Obstarávateľ

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.)

Kolíňany

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 181 300,00 EUR 4
2015 762 281,00 EUR 12
2016 778 001,00 EUR 60
2017 28 955,72 EUR 49

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 12 838,50 EUR 23
2017 5 812,78 EUR 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 2 1 603,20 EUR
AGRI CS Slovakia s.r.o. 1 84 580,00 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 126 069,00 EUR
AGROPRET - PULZ, a. s. 3 82 101,00 EUR
AGRA, s.r.o. 3 84 175,00 EUR
BIBUS SK, s.r.o. 1 349,00 EUR
TRIGON s.r.o. 1 551,00 EUR
BIOTECH s.r.o. 2 1 644,00 EUR
Dräger Slovensko, s.r.o. 1 1 041,00 EUR
PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o. 1 369 386,00 EUR
MOREAU AGRI JUH , s.r.o. 1 86 200,00 EUR
Bio G s.r.o. 2 895,70 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 2 1 409,99 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 10 4 799,80 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1 539,00 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 1 150,00 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 9 5 377,49 EUR
Lambda Life a.s. 3 2 285,00 EUR
TEKRO Nitra, s.r.o. 2 64 110,00 EUR
VWR International GmbH 1 630,00 EUR
LABO - SK, s. r. o. 2 1 491,00 EUR
SK FARM Partners s.r.o. 1 30 600,00 EUR
Afeed, a.s. 1 28 250,00 EUR
LIFEX, s.r.o. 1 54 900,00 EUR
K – TEST, s.r.o. 1 515,00 EUR
ANJA AGROTECHNIK, s. r. o. 2 73 400,00 EUR
PARTNER-vetagro spol. s.r.o. 2 63 960,00 EUR
ITSK, s.r.o. 5 3 607,11 EUR
Ing. Elena Kalúzová PIG TECH 1 32 110,00 EUR
ŠTOR CAD Computers s.r.o. 1 401,00 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 155,00 EUR
ALCHEM spol. s.r.o. 7 210 088,00 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 100,00 EUR
LEGUSEM, s.r.o. 2 77 012,00 EUR
AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 2 134 800,00 EUR
RETIC, s.r.o. 1 350,80 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 160,00 EUR
Vlastimil Šiška LESTECH 3 2 140,00 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 655,00 EUR
MVDr. Peter Pongrácz VETIS 2 280,95 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 1 478,00 EUR
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. 1 418,60 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 749,99 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 596,49 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 2 1 570,00 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 419,00 EUR
Ing. Ľubica Lazová 1 310,00 EUR
Eurolab Lambda a.s. 3 409,00 EUR
Ecoli s.r.o. 2 606,00 EUR
GAVAX, s.r.o. 2 1 511,95 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 180,00 EUR
Unicomp s.r.o. 7 3 951,90 EUR
SIP SK s.r.o. 1 538,00 EUR
PASIČ, s.r.o. 3 1 554,00 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 415,30 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 1 155,00 EUR
Ing. Štefan Šesták - LONATER 1 180,00 EUR
Ing. Robert Lukoťka REL 1 245,00 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 4 3 350,00 EUR
Media Leaders s.r.o. 1 1 498,00 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 373,99 EUR
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 170,00 EUR
SOLID plus s.r.o. 1 416,00 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 90,00 EUR
Rastislav Pavlus 1 497,00 EUR
LEGUSEM pt, a.s. 4 4 089,50 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 497,00 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 104,00 EUR
Mgr. Petr Stavinoha 1 396,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Nákup strojov do živočíšnej výroby 68 322,00 41 890,00 61.31% EUR 2016 Tovary Áno 2 Áno
Rekonštrukcia objektu sušičky na kryté silážne žľaby 472 587,00 369 386,00 78.16% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Vitamíno - minerálne zmesi pre hovädzí dobytok 46 000,00 43 080,00 93.65% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Krmivá pre hovädzí dobytok 70 000,00 58 850,00 84.07% EUR 2014 Tovary Nie 2 Áno
Ťahaný postrekovač od 55 000,00 do 60 000,00 54 900,00 EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Traktory kolesové 101 167,00 84 580,00 83.6% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Rámcová dohoda o poistení majetku, vozidiel, hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych plodín a osôb od 100 000,00 do 140 000,00 126 069,00 EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Šmykom riadený manipulátor 45 000,00 42 285,00 93.96% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Polonesený otočný pluh 52 000,00 35 500,00 68.26% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Krmivá pre hovädzí dobytok 67 700,00 63 960,00 94.47% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Teleskopický manipulátor 90 000,00 86 200,00 95.77% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Práčka tekvicových semien 33 000,00 32 110,00 97.3% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Fosforečné hnojivá 76 224,00 65 928,00 86.49% EUR 2015 Tovary Nie 3 Áno
Rôzne hnojivá 70 300,00 65 304,00 92.89% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka 96 250,00 92 728,00 96.34% EUR 2015 Tovary Nie 3 Áno
Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby 177 004,00 120 001,00 67.79% EUR 2016 Tovary Áno 4 Áno
Kompletné kŕmne zmesi pre ošípané 65 300,00 67 325,00 103.1% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Vitamíno - minerálne zmesi pre hovädzí dobytok 21 540,00 21 030,00 97.63% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dusíkaté priemyselné hnojivá 63 140,00 63 140,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Kompletné kŕmne zmesi pre ošípané 67 500,00 67 475,00 99.96% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Refraktometer a strihací strojček pre ovce 517,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kŕmna zmes BR1 bez kokcidiostatík a Kŕmna zmes BR1 s kokcidiostatikami 155,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kŕmne žlaby, automaty pre hydinu 162,00 133,33 82.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Digitálny teplomer/vlhkomer so záznamom 584,00 459,16 78.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítačový program pre hodnotenie pohybovej aktivity a prežúvania dojníc Heatime Pro 3 439,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Prípravky pre chemický postrek 202,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
