Obstarávateľ

DataCentrum

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 2 903 295,00 EUR 5
2014 106 500,00 USD 1
2015 29 970 756,00 EUR 14
2016 7 248 069,56 EUR 25
2017 3 377 302,00 EUR 30
2018 8 682 355,14 EUR 38
2019 24 894 292,62 EUR 23
2020 5 700 729,27 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2 775,89 EUR 1
2017 5 953,00 EUR 1
2018 145 000,00 EUR 2
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 600 010,00 EUR
MIM, s.r.o. 3 541 244,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 13 065,14 EUR
AutoCont SK a.s. 3 175 703,33 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 1 56 666,67 EUR
eDevelopment s.r.o. 1 11 999,50 EUR
EMM, spol. s r.o. 7 110 225,95 EUR
CYEB s.r.o. 1 69 870,00 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 9 19 075 527,00 EUR
ALISON Slovakia s.r.o. 4 219 714,37 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 19 820,33 EUR
Citrix Systems International GmbH 1 127 278,00 USD
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 21 388,57 EUR
TEMPEST a.s. 55 38 935 297,10 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 9 2 704 190,00 EUR
WORKNET s.r.o. 1 479 916,00 EUR
InterWay, s.r.o. 1 146 283,00 EUR
PosAm, spol. s r.o. 10 3 443 531,72 EUR
EMM - T, spol. s r. o. 2 8 114 654,00 EUR
SE Predaj, s. r. o. 3 1 836 557,15 EUR
EMM International, spol. s r.o. 1 16 791,67 EUR
ITSK, s.r.o. 2 51 408,33 EUR
TooNet, s. r. o. 2 329 581,25 EUR
SlovShore, s.r.o. 1 114 400,00 EUR
SIT consulting a.s. 1 65 500,00 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 2 64 960,00 EUR
SoftwareONE Slovakia s. r. o. 1 134 749,17 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 9 916,67 EUR
Altrinia s. r. o. 2 45 064,40 EUR
ARTEXE, s.r.o. 1 13 000,00 EUR
DIGMIA s.r.o. 4 79 838,55 EUR
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 2 106 250,00 EUR
X logistics, s.r.o. 1 34 355,83 EUR
Softwarepro PS, s.r.o. 2 30 083,33 EUR
AUREUS + a. s. 1 3 114 916,00 EUR
SIT consulting a. s. 2 295 297,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
PODPORNÉ ČINNOSTI PRE IT SERVICE MANAGEMENT 180 672,00 180 672,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Technická podpora a aktualizácia 54 582,00 54 582,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Predĺženie podpory a aktualizácií 57 000,00 55 252,00 96.93% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
CITRIX 106 500,00 127 278,00 119.5% USD 2014 Služby Nie 1 Áno
Technická podpora Oracle 150 000,00 146 283,00 97.52% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Citrix 128 600,00 127 611,00 99.23% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
SYSTÉM PRE VIZUALIZÁCIU VZŤAHOV DÁTOVÝCH ENTÍT V PROSTREDÍ DATACENTRA 190 560,00 179 900,00 94.4% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
CENTRÁLNY MONITORING PREVÁDZKY 114 400,00 114 400,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Trunkové káble a komponenty 479 916,00 479 916,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie prevádzky informačného systému ITMS. 1 940 000,00 1 940 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Podporná infraštruktúra dátového centra 4 105 800,00 4 105 800,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Servis, podporné služby a náhradné diely 4 008 854,00 4 008 854,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Podpora prevádzky informačných technológií DataCentra 629 495,00 629 495,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Služby podpory softvérových produktov pre IS ŠP. 1 657 400,00 1 657 400,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Servisné služby a tovary 65 500,00 65 500,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Aplikačná podpora a rozvoj systému Registra účtovných závierok (RÚZ) 400 900,00 400 900,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Podpora prevádzky Informačných technológií DataCentra 629 495,00 629 495,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb podpory softvérových produktov na obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016 893 000,00 893 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Technické vybavenie a softvér 9 747 850,00 9 747 850,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Hardvér 1 322 934,00 1 322 934,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Hardvér 162 574,00 162 574,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Hardvér 893 657,00 893 657,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Hardvér 3 201 282,00 2 667 735,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Hardvér 6 220 506,00 6 220 506,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Hardvér 580 173,00 580 173,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Technické vybavenie a softvér 525 724,00 525 724,00 100.0% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Elektrická energia 833 719,00 833 719,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Technické vybavenie a softvér 322 365,00 322 365,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Technické vybavenie a softvér 557 960,00 557 990,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Hardvér 601 441,00 601 441,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Podporné činnosti pre IT Service Management DataCentra 180 672,00 180 672,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Technické vybavenie a softvér 2 005 418,00 2 005 418,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Technické vybavenie a softvér 650 928,00 650 928,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby podpory prevádzky 2 518 920,00 2 518 920,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Licencie Microsoft 202 507,20 112 290,97 55.45% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Softvérová podpora na produkty IBM Domino 14 592,00 9 999,58 68.52% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Služby týkajúce sa podpory systému 41 836,27 28 008,66 66.94% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora na produkty VMware 22 750,62 15 243,05 67.