Obstarávateľ

Mesto Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 669 502,00 EUR 3
2015 1 784 548,00 EUR 3
2016 197 200,00 EUR 16
2017 1 069 533,00 EUR 19
2018 4 931 710,72 EUR 20
2019 1 086 561,00 EUR 10

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 542 886,00 EUR 3
2017 1
2017 8 600,00 EUR 2
2018 2
2018 447 887,05 EUR 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
AGRI CS Slovakia s.r.o. 1 60 833,33 EUR
MOREAU AGRI, s.r.o. 1 0,00 EUR
MODEST spol. s r. o. 4 1 370 751,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 1 180 002,00 EUR
CS, s.r.o. 1 347 893,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 721 000,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 437 583,00 EUR
BINS s.r.o. 4 5 600,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 530 914,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 1 47 206,00 EUR
Europapier Slovensko, s. r. o. 1 0,00 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 2 853,00 EUR
SATES, a.s. 2 3 679,17 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 0,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 1 352 982,00 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 5 50 920,16 EUR
Topreco s.r.o. 1 394 166,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 4 530,00 EUR
MANNET spol. s r.o. 2 219 720,00 EUR
COFELY a.s. 1 1 309 978,00 EUR
HYCA s.r.o. 1 64 166,67 EUR
Zoltán Berner 1 4 583,33 EUR
MOVYS, a.s. 1 10 415,00 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 44 999,17 EUR
SAD Prievidza a.s. 1 430 000,00 EUR
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 3 18 962,51 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 1 16 378,50 EUR
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. 4 9 930,82 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 1 0,00 EUR
B.R.A. Company s.r.o. 1 108 333,25 EUR
FEREX, s.r.o. 6 5 807,49 EUR
AUTOŠTÝL, a.s. 2 31 657,50 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 3 37 681,67 EUR
PLANT SERVICE s.r.o. 1 2 833,33 EUR
ARBOEKO s.r.o. 1 4 108,70 EUR
UNIKOV NITRA, s.r.o. 1 0,00 EUR
SOLID plus s.r.o. 1 4 000,00 EUR
AD značenie, s. r. o. 1 2 485,00 EUR
Milan Hrabinský - DEMI 1 999,00 EUR
BTI s. r. o. 1 55 833,33 EUR
značenie.sk, s.r.o. 1 2 200,00 EUR
NON, s.r.o. 1 0,00 EUR
VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. 1 19 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zlepšenie energetickej hospodárnosti MsÚ Bánovce nad Bebravou 298 870,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti MŠ 9. mája v Bánovciach nad Bebravou 234 916,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Rozšírenie odstavných plôch na Ul. Družstevná, Bánovce nad Bebravou. 50 000,00 39 338,33 78.67% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou (Zmena stavby pred dokončením) - I. etapa. 570 402,00 498 811,66 87.44% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Havarijná situácia - Výmena okien školy, telocvične pre Základnú školu, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou. 49 100,00 49 100,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Bánovce nad Bebravou s použitím LED technológie 1 333 333,00 1 309 978,00 98.24% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia 1 triedy MŠ. 39 375,00 36 742,50 93.31% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Stravovacie poukážky pre mesto Bánovce nad Bebravou 411 840,00 411 840,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Bánovce nad Bebravou - dodanie techniky 229 890,00 219 720,00 95.57% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti MŠ 9. mája v Bánovciach nad Bebravou 347 893,00 347 893,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017 Služby Nie 0 Nie
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017 od 89 486,00 do 117 456,00 0,00 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na území mesta Bánovce nad Bebravou 430 000,00 430 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka zemného plynu 197 547,00 197 547,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. 5. apríla 190, Bánovce nad Bebravou 394 166,00 394 166,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou 2018 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Bánovce nad Bebravou 2 335 913,00 1 180 002,00 50.51% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ul. Radlinského 3, Bánovce nad Bebravou 2018 Práce Áno 0 Nie
Soľ na posyp ciest 2 200,00 1 500,00 68.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil Renault Talisman 130dCi PREMIERE EDITION 25 000,00 17 354,16 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový nákladný automobil, trojstranný vyklápač, hydraulický žeriav - na leasing 87 000,00 53 472,22 61.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna 5 500,00 3 775,00 68.63% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I 1 500,00 664,58 44.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odpadová nádoba 120L plastová 1 700,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na triedený odpad - farba modrá 1 100,00 725,69 65.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Traktorová kosačka s košom Starjet UJ 102-21 P4, žacie 122cm, s príslušenstvom 5 000,00 3 333,33 66.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Klimatizácia vnútorných priestorov 12 500,00 8 679,16 69.43% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna 5 500,00 3 819,44 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Soľ na posyp ciest 5 000,00 2 886,80 57.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka sadeníc drevín 3 800,00 2 361,10 62.