vialky 898,40 624,99 69.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Papierové vrecia 119,00 59,57 50.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tyč kruhová 167,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Mikrozáznamník klimatických parametrov 654,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
HEMOSKY H-02 PRE HD 122,00 100,79 82.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
vrecká, papierové vrecia, špagáty 525,00 437,50 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre výskum, Indikátorová páska 1 919,00 1 549,00 80.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oborové pletivo 365,00 292,33 80.09% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kamenivo (makadam) 503,33 348,83 69.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Terasové dosky, ochranný olejový náter, drevené hranoly 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Skrutky, spony, sponkovačka, nopová fólia, štetec 117,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
substráty, tkanina, menovky 379,00 262,50 69.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plochá oceľ 525,00 414,16 78.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vedrá 115,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kultivačné médiá, petriho misky 1 442,00 1 011,58 70.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostický materiál 160,00 149,00 93.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
anorganické a organické chemikálie 590,00 430,83 73.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
SketchUp PRO 2016 CZ Win 401,00 334,16 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Metanol, etanol, filtračný papier, špičky 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Konduktometer 659,00 398,33 60.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky, filtračný papier 1 220,00 816,66 66.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stolný pH meter, Vpichová kombinovaná pH elektróda 735,00 545,83 74.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Záhradnícke potreby do vzorkovnice 774,00 645,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Testy na stanovenie aktivity enzýmov 910,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Reagenčný cartridge 296,66 110,90 37.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky 1 456,00 1 000,00 68.68% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dezinfekčné prostriedky a nitrilové rukavice 539,00 449,16 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Filtračný papier 1 600,00 799,99 49.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Živné pôdy, agary 541,00 445,83 82.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Testy na analýzu medu 407,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
plazmidová DNA 310,00 281,81 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické reagencie 617,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne chemikálie, testy, činidlá 631,50 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne chemikálie 1 249,00 999,16 79.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Metanol, etanol, filtračný papier, špičky 803,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Mulčovacia kôra 232,11 192,60 82.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne chemikálie, testy, činidlá 631,50 526,25 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vedrá 155,00 129,16 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osivá 175,00 141,66 80.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zostava na destiláciu silíc 750,00 610,00 81.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické reagencie 418,00 380,00 90.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne sklo a pomôcky a testovacie prúžky 1 106,00 749,91 67.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Priemyselné hnojivá 621,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Filtračný papier 1 600,00 691,66 43.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Trávne osivo 230,00 165,83 72.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorová reťazová píla 239,00 150,00 62.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Granulované hnojivo Cererit alebo ekvivalent 220,00 183,33 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Neselektívny listový herbicíd 46,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
agrochemikálie 1 010,00 583,33 57.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre výskum 1 500,00 1 149,00 76.6% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Granulované hnojivo Cererit alebo ekvivalent 220,00 183,33 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
laboratórne potreby 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Benzínová motorová píla pre lesníctvo s príslušenstvom 547,00 316,66 57.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorový kultivátor 417,00 346,66 83.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a laboratórne potreby 310,00 212,41 68.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
pozinkovaný plech, drôtená tkanina 322,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
nerezové vedrá, plastový barel 180,00 150,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kamenivo (makadam) 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Agrochemikálie 1 844,00 1 116,66 60.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorový krovinorez 375,00 311,65 83.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
3D tlačiareň 1 416,00 1 414,00 99.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Meracia zostava digitálneho odchýlkomera s pripojením na PC 350,00 349,00 99.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PC komponenty 1 515,00 1 240,00 81.84% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Benzínová motorová píla pre lesníctvo s príslušenstvom 547,00 346,08 63.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Záhradkárske potreby 910,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Karta na riadenie krokových motorov s príslušenstvom 270,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórne pomôcky 694,00 529,16 76.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Luxmeter 650,00 429,16 66.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Agary - živné médiá 155,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Prístrojové vybavenie do vzorkovnice pre praktickú výučbu študentov 1 480,00 1 232,50 83.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
