Obstarávateľ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 3,00 EUR 1
2016 173 280,00 EUR 13
2017 291 695,00 EUR 5
2018 681 867,62 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 46 248,00 EUR 1
2017 2 058,00 EUR 1
2018 33 780,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 29 801,88 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 3 1 014,77 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 8 070,30 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 3 96 840,36 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 1 7 322,78 EUR
JUMICOL, s.r.o. 1 227,69 EUR
SimKor s.r.o. 1 375 458,00 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 2 284 208,33 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 1 3,00 EUR
JK-Trading s.r.o. 1 1 870,91 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 2 418,34 EUR
ITSK, s.r.o. 1 9 165,00 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 2 5 134,55 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 1 17 250,00 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 698,33 EUR
WESTech, spol. s r.o. 1 1 787,50 EUR
Andrej Holka 1 9 375,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici formou stravných poukážok 3,00 2,50 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Realizácia opatrení na úsporu energií budovy A,B,C, RÚVZ Banská Bystrica 375 458,00 375 458,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Kancelárske potreby 520,00 159,72 30.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 520,00 239,58 46.07% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby a plastové vrecia 1 300,00 581,94 44.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky, špeciálne čistiace prostriedky 300,00 189,74 63.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kancelársky papier alebo ekvivalent 500,00 336,00 67.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 550,00 188,89 34.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 550,00 270,05 49.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Testovacie prúžky a spotrebný materiál do prístroja Reflotron, priebežná objednávka 2016 2 000,00 1 519,00 75.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PC mini tower, monitor, klávesnica, myš, OS, kancelársky balík 11 665,00 6 725,25 57.65% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Testovacie prúžky a spotrebný materiál do prístroja Reflotron, priebežná objednávka 2017 3 827,00 3 148,76 82.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 2017 46 248,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 13 500,00 6 102,31 45.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 2017/2018 46 248,00 24 834,90 53.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 91 800,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Biologický indikátor pre skúšanie sterilizátorov, validačný set pre rok 2017 alebo ekvivalent 2 058,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Biologický indikátor pre skúšanie sterilizátorov, validačný set pre rok 2017 alebo ekvivalent 2 058,00 1 700,82 82.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup laboratórnych prístrojov 172 700,00 118 645,83 68.7% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zostava HW 2017 - PC mini tower, monitor, klávesnica, myš 12 568,50 7 637,50 60.76% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zostava HW 2017 - PC mini tower, monitor, klávesnica, myš 12 568,50 7 812,50 62.15% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 91 800,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zostava HW 2018 - PC mini tower, monitor, klávesnica, myš 2 390,82 1 489,58 62.3% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup laboratórnych prístrojov - mikrofluidný spektrofotometer, automatický purifikačný systém, verzia 2 33 780,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Nákup laboratórnych prístrojov - mikrofluidný spektrofotometer, automatický purifikačný systém, verzia 2 33 780,00 14 375,00 42.55% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup laboratórnych prístrojov - chemické laboratórium, verzia 2 173 038,80 118 194,44 68.3% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2019, verzia 2 97 200,00 96 840,36 99.63% EUR 2018 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.vzbb.sk
http://www.szubb.sk


+421484367788


lapunik@vzbb.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 412 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×