Obstarávateľ

Mesto Trstená

Trstená

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 926 177,00 EUR 1
2015 132 224,00 EUR 1
2016 630 708,00 EUR 13
2017 2 869 230,11 EUR 13
2018 113 219,20 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 180,00 EUR 1
2017 3
2017 17 000,00 EUR 3
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 2 608 738,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 7 1 747 207,00 EUR
STAVPOČ, s.r.o. 1 150 122,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 65 338,00 EUR
Energy Europe, SE 1 39 399,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 1 0,00 EUR
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 1 1 400 000,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 6 3 211,57 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 165,79 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 2 145 750,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 240,00 EUR
HYCA s.r.o. 1 0,00 EUR
MURTEC s.r.o. 1 0,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 1 51 689,00 EUR
(Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Liesek) 1 44 927,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora) 1 21 789,00 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 249,17 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 148,00 EUR
Grif plus, s. r. o. 1 521 395,00 EUR
KP plus, s.r.o. 1 2 583,33 EUR
Simply supplies s.r.o. 2 463,50 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 284,25 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 0,00 EUR
LM-firestore s.r.o. 1 7 990,00 EUR
Future Technologies, a.s. 1 157,50 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Historicko –kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená 926 177,00 1 335 600,00 144.2% EUR 2014 Práce Áno 5 Áno
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Hattalova, Trstená 107 302,00 164 049,00 152.88% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Historicko kultúrno príprodná cesta okolo Tatier Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená - zhotovenie podkladu 132 224,00 132 223,33 99.99% EUR 2015 Práce Áno 4 Áno
Rozšírenie chodníka Vyšný Breh - Ďurdinová, Trstená 155 355,00 125 101,66 80.52% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Nákup zemného plynu pre mesto Trstená 65 338,00 65 338,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB - PRE MESTO TRSTENÁ 39 399,00 39 399,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia administratívnej budovy s.č. 227 na bytový dom Trstená 2017 Práce Nie 0 Nie
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.Etapa 104 224,00 104 224,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zberný dvor - Trstená 2017 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia administratívnej budovy s.č. 227 na bytový dom Trstená 2017 Práce Nie 0 Nie
Vybudovanie zberného dvora – Mesto Trstená 636 390,00 444 689,00 69.87% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Trstená úspornou LED technológiou, vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 1 444 563,00 1 400 000,00 96.91% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej 521 395,00 521 395,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Kancelárske potreby 914,00 200,00 21.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové nákladné špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent 130 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 180,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 400,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 200,00 127,70 63.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové nákladné špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent 130 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 200,00 138,15 69.07% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 300,00 86,80 28.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 800,00 207,64 25.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 500,00 177,77 35.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 350,00 236,87 67.67% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárkse potreby 1 200,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nová ,,Hasičská striekačka" s repasovaným ,,motorom PS 2165" 8 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Nová ,,Hasičská striekačka" s repasovaným ,,motorom PS 2165" 8 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Hasičská striekačka PS 12 šport 8 000,00 7 990,00 99.87% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 180,00 123,33 68.51% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Následné posúdenie infraštrukturálneho projektu ,,Preventívne opatrenia pred povodňami na toku Trsteník" v zmysle 4.7 RSV 1 000,00 EUR 2017 Služby Áno 0 Nie
Dodanie záhradných kónických kompostérov. 90 000,00 60 347,22 67.05% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Kancelársky papier 200,00 130,00 65.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dovybavenie a mobiliár pre cyklotrasu alebo ekvivalent 62 128,11 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Kancelársky papier 200,00 131,25 65.62% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 400,00 256,25 64.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárkse potreby 450,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 8 000,00 2 152,77 26.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 8 000,00 2 284,02 28.55% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie záhradných kónických kompostérov. 96 769,20 61 111,10 63.15% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Preventívne opatrenia pred povodňami na toku Trsteník v Trstenej 2019 Práce Áno 0 Nie
+421901727202

+421435310105
+421435310125
+421910904887


starkova@aegroup.sk
jozef.polakevic@trstena.sk
sona.molnarova@ultimaratio.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 238 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×