špeciálne chemikálie 405,00 337,50 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
rôzne chemikálie 437,00 300,00 68.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
obrubník plastový, plastové klince, textília tkaná 820,00 663,33 80.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
sada na výrobu pasterizovaného džúsu 193,75 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Osivá pre jarný výsev 499,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Osivo poľných plodín 1 134,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Pesticídy na ochranu rastlín a poľných plodín 2 300,00 1 524,58 66.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre prácu vo vzorkovnici 2 313,00 874,99 37.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne magnetické miešadlá bez ohrevu 285,00 237,50 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
benzínový krovinorez 598,00 414,16 69.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 45,00 37,50 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky 104,00 104,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mulčovacia kôra 345,00 240,83 69.8% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne vybavenie a pomôcky 750,00 625,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Bezpilotný letecký systém (UAS), Náhradný akumulátor pre UAS 1 575,00 1 248,33 79.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
substrát, rašelina, bambusové tyče, chráničky stromov, viazacia šnúra, násady na hrable 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
substrát, rašelina, bambusové tyče, chráničky stromov, viazacia šnúra 241,00 200,00 82.98% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pôdny kultivátor – príslušenstvo kompatibilné s rotavátorom VARI IV - GSV190 833,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Laboratórna pipeta 234,00 129,16 55.19% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 426,00 387,27 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne sklo 521,00 434,16 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mikropipety 470,00 340,00 72.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dusíkaté hnojivo 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie 794,50 792,00 99.68% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické činidlá 115,00 95,83 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Testovacie prúžky 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
laboratórne potreby, sklo, plasty 150,00 150,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Živné pôdy 537,10 447,50 83.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne potreby a chemikálie 228,68 164,16 71.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Agary - živné pôdy 577,00 458,33 79.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 1 225,00 708,33 57.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Delvotest SP – NT + kontrolné vzorky 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie pre analýzy 173,10 173,00 99.94% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikália - farbička 110,00 91,66 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne sklo a materiál 1 101,44 693,33 62.94% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Disky na testovanie citlivosti voči antibiotikám zásobník diskov 124,24 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Chemikálie 257,00 214,16 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
MRS a Malt Extract Agar Base pre praktickú výučbu študentov 416,41 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Diagnostiká pre praktickú výučbu 332,38 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
DNA polymeráza 180,00 160,90 89.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
agaróza 160,00 133,33 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 450,00 316,66 70.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Agar – kultivačné médium 490,00 450,00 91.83% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
DNA polymeráza 180,00 163,63 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
laboratórne potreby 396,00 396,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie a laboratórne rukavice na praktické cvičenia študentov 1 334,00 1 334,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dataprojektor 433,00 360,82 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické kity 477,70 434,27 90.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórny spotrebný materiál 1 000,00 525,00 52.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rozmetadlo hnojív 650,00 448,33 68.97% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 370,60 275,83 74.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mulčovač 1 690,90 975,00 57.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
HEMOSKY H-02 PRE HD 100,00 83,33 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektronické laboratórne váhy 490,00 204,16 41.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hutný a spojovací materiál 406,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
substrát 1 000,00 832,50 83.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Agrochemikálie 380,00 258,33 67.98% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne chemikálie a ochranné pomôcky 604,00 487,50 80.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Ultrazvuková čistička 590,00 491,66 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
etanol 313,50 260,79 83.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Enzýmy 906,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Centrála na zber údajov o monitorovaní toxických plynov a kyslíka 1 042,00 867,50 83.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hliníkový uzáver s pružinou 124,20 103,50 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Enzýmy 906,00 755,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Testovacie prúžky (indikačné papieriky) 118,00 90,00 76.27% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kalibračné roztoky 158,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Niehttp://www.vppspusro.sk


+421376316312
+421376316315


pruzinskyj@stonline.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 619 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×