Obstarávateľ

Obec Jaslovské Bohunice

Jaslovské Bohunice

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 103 028,00 EUR 5
2015 584 775,00 EUR 6
2016 1 846 774,00 EUR 43
2017 877 230,00 EUR 8
2018 2 993 681,00 EUR 3
2019 467 973,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1 750,00 EUR 3
2017 10 000,00 EUR 1
2018 153 636,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Venimex Slovakia s.r.o. 2 194 976,00 EUR
Marián Šupa 1 14 166,66 EUR
Skanska SK a.s. 1 733 950,00 EUR
CS, s.r.o. 1 40 800,00 EUR
INVEX, spol. s.r.o. 4 978 094,00 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 1 12 916,67 EUR
BINS s.r.o. 1 817,50 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 592,20 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 1 382,49 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 1 338 173,00 EUR
ZE-PRA, spol. s r.o. 1 96 500,00 EUR
NABIMEX, s.r.o. 1 1 325,00 EUR
HESTON s.r.o. 2 1 172 390,00 EUR
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia 1 970,00 EUR
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 1 344 822,00 EUR
OB-BELSTAV,s.r.o. 3 360 597,00 EUR
Chladiace veže Bohunice, s.r.o 2 673 482,00 EUR
EKOP, s.r.o. 2 84 433,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 1 895,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 3 2 146,50 EUR
REKOS TT, s.r.o. 1 81 799,00 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 1 0,00 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 1 8 625,00 EUR
TOVOCHEM spol. s r.o. 1 174,98 EUR
ITSK, s.r.o. 1 191,65 EUR
Milan Gaňa Cleanex 1 2 083,33 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 3 595,13 EUR
BEGA, s.r.o. 1 6 666,67 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 3 492,00 EUR
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 1 2 106 095,00 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 1 121,28 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 543,33 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 2 2 354,43 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 101,66 EUR
Roman Laco - ROADA 1 242,00 EUR
Ib-elektro s.r.o. 1 705,00 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 1 191,66 EUR
Lukáš Minarovič 1 316,67 EUR
Wallet, s. r. o. 1 899,17 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 312,50 EUR
FEREX, s.r.o. 1 655,00 EUR
FARLESK spol. s r.o. 1 175,00 EUR
T A N E X , spol. s r.o. 1 16 656,00 EUR
MINERÁLNE VODY a.s. 1 175,00 EUR
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 3 4 915,00 EUR
ALTYS, spol. s r.o. 1 9 983,32 EUR
Jozef Garbiar 1 4 875,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Združený chodník pre chodcov cyklistov, Bohunice - Paderovce, 2.úsek 132 440,00 80 416,66 60.71% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia zdravotného strediska Jaslovské Bohunice 208 117,00 148 708,33 71.45% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Prestavba objektu - Zariadenie pre seniorov Jaslovské Bohunice 673 188,00 431 541,66 64.1% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 139 400,00 83 250,00 59.72% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Výstavba chodníkov a vjazdov na ul. Záhumenická, ul. Záhradná v obci Jaslovské Bohunice 117 200,00 68 165,83 58.16% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Jaslovské Bohunice. SO 02 Chodník pri ceste III/50415 52 900,00 28 277,50 53.45% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Splašková kanalizácia 55 680,00 42 083,33 75.58% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Verejné osvetlenie 80 050,00 79 230,00 98.97% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice - Chodníky ulica Jabloňová 1 a 2, ostatné nezrealizované chodníky 222 625,00 171 257,50 76.92% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Prestavba objektu - Zariadenie pre seniorov Jaslovské Bohunice 86 120,00 86 120,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zateplenie fasády, exteriérové schodisko, malý nákladný výťah - Kultúrny dom Paderovce 87 400,00 58 922,50 67.41% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia objektu technických a skladových priestorov, Areál bývalých kasární, Jaslovské Bohunice, č. p. 163/21 179 940,00 179 940,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice 457 390,00 457 390,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia vjazdov a odvodňovacích priekop v obci Jaslovské Bohunice 40 800,00 40 800,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia zdravotného strediska Jaslovské Bohunice 208 117,00 148 708,33 71.45% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu 344 822,00 344 822,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Elektrická energia 338 173,00 338 173,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Rekonštrukcia Obecného úradu Jaslovské Bohunice 109 950,00 109 950,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia vnútorných priestorov ZŠ a prístavba stolnotenisovej herne ZŠ v Jaslovských Bohuniciach 715 000,00 715 000,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Revitalizácia sídliska v obci Jaslovské Bohunice 2 106 095,00 2 106 095,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
