Obstarávateľ

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 63 630,00 EUR 20
2017 11 218,67 EUR 49
2018 10 296,00 EUR 10
2019 73 845,79 EUR 38
2020 27 300,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 583,00 EUR 2
2017 1 347,00 EUR 10
2019 100,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 1 376,58 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 342,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 6 86 755,34 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 15 833,33 EUR
BIOTECH s.r.o. 8 949,96 EUR
VELAZ, s.r.o. 2 33 110,00 EUR
G Trade s.r.o. 2 97,50 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 1 45,00 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 3 311,66 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 4 190,06 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 11 1 032,11 EUR
Lambda Life a.s. 6 3 034,60 EUR
VWR International GmbH 4 2 070,41 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 237,50 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 3 48,35 EUR
LABO - SK, s. r. o. 3 308,50 EUR
ITSK, s.r.o. 7 2 770,00 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 37,50 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 67,50 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 7,50 EUR
MB TECH BB s.r.o. 1 441,65 EUR
BARIA s.r.o. 1 266,67 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 273,33 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 191,67 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 13 2 059,81 EUR
One Print s.r.o. 1 131,67 EUR
GAVAX, s.r.o. 1 125,00 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 458,33 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 7 820,53 EUR
EKO TONER s.r.o. 1 50,83 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 5 975,00 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 2 24,99 EUR
MERKAS, s.r.o. 1 0,00 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 9,17 EUR
Smit Impex, s.r.o. 1 15,00 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 936,67 EUR
Muth v.o.s. 1 1 745,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 88,33 EUR
Aloquence, s. r. o. 3 565,00 EUR
Mgr. Petr Stavinoha 1 100,00 EUR
X logistics, s.r.o. 2 2 020,00 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 3 627,80 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Chovné králičie klietky 38 800,00 26 891,66 69.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špičky na mikropipety, 10 ul 28,00 16,66 59.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
sterilné sérologické pipety 10ml 78,00 54,16 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
sterilné sérologické pipety 25ml 67,00 32,64 48.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špičky na mikropipety, 200 ul 24,00 11,80 49.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
sterilné skúmavky 15ml 92,00 47,91 52.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špičky na mikropipety, 1000 ul 25,00 15,97 63.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
mikroskúmavky 2ml 10,00 6,94 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
mikroskúmavky 0,5ml 20,00 13,88 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
mikroskúmavky 1,5ml 20,00 13,83 69.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Desprej 28,00 19,08 68.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie - Chlorid sodný (NaCl), Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4) 14,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
sterilné skúmavky 15ml 85,00 59,02 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
sterilné sérologické pipety 25ml 330,00 168,05 50.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie - Fetálne Bovinné sérum (FBS-USA, HI), Pyruvate kinase from rabbit skeletal muscle, L-lactic dehydrogenase from rabbit skeletal muscle, Bradford reagent 1 150,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenájom zariadenia na simultánnu detekciu koncentrácií 20 300,00 13 194,44 64.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie Sigma-Aldrich 1 095,00 760,41 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chovné nádoby kompletné pre zvieratá 1 010,00 700,00 69.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie-peroxid vodíka, kyselina octová, kyselina 2-tiobarbiturová,Folin-Ciocalteus phenol reagent, sodium carbonate, kyselina trichlóroctová,2-deoxy-D-ribóza, hide powder (kožný prášok) kyselina etyléndiamíntetraoctová 535,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
chitosan 54,00 37,50 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikália-cystine 48,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
tonery 400,00 197,91 49.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
antioxidačné látky 195,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Špičky na mikropipety, 1000 ul 25,00 17,34 69.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špičky na mikropipety, 200 ul 24,00 16,65 69.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
antioxidačné látky 230,00 159,66 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
stojany na mikroskúmavky, úložný kryobox na mikroskúmavky 68,74 47,50 69.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
izopropanol 12,00 8,33 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
pipetovacie špičky, úložné boxy na špičky, skúmavky 135,00 93,75 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
