Obstarávanie

Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment C)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 450 045,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 450 044,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34110000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je dodávka cca. 700 kusov osobných automobilov nižšej strednej triedy (Segment C), zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy, ako aj možnosť dodania voliteľného doplnkové príslušenstvo a výbava, a tiež dodávka najviac používaných originálnych náhradných dielov a súvisiace služby (záručný servis, údržba a oprava predmetných automobilov nespadajúca do záruky) .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 7 1 665 742,00 Neuvedené EUR 27. November 2014 82659
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 7 2 415 063,00 Neuvedené EUR 27. November 2014 82660
Porsche Slovakia, spol. s r.o. 7 906 507,00 Neuvedené EUR 27. November 2014 82661
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 7 1 306 850,00 Neuvedené EUR 27. November 2014 82662
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 7 2 047 915,00 Neuvedené EUR 27. November 2014 82663
FINAL - CD plus, s.r.o. 7 1 107 967,00 Neuvedené EUR 27. November 2014 82664

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva 4273/2015/SE/OMTZ-004/ k RD č. OVO2-2014/000378-3 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237723/content/105193/download","filename":"celkova_suma-faktur_tabulka_3 ks SMV.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2015-000994-014_2015 7. August 2017 7. August 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2016/001269-019 k RD č. OVO2-2014/000378-1 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860842/content/611168/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2016_001269-019.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2014-000378-5 18. Február 2015 18. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva Spr. 7085/2015 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658667/content/475526/download","filename":"PEUGEOT_Kúpna zmluva.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Júl 2014 8. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237699/content/105220/download","filename":"Sutazne_podklady_Auta_C(3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237699/content/105221/download","filename":"Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237699/content/105222/download","filename":"Priloha_2_Ramcova_dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237699/content/105223/download","filename":"Priloha_3_Rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237699/content/105224/download","filename":"Príloha_4_Vzory_vyhlaseni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237699/content/105225/download","filename":"Priloha_5_Kupna_zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237699/content/105226/download","filename":"Príloha_6_Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2015/000994-032 k RD č. OVO2-2014/000378-2 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862100/content/617053/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2015_000994-032.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2016/001269-015 k RD č. OVO2-2014/000378-2 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860832/content/611148/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2016_001269-015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2014-000378-3 18. Február 2015 18. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2016/001269-019_2016 7. August 2017 7. August 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2014-000378-2 18. Február 2015 18. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2014-000378-4 18. Február 2015 18. Február 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237729/content/105559/download","filename":"Príloha č_1 Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-001_2017 7. August 2017 7. August 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna mluva č. SHNM-OD-2015/000994-003 k RD č. OVO2-2014/000378-5 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862107/content/617058/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2015_000994-003.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. August 2014 11. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237726/content/105315/download","filename":"Zaslanie vysvetlenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Február 2015 18. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Február 2015 18. Február 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237720/content/105096/download","filename":"DL_Porsche_3_ks.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2016/001269-008 k RD č. OVO2-2014/000378-2 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860757/content/606517/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2016_001269-008.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OD-2015/000994-014 k RD č. OVO2-2014/000378-2 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862086/content/616934/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2015_000994-014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-001 k RD č. OVO2-2014/000378-2 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860848/content/611177/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2017_000653-001.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Február 2015 18. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237732/content/105004/download","filename":"01_Zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237732/content/105005/download","filename":"04_Zapisnica_z_otvarania_ponuk_Kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2016-001269-015_2016 7. August 2017 7. August 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 7085/2015 k RD č. OVO2-2014/000378-4 (OS Bratislava I.) 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664212/content/531844/download","filename":"celkova_suma_plnenia_OS_BA_I.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237735/content/105040/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2014-000378-1 18. Február 2015 18. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 329/2017 8. August 2017 8. August 2017 []
Zápisnica Zápisnica 18. Február 2015 18. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237738/content/105159/download","filename":"02_Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok úcasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237738/content/105160/download","filename":"03_Zápisnica z úvodného úplného vyhodnotenia ponúk OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237738/content/105161/download","filename":"05_Zápisnica z úplneho úvodného vyhodnotenia ponúk KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237738/content/105162/download","filename":"06_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po aukcii.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2015/000994-002 k RD č. OVO2-2014/000378-3 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862105/content/617056/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2015_000994-002.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2015-000994-032_2015 8. August 2017 8. August 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2014-000378-6 18. Február 2015 18. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2016-001269-008_2016 7. August 2017 7. August 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2015-00994-002_2015 8. August 2017 8. August 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OD-2016/001269-004 k RD č. OVO2-2014/000378-2 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860714/content/606405/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2016_001269-004.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2016-001269-015_2016 8. August 2017 8. August 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 4273/2015/SE/OMTZ-004 26. Jún 2015 26. Jún 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2015-000994-003_2015 8. August 2017 8. August 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2016-001269-004_2016 7. August 2017 7. August 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×