - neprotektorované Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 897,00 4897.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks pneumatík pre poľnohospodárske stroje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 797,00 797.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 920,00 2920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné autá a pracovné stroje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 600,00 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 000,00 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné nové Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík s diskami. Miroslav Dlugoš 519,00 519.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BFGoodrich ALL TERRAIN T/A KO2 245/70 R16 11 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 465,00 465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše, ochranné vložky. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 640,00 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 6 ks pneumatík pre poľnohospodárske stroje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné autá Matador alebo Barum. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na Ford Ranger zn. Nokian alebo Continental alebo Yokohama. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental ContiSportContact 5 SSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 440,00 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 753,00 753.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265,00 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matador MP 44 elite 3195/65 R15 91V Slovenské národné múzeum 119,73 119.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Yokohama alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP85 Hectorra 4x4 225/65 R17 102H FR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 234,00 234.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental ContiSportContact 5 SSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na terénne vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274,00 274.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné a letné pneumatiky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 865,52 2865.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Trenčiansky samosprávny kraj 405,36 405.36 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mitas 7,50-16 NB37 SATIM 10PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika Michelin Energy Saver+ 205/60 R15 91H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS EM-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 840,00 3840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 500,00 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 238,00 1238.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá, poľnohospodárske stroje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na terénne vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 443,00 443.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre Lada Niva 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP 54 Sibir Snow 175/65 R14 86T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá - neprotektorované Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky SUV 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 780,00 3780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné auta LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné autá, náves a príves Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 940,00 7940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky SUV 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Fabia Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264,00 264.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 700,00 7700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na nákladné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 21 000,00 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové zimné pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 597,64 9597.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie zimných pneumatík v počte 292 ks (štyri druhy) Záchranná zdravotná služba Bratislava 28 570,04 28570.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 175/65R14*T a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na SUV zimne 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental WinterContact LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 199,00 199.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na Octaviu a Ford Transit značky Matador alebo Barum. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 605,00 605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimná pneumatika SUV 4x4 -nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 740,00 740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimná pneumatika SUV 4x4 -nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 740,00 740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 400,00 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákladné pneumatiky AVIA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo ,,Suzuki Vitara, 1,4i BOOSTERJET, druh paliva benzín, pohon 2WD, prevodovka 6MT, výkon kW/K - 103/140, farba - Galactic Gray Metalic (ZCD), výbava PREMIUM" Obec Hladovka 17 400,00 17400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre agrostroj, priemyselný stroj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 688,00 2688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily HANKOOK TM15 EUROGUMA, s.r.o. 4 242,00 4242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 500,00 22500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 800,00 3800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 257,00 5257.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental HDC1 315/80 R22,5 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pneumatika, batéria Slovenské národné múzeum 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 266,21 266.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobný automobil letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 285,00 285.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 235/65R16 115/113R CONTINENTAL ContiVanContact 200 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 175/65R14 90T MICHELIN Agilis 51 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 225/65R17 102V CONTINENTAL ContiPremiumCont 5 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup letných pneumatík pre osobné motorové vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 533,00 533.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 204,30 204.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre vysokozdvižné vozíky, malotraktory, kosačky a dvojkolesový vozík. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 936,41 2936.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.464/2009. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 110,00 1110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 600,00 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 874 333,00 2874333.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 451 049,00 451049.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Celoročné pneumatiky Záchranná služba 3 063,00 3063.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 530,00 1530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 630,00 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OTR pneumatika 17,5 R25 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 200,00 6200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlo 335/80R20 147K Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 826,44 826.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík pre motorové vozidlá. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na terénne vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 451,80 451.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mitas EM-60 16 PR 17,5 R25 na kolesá nakladača CAT IT14 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 167,00 1167.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador Izzarda 205/70 R15 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre CAT 988 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 19 900,00 19900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík pre nákladné vozidlá a poľnohospodárske stroje. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS EM-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 990,00 2990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental WinterContact TS 850 P LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
BFGoodrich ALL TERRAIN LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470,00 470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.464/2009. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP72 Izzarda LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimne Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 460,00 1460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladný automobil Tatra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 533,00 4533.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 542,00 542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 41 547,22 41547.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky , disky kola Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 068,00 2068.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 171 083,00 171083.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 124,00 124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plechové disky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 104,00 104.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 685 129,00 685129.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 390,13 1390.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reťaze snehové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197,42 197.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nakladač Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 684,00 684.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné vozidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 609,00 609.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 586 956,00 586956.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 940,70 4940.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, SUV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 547,00 547.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky a disky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 325 000,00 4325000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 792,00 57792.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky Kormoran Snowpro Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 64,00 64.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 072,00 31072.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 335 453,00 335453.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 645,00 10645.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 948,00 2948.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 625 457,00 625457.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 673 937,00 673937.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 393 592,00 393592.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 624,00 40624.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 463,00 37463.0 EUR 2022 Tovary Nie 2

mikona@mikona.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 76 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Crkoň
Adresa:
Vajanského 88 Púchov 02001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Crkoň
Adresa:
Kukučínová 1374 Púchov 02001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Crkoň
Adresa:
Vajanského 88 Púchov 02001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Július Crkoň
Adresa:
Hurbanova 991 Púchov 02001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Crkoň
Adresa:
Hurbanova 992 Púchov 02001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Crkoň
Adresa:
Kukučínova 1375 Púchov 02001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Glatzová & Co., s. r. o.
Adresa:
Hviezdoslavovo námestie 25 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×