Dodávateľ

PPC TEAM plus s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PPC TEAM plus s.r.o.

IČO: 35700262

Adresa: Maróthyho 6, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2034

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Január 2020

Záznam platný do: 22. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 95 423,16 EUR 4 4
2017 112 458,33 EUR 3 3
2018 123 006,66 EUR 3 3
2019 100 125,00 EUR 3 3
2020 157 553,67 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 95 423,16 EUR 4 4
2017 112 458,33 EUR 3 3
2018 123 006,66 EUR 3 3
2019 100 125,00 EUR 3 3
2020 141 229,67 EUR 3 3
2021 16 324,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 32 995,83 32995.83 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 20 833,33 20833.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 46 899,00 46899.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 48 211,67 48211.67 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 1 52 129,17 52129.17 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 6 248 273,66 248273.66 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 20 100,00 20100.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 78 875,00 78875.00 EUR
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 1 12 915,83 12915.83 EUR
Slovenský zväz bobistov 1 27 333,33 27333.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobný terénny automobil Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 900,00 46900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové osobné vozidlo Toyota Auris alebo ekvivalent Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňová dodávka Hlavné mesto SR Bratislava 20 691,85 20691.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňová dodávka Hlavné mesto SR Bratislava 24 048,00 24048.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automobil pikap so zvýšenou terénnou priechodnosťou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo určené na prepravu osôb a batožiny na pozemných komunikáciách Slovenský zväz bobistov 32 840,00 32840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup dvoch nových motorových vozidiel na prepravu zvierat a menšieho nákladu v teréne, s pohonom 4x4 a možnosťou ťahania prívesu Bratislavské regionálne ochranárske združenie 66 244,80 66244.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nový osobný automobil ZRT271L - AEXEPW - Avensis BMC 15 SD 2,0 Valvematic CVT, EXECUTIVE (A) alebo eqivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami v počte 4 ks Hlavné mesto SR Bratislava 100 000,00 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 000,00 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo (9-miestne) Univerzita Komenského v Bratislave 21 250,00 21250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automobil do terénu (pick up) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 41 877,01 41877.01 EUR 2019 Tovary Áno 1
Terénny automobil s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 73 177,99 73177.99 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo (8-miestne) Univerzita Komenského v Bratislave 30 500,00 30500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670,00 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670,00 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670,00 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

ppcteam@ppcteam.sk
marketing@ppcteam.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 25 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Petráš
Adresa:
Devätinova 1 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Petráš
Adresa:
Tichá 40 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Petráš
Adresa:
Tichá 40 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Petráš
Adresa:
Devätinova 1 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SP & R s. r. o.
Adresa:
Maróthyho 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×