IBV Panské diely-Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice 733 950,00 733 950,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent 270,00 106,94 39.6% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobný kancelársky tovar 1 350,00 586,80 43.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne (HP, Canon) 3 000,00 1 579,16 52.63% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ochranné pracovné pomôcky 160,00 101,06 63.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pracovné odevy a obuv 470,00 159,71 33.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pracovné odevy a obuv 800,00 263,89 32.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lodný lak U 1066 bezfarebný, alebo ekvivalent 280,00 145,83 52.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Elektrický sporák MORA, typ 3514.10, ES 130 MW - alebo ekvivalent 1 100,00 587,50 53.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastová nádoba na zmesový komunálny odpad s uzatvárateľným poklopom a pojazdnými kolieskami 1 000,00 545,83 54.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent 810,00 270,83 33.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky 270,00 118,16 43.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Akumulátorový dvojrýchlostný príklepový skrutkovač 200,00 123,83 61.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Papierové výrobky, sáčky do košov 400,00 260,41 65.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
DYMO páska 130,00 84,71 65.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Regenerácia futbalového trávnika 4 000,00 1 916,66 47.91% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Pramenitá voda stolová 210,00 145,83 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mulčovacia kôra 240,00 159,70 66.54% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne HP 560,00 388,75 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stavebný materiál 31 000,00 10 763,89 34.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Trávnaté osivo pre futbalové ihriská 1 900,00 929,16 48.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kamerový systém 16 200,00 8 319,43 51.35% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Farba - linajkovací koncentrát na trávnaté futbalové ihriská 2 700,00 1 838,19 68.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Párty stan PVC 5 x 12 m 1 300,00 749,30 57.63% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vretenová kosačka Malak 1840 alebo ekvivalent 17 000,00 11 805,55 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stôl stand by hliníkový okrúhly a chafing dish 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
záhradné posedenie (pivný set) drevený 6 000,00 2 910,00 48.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobný kancelársky tovar 575,00 276,83 48.14% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely a príslušenstvo pre kosačky, krovinorezy, píly 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Originál, nové tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne HP, Canon 1 060,00 525,00 49.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Postrekový prípravok 270,00 145,81 54.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent 390,00 201,66 51.7% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dusíkaté hnojivo 1 900,00 1 250,00 65.78% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sanita a príslušenstvo 8 100,00 4 062,50 50.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent 900,00 269,44 29.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent 570,00 183,33 32.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Postrekový herbicíd BOFIX alebo ekvivalent 1 800,00 808,33 44.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastová nádoba na zmesový komunálny odpad s uzatvárateľným poklopom a pojazdnými kolieskami 990,00 681,25 68.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobný kancelársky tovar 710,00 216,66 30.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originál tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne (HP, Canon) 1 600,00 875,00 54.68% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drobný kancelársky tovar 1 380,00 565,26 40.96% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Banketový stôl a stolička 9 600,00 5 555,55 57.87% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pracovný stroj štvorkolka 10 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Regenerácia futbalového trávnika 4 000,00 1 736,10 43.4% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
4 sedadlová čalúnená lavica do čakárne so stolíkom 2 800,00 1 104,16 39.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Banketový stôl a stolička 14 500,00 7 187,50 49.56% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Úžitkový automobil 20 000,00 13 880,00 69.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Podpora triedeného zberu odpadov 153 636,00 EUR 2018 Áno 0 Nie
Podpora triedeného zberu odpadov 153 636,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice 467 973,00 467 973,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
+421903174444
+421335571024


zz.obstaravanie@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 182 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×