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odpadová nádoba 120L plastová 1 700,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna 9 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna 10 000,00 6 482,64 64.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I 4 400,00 2 070,83 47.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie kuchyne MsKS 25 300,00 13 648,75 53.94% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Soľ na posyp ciest 4 500,00 2 569,44 57.09% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na triedený odpad - farba modrá 3 150,00 2 081,94 66.09% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na triedený odpad - farba zelená 3 300,00 2 031,94 61.57% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 3 800,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na triedený odpad - farba zelená 3 200,00 1 954,85 61.08% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na triedený odpad - farba modrá 3 200,00 1 954,85 61.08% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odpadová nádoba 120L plastová 1 800,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I 3 500,00 2 401,39 68.61% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I 3 600,00 1 833,33 50.92% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1100 l nádoby na triedený odpad - farba modrá, zelená, žltá 9 500,00 6 596,66 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1100 l nádoby na triedený odpad - farba modrá, zelená 6 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
1100 l nádoby na triedený odpad - farba modrá, zelená 6 600,00 4 326,39 65.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odpadová nádoba 120L plastová 1 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna 7 600,00 4 993,05 65.69% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo Dacia Nový Duster alebo "ekvivalent" 13 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka sadeníc drevín 5 100,00 3 572,78 70.05% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Soľ na posyp ciest 1 900,00 1 319,44 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
nákup veľkoobjemových kontajnerov s objemom 7m3 2 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier 3 800,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odpadová nádoba 120L plastová 1 600,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna 7 400,00 4 666,66 63.06% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo Dacia Nový Duster alebo "ekvivalent" 13 000,00 9 027,08 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kontajnery pre KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou 28 796,67 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kolesový traktor 61 772,40 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Prekopávač kompostu 38 858,53 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Preosievač kompostu s vlastným pohonom 102 709,17 EUR 2018 Tovary Áno 0 Nie
Jarná deratizácia verejných priestranstiev vrátane kontajnerových stojísk 1 000,00 999,00 99.9% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Preosievač kompostu s vlastným pohonom 123 251,00 EUR 2018 Tovary Áno 0 Nie
Prekopávač kompostu 46 630,24 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna 5 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Odpadová nádoba 120L plastová 1 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Kolesový traktor 74 126,88 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Preosievač kompostu s vlastným pohonom 123 251,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kontajnery pre KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou 34 556,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kolesový traktor 74 126,88 EUR 2018 Tovary Áno 0 Nie
KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou 746 247,00 721 000,00 96.61% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna - dokončenie stavby 669 166,00 669 166,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Kompostér Thermoking 900 21 000,00 14 565,97 69.36% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Traktorový príves s ramenovým nosičom kontajnerov 63 660,00 EUR 2018 Tovary Áno 0 Nie
BIO Rezací a miešací voz na biologické odpady 64 440,00 EUR 2018 Tovary Áno 0 Nie
Vyklápací príves 26 720,00 18 554,16 69.43% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kolesový traktor 106 160,00 50 694,44 47.75% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Traktorový príves s ramenovým nosičom kontajnerov 64 440,00 37 499,30 58.19% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
BIO Rezací a miešací voz na biologické odpady 99 340,00 46 527,77 46.83% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Vyklápací príves 26 720,00 12 847,22 48.08% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017 853,00 853,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Kompostér Thermoking 900 25 000,00 15 833,33 63.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kompostér Thermoking 900 25 000,00 17 361,10 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok 120 900,00 119 074,00 98.48% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Mesto Bánovce nad Bebravou 352 982,00 352 982,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou 240 036,00 240 036,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rolba na úpravu ľadu 131 290,00 90 277,70 68.76% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.banovce.sk


+421377769608/908284734


ludmila.macejkova@komunalservissk.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 261 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×