Dodávateľ

KIA Bratislava s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KIA Bratislava s.r.o.

IČO: 35873647

Adresa: Tuhovská 7, Bratislava

Registračné číslo: 2017/9-PO-D4790

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. September 2017

Záznam platný do: 29. September 2020

Posledná zmena: 14. August 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 169 894,83 EUR 1 1
2017 29 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 169 894,83 EUR 1 1
2017 29 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Rozhlas a televízia Slovenska 1 169 894,83 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 29 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nové osobné motorové vozidlo Kia Ceed SW 1.6 CRDi GOLD alebo ekvivalent (2) Rozhlas a televízia Slovenska 203 875,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 36 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 20 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Caroline Sulke
Adresa:
Geweygasse 11 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
20. November 1974
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017

Meno:
Magda Schweger
Adresa:
Celtesgasse 21 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
29. November 1939
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017

Meno:
Philllip Sulke
Adresa:
Geweygasse 5 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
30. Január 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017

Meno:
Andrea Helene de Gier de Gier
Adresa:
Oude Velddijk 31 XA Peize 9321
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Dátum narodenia:
8. Marec 1965
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017

Meno:
Robert de Gier
Adresa:
Schoonenburgseweg 29 AA Overasselt 6611
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Dátum narodenia:
19. November 1958
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017

Meno:
Phillip Sulke
Adresa:
Geweygasse 5 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
30. Január 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017

Meno:
Katharina Wruẞ
Adresa:
Krapfenwaldgasse 2 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
22. Jún 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017

Meno:
Mag. Richard Schweger
Adresa:
Skallgasse 20 Klosterneuburg 3400
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
17. Apríl 1964
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017

Meno:
Dr. Nicole Bollschweiler
Adresa:
Salmannsdorfer strasse 84 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
20. September 1962
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017

Meno:
Magda Schweger
Adresa:
Celtesgasse 21 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017

Meno:
Phillip Sulke
Adresa:
Geweygasse 5 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
30. Január 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017

Meno:
Ing. Július Šabo
Adresa:
Keltská 33 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017

Meno:
Elisabeth De Gier
Adresa:
Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Dátum narodenia:
16. Marec 1931
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017

Meno:
Magda Schweger
Adresa:
Celtesgasse 21 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
29. November 1939
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017

Meno:
Caroline Sulke
Adresa:
Celtesgasse 21 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017

Meno:
Phillip Sulke
Adresa:
Geweygasse 5/3 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017

Meno:
Katharina Sulke
Adresa:
Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×