Obstarávateľ

Štátna školská inšpekcia

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 87 800,00 EUR 10
2017 56 200,00 EUR 9

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 3 200,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 8 333,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 32 066,67 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 2 3 850,25 EUR
ITSK, s.r.o. 1 1 429,17 EUR
BATTEX Slovakia, s.r.o. 1 541,67 EUR
SCP PAPIER, a.s. 2 5 945,02 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 570,82 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 1 5 633,33 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 1 4 100,00 EUR
Verin Consulting s.r.o. 1 590,00 EUR
CODUM s.r.o. 2 10 109,00 EUR
ACREA SR, s. r. o. 1 7 296,00 EUR
SEMA MR, s.r.o. 1 2 685,69 EUR
YSC, s.r.o. 1 10 000,00 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 2 782,50 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Umytie okien s príslušenstvom, kancelárskych dverí a podlahovej krytiny 1 200,00 491,66 40.97% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení 3 500,00 2 177,08 62.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup softvéru pre zber a spracovanie dát, vytváranie dotazníkov 9 000,00 6 080,00 67.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka originálnych tonerov a iného materiálu do tlačiarní a kopírovacích strojov 19 000,00 12 847,22 67.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku 14 000,00 3 755,55 26.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku 10 000,00 6 688,33 66.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku 2 600,00 1 735,83 66.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku 5 000,00 3 416,66 68.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlač správy 3 500,00 2 370,68 67.73% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka originálnych tonerov a iného materiálu do tlačiarní a kopírovacích strojov 20 000,00 13 875,00 69.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
tlač testov a dotazníkov 3 500,00 1 129,54 32.27% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup kalendárov a diárov 2017 900,00 475,68 52.85% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení 4 000,00 2 777,10 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení 3 800,00 2 238,07 58.89% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné zabezpečenie odborných prác a poradenskej činnosti v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a revízie elektrických zariadení 24 000,00 8 333,33 34.72% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka pevných diskov do serverov 2 400,00 1 190,97 49.62% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka akumulátorov pre UPS 2 600,00 451,39 17.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické pomôcky a čistiace potreby 5 000,00 2 318,75 46.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 10 000,00 6 944,16 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení 3 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 236 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
VK/2020/1299 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra vonkajšie výberové konanie 2020-05-26 2020-06-06
VK/2020/1268 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1258 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Trnava vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-07-06
VK/2020/1259 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Trnava vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1260 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Trnava, pracovisko Dunajská Streda vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1261 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1271 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1272 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1273 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1274 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1275 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1276 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1286 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Prešov vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1287 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Košice vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1288 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia Oddelenie metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1289 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra užšie vnútorné výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1285 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Prešov vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1284 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1252 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Bratislava vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1253 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Bratislava vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1254 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Bratislava vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1255 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Bratislava vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1256 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Bratislava vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1262 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1263 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1265 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-08
VK/2020/1266 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1267 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1269 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1270 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1277 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Žilina, pracovisko Liptovský Mikuláš vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1278 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Žilina, pracovisko Dolný Kubín vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1279 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Žilina, pracovisko Dolný Kubín vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1280 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1281 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Banská Bystrica, pracovisko Lučenec vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1282 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2020/1283 - hlavný štátny radca Vyhlásené Štátna školská inšpekcia ŠIC Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2020-05-25 2020-06-06
VK/2019/8058 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra vonkajšie výberové konanie 2019-12-09 2019-12-16
VK/2019/7974 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Žilina vonkajšie výberové konanie 2019-12-03 2019-12-16
VK/2019/7975 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra užšie vnútorné výberové konanie 2019-12-03 2019-12-16
VK/2019/7972 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Košice vonkajšie výberové konanie 2019-12-03 2019-12-16
VK/2019/7976 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ ŠIC Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra užšie vnútorné výberové konanie 2019-12-03 2019-12-16
VK/2019/5434 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Prešov vonkajšie výberové konanie 2019-08-28 2019-09-12
VK/2019/5435 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra vonkajšie výberové konanie 2019-08-28 2019-09-12
VK/2019/5431 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trnava vonkajšie výberové konanie 2019-08-28 2019-09-12
VK/2019/5438 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-08-28 2019-09-12
VK/2019/5439 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Košice užšie vnútorné výberové konanie 2019-08-28 2019-09-12
VK/2019/5447 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2019-08-28 2019-09-12
VK/2019/5433 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Žilina vonkajšie výberové konanie 2019-08-28 2019-09-12
VK/2019/5442 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Žilina užšie vnútorné výberové konanie 2019-08-28 2019-09-12
VK/2019/5436 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2019-08-28 2019-09-12
VK/2019/2727 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2730 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2733 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2732 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2739 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Prešov vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2728 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2726 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2744 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Košice vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2742 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Košice vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2740 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Prešov vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2735 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2731 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2716 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2715 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2734 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Žilina vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2720 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trnava, pracovisko Dunajská Streda vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2719 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trnava, pracovisko Senica vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2741 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Košice vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2745 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Košice vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2743 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Košice vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2747 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Kancelária hlavného školského inšpektora vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2718 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trnava vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2721 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2748 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Oddelenie metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2738 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2725 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2722 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2724 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín, pracovisko Považská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2723 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Trenčín vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2729 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2714 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2717 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Bratislava vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2737 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2019/2736 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2019-04-18 2019-05-10