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Technická podpora produktov Citrix 159 872,59 97 500,00 60.98% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka zemného plynu. 102 360,60 47 222,22 46.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka zemného plynu. 19 078,24 10 887,61 57.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia. 2 775,89 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Podpora produktov RED HAT na 1 rok 27 433,44 18 055,00 65.81% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov Symantec 23 791,60 10 833,33 45.53% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Elektrická energia. 2 775,00 1 330,95 47.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov Symantec 30 000,00 17 823,80 59.41% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 26 520,00 18 250,00 68.81% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 27 660,00 19 208,33 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 194 150,00 61 775,00 31.81% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 35 904,00 24 333,33 67.77% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 8 132,40 5 646,66 69.43% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 747,60 519,16 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 7 416,00 5 041,66 67.98% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie licencií 20 354,00 13 993,05 68.74% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Predĺženie podpory a aktualizácií 66 000,00 45 783,48 69.36% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Licencie do konca roku 2017 23 154,00 15 925,83 68.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Obnovenie produktov Gemalto do konca roku 2017 51 768,00 35 822,50 69.19% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Licencie CyberArk do konca roku 2017 11 538,00 7 965,83 69.03% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Podpora hardvéru do konca roku 2017 11 497,00 7 760,83 67.5% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Licencie do konca roku 2017 53 624,00 35 261,66 65.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Softvérová podpora na produkty IBM Domino 15 641,00 10 861,66 69.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Podpora licencií VMware 40 999,00 27 266,66 66.5% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Podpora Basic Support pre licencie produktov VMware 13 745,00 9 545,00 69.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Licencie subscription Redhat JBOSS Fuse 22 809,00 13 305,60 58.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Technická podpora produktov Citrix 137 107,00 89 891,66 65.56% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Licencie Microsoft 231 758,00 133 755,20 57.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Licencie Microsoft 243 957,00 140 895,83 57.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Obnovenie podpory pre HPE Service Manager 83 226,00 57 111,10 68.62% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie podpory pre HPE OVO na rok 2018 186 651,00 75 500,00 40.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie podpory pre EMC VNX5400 111 518,00 76 381,94 68.49% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie podpory pre RRP 74 775,00 51 527,77 68.91% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 56 399,00 39 019,44 69.18% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Podpora produktov RED HAT na 1 rok 29 474,00 17 708,33 60.08% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 5 953,00 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Obnovenie softvérovej podpory produktov 8 905,00 5 647,45 63.41% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 29 708,00 20 625,00 69.42% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 34 020,00 22 208,33 65.28% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 36 792,00 24 333,33 66.13% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
HPE SAN blade switche a podpora na 3 roky 64 305,00 40 277,77 62.63% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Windows licencie 55 140,00 27 430,55 49.74% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hardvérová a softvérová podpora 22 945,00 15 929,16 69.42% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie softvérovej podpory produktov 10 932,00 7 583,33 69.36% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Licenice HP Service manager 48 111,60 33 410,00 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Predĺženie podpory a aktualizácií 65 929,00 45 783,49 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora na produkty IBM Domino 15 641,00 10 854,16 69.39% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Podpora produktov VMware 39 888,00 26 381,94 66.14% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Podpora produktov VMware 41 836,27 27 597,22 65.96% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Podpora produktov VMware 41 836,27 26 866,66 64.21% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Licencie Microsoft 75 722,00 43 055,55 56.86% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Switche 53 841,00 3 322,50 6.17% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rack 12 171,00 5 208,33 42.79% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nové a nepoužité Switche 53 841,00 14 097,22 26.18% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Licencie HP OV 17 798,00 6 756,48 37.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Switche 40 381,00 13 194,44 32.67% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 60 474,00 41 658,33 68.88% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Podpora Citrix produktov 115 300,00 EUR 2018 Služby Nie 0 Nie