mikroskúmavky 43,00 29,85 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 200,00 109,72 54.86% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tip SystemBox-krabičky na pipetovacie špičky 71,90 49,93 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chovné nádoby kompletné pre zvieratá 553,00 381,94 69.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčná laserová tlačiareň 110,00 72,91 66.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
tonery 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Multifunkčná laserová tlačiareň 110,00 73,60 66.91% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Etanol, glycerín 650,00 449,30 69.12% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
chemikalie-hide powder, kyselina trichloroctova 260,00 180,50 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie - L-Histidine, Sodium dodecyl sulfate, β-Nicotinamide adenine dinucleotide - reduced disodium salt hydrate≥97% (HPLC), Fluorescein isothiocyanate isomer I, RPMI-1640 medium with sodium bicarbonat, Phosphoenol-pyruvatePEP monopotassium salt 918,13 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
pH elektróda a kalibračné pH roztoky 257,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
toner 100,00 42,35 42.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kyselina rozmarínová (Rosmarinic acid) 260,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
pH elektróda a kalibračné pH roztoky alebo ekvivalent 310,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mikrotitračné doštičky, polystyrénové s 96 jamkami typ P, nesterilné 30,00 20,83 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Phenylmethanesulfonyl fluoride 38,00 26,38 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Desprej 28,00 19,44 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
mikroskúmavky 0,5ml 39,00 18,75 48.07% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laserová tlačiareň-čiernobiela 111,00 76,39 68.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vyšetrovacie rukavice 19,00 12,50 65.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kyselina rozmarínová (Rosmarinic acid) 310,00 215,00 69.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
toner do tlačiarne Samsung Multifunction Xpress C480W 212,00 93,05 43.89% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
mikroskúmavky 0,5ml 39,00 27,08 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie - p-Coumaric acid ≥98.0% (HPLC), Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes, Histopaque, Bovine Serum Albumin 1 230,00 630,52 51.26% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
toner 35,00 11,33 32.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie - HNE-DMA; β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate; DL-Glyceraldehyde; Diaphorase from Clostridium kluyveri; β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate ≥99%; Trypsin 1 800,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobný počítač na kancelárske úkony a spracovanie dát 420,00 285,00 67.85% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie - Zinc sulfate heptahydrate, Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate , 5-(Hydroxymethyl)furfural 240,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
copper(II) perchlorate hexahydrate 87,00 60,41 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
dodecyltrifenylfosfonium bromid 104,90 53,25 50.76% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčná laserová tlačiareň 225,00 152,77 67.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne chemikálie s minimálnou čistotou p.a. 150,00 104,10 69.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mikroskúmavky s viečkom 1,5ml 20,00 7,64 38.2% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Filtračný papier kvalitatívny 15,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Vyšetrovacie rukavice 45,00 31,25 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
toner 76,00 15,97 21.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne sklo a filtračný papier 200,00 83,33 41.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie - L-lactic dehydrogenase from rabbit skeletal muscle, Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie - Sacharóza,Hydrogénfosforečnan didraselný bezvodý,Glycín,Kyselina chlorovodíková,Hydroxid sodný,Vínan sodno-draselný tetrahydrát 56,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
špičky fintntip flex 50,00 34,71 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Proteinový marker (štandart) 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Acrylamide 4K solution (40 %) - Mix 29 : 1 BC 113,00 78,33 69.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špičky na mikropipety 200 ul 81,00 56,25 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
L-Glutamín 10,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Filtračný papier kvalitatívny 30,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Vata buničitá v rezoch, 40cm x 60cm 60,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Proteinový marker (štandart) 170,00 140,00 82.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie - L-lactic dehydrogenase from rabbit skeletal muscle, Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 280,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
L-Glutamín 9,00 6,25 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie - serotonin hydrochloride, L-Norepinephrine hydrochlorid, Homovanilic acid, 3-Methoxytyramine hydrochloride a ďalšie 800,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
