Obstarávanie

Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
44 748,00
Konečná suma(Bez DPH):
44 748,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34110000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie v počte 45 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 44 748,00 0% EUR 30. Jún 2015 57972

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574598/content/208856/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 č. H00812_2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209606/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00815-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209607/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00816-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209608/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00817-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209609/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00818-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209610/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00819-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209612/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00820-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209613/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014-0441 H00821-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209614/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00822-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209615/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00823-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209616/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00824-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209617/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00825-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209618/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00826-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209619/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00827-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209620/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00828-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209621/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00829-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209623/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00830-2014.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. November 2014 10. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574625/content/209116/download","filename":"Zapisnica z OP-Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574625/content/209117/download","filename":"Zápisnica z OO Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574604/content/208881/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 č. H00814_2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574613/content/208994/download","filename":"ZM_2014_0441_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Motor-Car Prešov, s.r.o. - časť Ostatné 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209049/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209050/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209051/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209052/download","filename":"Osvedčenie parametrov - typové schválenie ES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209053/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209054/download","filename":"Potvrdenie o autorizácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209055/download","filename":"Prehľad autorizovaných servisných stredísk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209056/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209057/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209058/download","filename":"Vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209059/download","filename":"Vyhlásenie o záruke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209060/download","filename":"Zoznam dôverných informácií.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. November 2014 10. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574622/content/209077/download","filename":"Záp z KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574622/content/209078/download","filename":"Záp z KPU-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574622/content/209079/download","filename":"Záp z KPU-3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 8. August 2014 8. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574589/content/209100/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov_UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOPOLIS, s.r.o. - časť Ostatné 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208785/download","filename":"Certifikát pre zhodný typ vozidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208786/download","filename":"Čestné prehlásenie - subdodávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208787/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208788/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208789/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208790/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208791/download","filename":"Potvrdenie parametrov a tech. údajov ponúkaného typu vozidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208792/download","filename":"Prehľad autorizovaných servisných stredísk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208793/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208794/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208795/download","filename":"Záruka na vozidlá Hyundai.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006845/content/878542/download","filename":"ZM_2018_0375_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IMPA Dolný Kubín, s.r.o. - časť Kritériá 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574574/content/208931/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. - časť Ostatné 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/208999/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209000/download","filename":"Generálne plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209001/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209002/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209003/download","filename":"Osvedčenie parametrov - typové schválenie ES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209004/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209005/download","filename":"Potvrdenie o autorizácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209006/download","filename":"Prehľad autorizovaných servisných stredísk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209007/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209008/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209010/download","filename":"Vyhlásenie k subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209011/download","filename":"Vyhlásenie o záruke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209012/download","filename":"Zoznam dôverných informácií.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574556/content/208734/download","filename":"SP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574556/content/208735/download","filename":"Príloha č. 1 k SP Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574556/content/208736/download","filename":"Príloha č. 2 k SP Návrh na plnenie _finál.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. November 2014 10. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574628/content/208899/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOPOLIS, s.r.o. - časť Kritériá 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574562/content/208741/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovakia Auto, s.r.o. - časť Ostatné 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208833/download","filename":"Index.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208834/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208835/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208836/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208837/download","filename":"Potvrdenie o autorizácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208838/download","filename":"Príloha č.3 k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208839/download","filename":"Servisné strediská - potvrdenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208840/download","filename":"Servisné strediská - zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208841/download","filename":"Technická spôsobilosť COC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208842/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208843/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208844/download","filename":"Vyhlásenie - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208845/download","filename":"Zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208846/download","filename":"Záruka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovakia Auto, s.r.o. - časť Kritériá 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574568/content/208778/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Motor-Car Prešov, s.r.o. - časť Kritériá 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574586/content/209073/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574601/content/208873/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 č. H00813_2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574607/content/208889/download","filename":"ZM_2015_0324_podpísaná verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574610/content/208959/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574610/content/208960/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574610/content/208961/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574610/content/208962/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574610/content/208963/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IMPA Dolný Kubín, s.r.o. - časť Ostatné 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208911/download","filename":"Aktuálne identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208912/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208913/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208914/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208915/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom zastúpení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208916/download","filename":"Potvrdenie o úhrade zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208917/download","filename":"Potvrdenie parametrov a technických údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208918/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208919/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208920/download","filename":"Zoznam servisných stredísk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574619/content/209028/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. - časť Kritériá 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574580/content/208850/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574595/content/209668/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 č. H00777_2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0441 - finančné plnenie za celé obdobie platnosti zmluvy 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638689/content/654342/download","filename":"ZM_2014_0441_finančné plnenie za celé obdobie platnosti zmluvy.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0441-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638266/content/646890/download","filename":"ZM_2014_0441_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×