Dodávateľ

AUTO VIBA s.r.o.

Lučenec
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AUTO VIBA s.r.o.

IČO: 36639397

Adresa: A. Jiráska 5339, Lučenec

Registračné číslo: 2019/3-PO-E802

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Marec 2019

Záznam platný do: 10. Marec 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 181 613,32 EUR 7 7
2017 12 975,00 EUR 1 1
2018 52 907,50 EUR 4 4
2019 10 325,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 181 613,32 EUR 7 7
2017 12 975,00 EUR 1 1
2018 52 907,50 EUR 4 4
2019 10 325,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 129 990,00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 18 708,33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 24 600,00 EUR
Mesto Detva 1 12 438,33 EUR
Mesto Hlohovec 1 0,00 EUR
Obec Kiarov 1 8 561,66 EUR
Obec Čeláre 1 8 902,50 EUR
Obec Olováry 1 8 387,50 EUR
Ipeľský Euroregión 1 0,00 EUR
Nezábudka, n.o. 1 13 333,33 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 10 325,00 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 1 12 975,00 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 1 9 599,17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nové úžitkové motorové vozidlo (dodávka) Mesto Hlohovec 20 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 alebo ekvivalent. Obec Olováry 10 065,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 alebo ekvivalent. Obec Kiarov 10 274,01 EUR 2016 Tovary Áno 1
Úžitkový automobil s 5 miestnou kabínou do 3,5 t Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 140 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 Obec Čeláre 10 683,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen Berlingo BlueHDi 100k FEEL Mesto Detva 14 926,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup úžitkových technických vozidiel Nezábudka, n.o. 16 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo CITROEN Berlingo VTi 120 XTR, alebo adekvátny ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 19 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne Ipeľský Euroregión 30 691,22 EUR 2018 Tovary Áno 1
Úžitkové motorové vozidlo Citroen Jumper FT 35+L4H3 Bleu HDi 160k alebo ekvivalent Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 23 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 29 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée PurTech 82, alebo ekvivalent Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 12 000,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobný automobil na výučbové účely Stredná priemyselná škola dopravná 14 629,99 EUR 2019 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 14 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dušan Baláž
Adresa:
Kriváň 542 Kriváň 962 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Vince
Adresa:
Rúbanisko III. 2914/32 Lučenec 984 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Vince
Adresa:
Rúbanisko III. 2914/32 Lučenec 984 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. Jún 2017
Záznam do:
8. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Baláž
Adresa:
Kriváň 542 Kriváň 962 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Vince
Adresa:
Rúbanisko III. 2914/32 Lučenec 984 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Peter Tonhauser, advokát, s.r.o.
Adresa:
J. Cikkera 8 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 5.06.2017 do: 8.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×