Obstarávateľ

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 43 823,00 EUR 1
2015 1 929 185,00 EUR 7
2016 403 147,80 EUR 12
2017 496 914,00 EUR 10
2018 2 502 058,00 EUR 8
2019 748 770,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 48 505,25 EUR 3
2017 1
2018 1
2018 1 160,00 EUR 2
2019 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
CONSTRUO spol. s r.o. 4 802 357,00 EUR
Marián Šupa 1 15 250,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 285 270,00 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 1 980 414,00 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 118 310,00 EUR
STRABAG s.r.o. 7 1 947 000,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 199,14 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 2 1 302,06 EUR
CONSTRUCT, s.r.o. 3 1 163 225,00 EUR
ASV AGRONOVA s.r.o. 2 75 207,49 EUR
MANNET spol. s r.o. 1 26 064,81 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 193,40 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 3 1 168,96 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 1 108 330,00 EUR
L - TRADE, s.r.o. 1 52 587,00 EUR
TOMS - SK, s.r.o. 1 33 866,00 EUR
GROSSA NOVA s.r.o. 1 35 750,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 462,02 EUR
COREKTA plus, s.r.o. 1 116 900,00 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 1 285,00 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 483,00 EUR
INTERLUX Lighting spol. s r.o. 1 117 029,00 EUR
AUTO PARK BREZNO, s. r. o. 1 35 950,00 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 13 414,63 EUR
Ladislav Máté - FiMa 1 21 578,30 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 1 25 000,00 EUR
IZSÁK Company, s.r.o. 1 33 116,67 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou v škole 21. storočia: ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č. 7, Fiľakovo 440 129,00 437 840,83 99.48% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsÚ Fiľakovo - Záchod č. 1 a č. 2 29 559,00 29 559,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Vrchná stavba ulica ČS Armády - Fiľakovo 43 823,00 43 822,50 99.99% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zmena Budovy Daňového úradu na ZUŠ Fiľakovo 56 000,00 47 990,00 85.69% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia strechy telocvične pri ZŠ sVJM L. Mocsáryho, Farská lúka 64/B, Fiľakovo 38 400,00 49 900,00 129.94% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Vybudovanie zberného dvora a stojísk na separovaný zber komunálneho odpadu v meste Fiľakovo 634 956,00 514 806,00 81.07% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Vrchná stavba ulíc Tajovského a Partizánska - Fiľakovo 114 800,00 63 063,33 54.93% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity parc. č. 2165, 2163/1, Fiľakovo 528 000,00 506 880,83 96.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Kompostáreň mesta Fiľakovo- rozvoj odpadového hospodártva II. etapa 133 838,00 99 856,00 74.6% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Vrchná stavba ulíc Tulipánova, Parková, Tichá, Radničná -časť, Šávoľská-pivničný rad - Fiľakovo 74 877,00 81 085,00 108.29% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zariadenia pre zberný dvor na separovaný zber komunálneho odpadu v meste Fiľakovo 116 900,00 116 900,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Novostavba tržnice mesta Fiľakovo 2017 Práce Nie 0 Nie
Nákup zemného plynu - PSO 317 285 270,00 285 270,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo 118 310,00 118 310,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Novostavba tržnice Mesta Fiľakovo 620 542,00 620 542,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove 980 414,00 980 414,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 176 785,00 176 785,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
„Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo 539 990,00 539 990,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Kancelársky papier 240,00 165,95 69.14% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sanitárny kontajner 11 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery 440,00 235,25 53.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 360,00 237,50 65.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prekopávač 25 946,40 17 981,91 69.3% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Drvič biologického odpadu 60 692,40 37 846,52 62.35% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Preosievač kompostu 35 780,00 EUR 2016 Tovary Áno 0 Nie
Nakladač 40 640,00 28 221,66 69.44% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Betónová žumpa 1 125,25 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Preosievač kompostu 35 780,00 24 826,38 69.38% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Kancelársky papier 240,00 161,16 67.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery 535,00 267,35 49.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 43 150,00 29 958,33 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 600,00 385,01 64.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery 960,00 471,52 49.11% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery 960,00 506,93 52.8% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 580,00 402,50 69.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nakladač 38 497,20 21 720,67 56.42% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Preosievač kompostu 39 120,80 20 833,33 53.25% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Drvič biologického odpadu 62 480,00 29 791,66 47.68% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Prekopávač 25 296,00 10 906,20 43.11% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Prekopávač 25 296,00 12 708,33 50.23% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kancelársky papier 580,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier 580,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery 841,00 578,11 68.74% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Elektromobil 39 880,00 27 597,22 69.2% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu 2018 Práce Áno 0 Nie
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu 2019 Práce Áno 0 Nie
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu 523 150,00 523 149,00 99.99% EUR 2019 Práce Áno 2 Áno
Rekonštrukcia na budovách NKP 2019 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy vo Fiľakove 2019 Práce Áno 0 Nie
Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska 117 290,00 117 029,00 99.77% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup špeciálneho vozidla na čistenie a údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev 108 330,00 108 330,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.filakovo.sk


+421474381001

+421474381011
+42147381001


ivan.vanko@filakovo.sk
mesto@filakovo.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 208 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×