VK/2018/6830 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6823 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Košice vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6820 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6819 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6818 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Banská Bysdtrica vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6848 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6847 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trnava, pracovisko Senica vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6846 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trnava, pracovisko Dunajská Streda vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6845 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Prešov vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6843 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6841 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6838 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6834 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6833 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6832 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6831 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6829 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6828 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6827 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6826 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6825 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Košice vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6842 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6824 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Košice vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6839 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6837 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6835 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6822 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Košice vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6821 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Košice vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/6840 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2018-10-16 2018-10-28
VK/2018/3760 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3767 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3781 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Žilina vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3782 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Žilina vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3783 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Ústredie, úsek inšpekčnej činnosti, oddelenie metodických činností a tvorby inšpekčných nástrojov vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3747 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Košice vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3761 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3770 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3774 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3746 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Košice vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3751 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3753 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica, pracovisko Žiar nad Hronom vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3754 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica, pracovisko Lučenec vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3755 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3756 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3757 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3758 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3759 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3766 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3768 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3769 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3771 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3773 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3775 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trnava vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3778 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trnava vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/3780 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trnava, pracovisko Dunajská Streda vonkajšie výberové konanie 2018-06-07 2018-06-22
VK/2018/889 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/872 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/870 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/881 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Prešov vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/887 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/888 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/890 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/884 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/871 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/873 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/874 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/868 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/886 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/866 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Kancelária hlavného školského inšpektora vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/867 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Košice vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2018/885 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-21
VK/2017/1199 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum, Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2017-09-07 2017-09-18
VK/2017/1159 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum, Trnava vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1135 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Košice vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1140 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1155 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Žilina, pracovisko Dolný kubín vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1154 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Žilina vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1148 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1146 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1144 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1136 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1142 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia ŠIC Nitra, pracovisko Nové Zámky vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1163 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum, Trnava, pracovisko Dunajská Streda vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1161 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum, Trnava vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1160 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum, Trnava vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1149 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1133 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Košice vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1138 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1158 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Prešov, pracovisko Humenné vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1157 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Žilina vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1156 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Žilina vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1153 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1139 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1151 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1150 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trenčín vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1147 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1145 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Bratislava vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1143 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1141 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Nitra vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18
VK/2017/1134 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Košice, pracovisko Spišská Nová Ves vonkajšie výberové konanie 2017-09-06 2017-09-18

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×