toner 80,00 12,98 16.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 300,00 159,72 53.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Notebook 1 960,00 1 745,00 89.03% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebook+taška 1 190,00 780,55 65.59% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 600,00 313,81 52.3% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stolový počítač 1 610,00 1 041,66 64.69% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
toaletný papier JUMBO + papierové utierky 550,00 204,16 37.12% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stolový počítač 530,00 368,04 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stolový počítač 1 610,00 1 047,91 65.08% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebook 948,00 631,94 66.66% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebook 948,00 635,41 67.02% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zobrazovacia jednotka (obrazovka) 350,00 239,58 68.45% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 18 030,00 18 021,60 99.95% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 1 443,00 1 439,57 99.76% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 19 520,00 19 205,55 98.38% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Špičky na pipetuAHN myTip T 1-200 µl / Golden Gate - BUN0200-BP 50,00 34,70 69.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Glycine, 1kg 55,00 38,12 69.31% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mikrocentrifugačné skúmavky 1,7ml 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Dimetylsulfoxid 99% čistý /pure 25,00 17,35 69.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Protein Marker VI (10 - 245) prestained BC, Applichem, A8889 170,00 140,45 82.62% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
ExpellPlus 10μl špičky, sterilné, PCR čisté, balené v stojanoch, 10x96 ks 100,00 69,44 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nitrilové vyšetrovacie rukavice, bezprašné, nesterilné, 10x100 ks v balení, modré, veľkosť M 60,00 23,60 39.34% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
2 mL skúmavky naplnené zirkóniovými guličkami o hrúbke 3 mm, 50 ks 320,00 222,21 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Expell PCR skúmavky 0.2 mL, 1000 ks v balení 35,00 24,30 69.42% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Expell Secure mikrocentrifugačné skúmavky 2 mL, 500 ks v balení 15,00 10,41 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Plastové špičky na pipety STARLAB 252,00 175,00 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mikrocentrifugačné skúmavky 1,7ml 140,00 97,21 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pipety Brand 2 582,00 1 354,16 52.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
DMEM a DPBS 533,00 304,41 57.11% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 19 505,00 19 498,05 99.96% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Plastové špičky na pipety Eppendorf 280,00 165,97 59.27% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
1. β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, čistota ≥95% (HPLC), Mr 833.35, 25 mg2. (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride, Mr 314.17, 25 mg 315,00 218,75 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie - dietyléter 30,00 20,83 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
sklenené výrobky-odmerné banky, reagenčná fľaša 85,00 59,02 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kultivačný plast, pipety, skúmavky, stojany, boxy 1 943,00 1 349,30 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Materiál pre laboratórium bunkových kultúr - FBS, DMSO, sek. protilátka, thiazolyl blue 1 056,00 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kultivačné fľaše, TPP 238,00 165,27 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kultivačné fľaše, Corning 327,00 222,22 67.95% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mikropipeta Fisherbrandt Elite 185,00 104,16 56.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Filtračný papier, buničitá vata 900,00 433,33 48.14% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Formaldehyd 36-38% roztok, 5x 1liter 11,75 8,15 69.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, 100mg 335,00 187,49 55.96% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mikropipeta Proline PLUS 215,00 133,17 61.94% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pipetové špičky na jednokanálové pipety 435,00 301,66 69.34% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nitrilové rukavice 170,00 115,00 67.64% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nitrilové rukavice 255,00 173,33 67.97% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mikroskúmavky s viečkom 1,5ml 55,00 18,75 34.09% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
inzulínové striekačky 1ml U-100 s integrovanou ihlou 90,00 60,83 67.59% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie na prácu s bunkovou kultúrou INS-1E final 1 893,00 1 312,50 69.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
1. iScript cDNA Synthesis Kit,2. PureZOL RNA Isolation Reagent,3. Platničky MultiplateTM 96-Well PCR,Plates,nízky profil, (unskirted, clear),4. Špičky Bioradtip Flex 10, 0,2-10ul,nesterilné voľné balenie,5. Bioradtip Flex 200, 1-200ul, nesterilné, voľné balenie. 762,04 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 1 430,00 1 429,80 99.98% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 27 300,00 27 160,77 99.49% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 62 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×