Podpora Citrix produktov 138 360,00 88 819,44 64.19% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Technické vybavenie a softvér 279 008,00 279 008,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Windows licencie 51 600,00 35 833,33 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Veeam licencie 101 440,00 52 708,33 51.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Technické vybavenie a softvér 183 456,00 183 465,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov 36 792,00 25 500,00 69.3% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov 8 560,00 5 875,00 68.63% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Podpora produktov RED HAT na 1 rok 26 750,00 17 463,19 65.28% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov 31 980,00 22 208,33 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov 29 700,00 EUR 2018 Služby Nie 0 Nie
Technické vybavenie a softvér 796 016,00 796 016,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
INFORMAČNÝ SYSTÉM REGISTER VYLÚČENÝCH OSÔB 600 010,00 600 010,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Hardwarová a softvérová podpora produktov Gemalto 52 730,00 36 611,10 69.43% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Hardwarová a softvérová podpora produktov CheckPoint 23 472,00 16 284,72 69.37% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Hardvérová podpora nShield 20 270,00 14 062,50 69.37% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Hardvérová podpora produktov IBM 12 532,00 8 673,60 69.21% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov HP 110 938,00 60 409,72 54.45% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov 185 448,00 76 312,50 41.15% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov IAM 105 162,00 53 583,33 50.95% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov 29 700,00 20 616,66 69.41% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie podpory pre EMC VNX5400 111 518,00 77 400,00 69.4% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Licencie MS SQL 33 609,00 16 666,66 49.58% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a služby podpory 3 114 916,00 3 114 916,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov IBM Domino 15 641,00 10 861,16 69.44% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov VMware 41 191,00 27 361,10 66.42% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov VMware 45 507,00 29 166,66 64.09% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Microsoft Windows Licencie 14 367,00 8 402,77 58.48% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Support CyberArk na 1 rok 10 932,00 7 583,33 69.36% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 60 474,00 41 979,16 69.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Primárny HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA a podpora na 3 roky 103 938,00 72 152,77 69.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Sekundárny HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA a podpora na 3 roky 132 285,00 91 861,10 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Technické vybavenie a softvér 1 991 037,00 1 991 037,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hardvér 2019 Tovary Nie 0 Nie
Technické vybavenie a softvér 1 372 030,00 1 372 030,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Elektrina 1 001 241,00 1 001 241,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ITMS 2014+ 4 152 960,00 4 152 960,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Hardvér 11 624 166,00 11 624 166,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Technické vybavenie a softvér 1 062 252,00 1 062 252,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 2 Áno
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY KTI2 4 578 896,00 4 578 896,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
RAM pre ITMS a interné servery 41 575,00 8 263,89 19.87% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Support DELL/EMC storage technológii na 1 rok 259 813,00 177 041,66 68.14% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Podpora Citrix produktov 147 541,00 99 583,15 67.49% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka zemného plynu. 83 844,00 58 225,00 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
IBM Storage system #1 256 543,00 178 124,16 69.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
IBM Storage system #2 97 896,00 67 956,66 69.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov 173 448,00 120 408,33 69.42% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov 119 338,62 69 097,22 57.9% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov HCL (IBM) Domino 16 711,80 11 604,33 69.43% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Softvérová podpora produktov VMware 42 869,47 28 629,85 66.78% EUR 2020 Služby Nie 1 Ánohttp://www.datacentrum.sk


+421259278224


procurement@datacentrum.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 234 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×