Obstarávateľ

Mesto Považská Bystrica

Považská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 2 761 924,00 EUR 6
2015 1 072 426,00 EUR 8
2016 26 643 709,00 EUR 18
2017 503 391,00 EUR 9
2018 2 059 332,00 EUR 8
2019 1 068 575,00 EUR 6

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 4 854 306,00 EUR 2
2017 1
2018 2
2019 1
2020 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 2 115 959,00 EUR
AGS ATELIÉR s.r.o. 1 38 890,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 101 495,00 EUR
BINS s.r.o. 1 1 958,33 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 150 817,00 EUR
STRABAG s.r.o. 3 479 273,00 EUR
M.Cup s.r.o. 1 86 337,00 EUR
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 3 629 992,00 EUR
AU - STAV, s.r.o 1 669 875,00 EUR
SPORT SERVICE, s.r.o. 1 155 960,00 EUR
REDOX, s.r.o. 2 1 698 300,00 EUR
SOAR, spol. s r.o. 1 250 000,00 EUR
HANT BA, a.s. 1 425 724,00 EUR
Tecton, a.s. 1 21 500,00 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 12 254 778,00 EUR
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1 27 968 156,00 EUR
HBH, a.s. 1 78 750,00 EUR
Ing. Anton Poliček 3 1 263 105,00 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 2 883,33 EUR
CORA GEO, s. r. o. 2 628 350,00 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 3 557,50 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 1 36 600,00 EUR
A - ARCHA, s. r. o. 1 147 600,00 EUR
TOPA STAV s. r. o. 1 94 201,00 EUR
ITSK, s.r.o. 3 10 406,67 EUR
VERSUS, a.s. 1 213 476,00 EUR
BaB Korňa 4 160 832,00 EUR
DGB consult, s.r.o. 1 29 207,00 EUR
EnLibre, spol. s r.o. 1 125 074,00 EUR
MAFRA, a.s. 1 91 585,00 EUR
Stanislav Zúbek 3 1 263 105,00 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 2 747,50 EUR
Altrinia s. r. o. 1 4 316,67 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 2 102,50 EUR
FEREX, s.r.o. 1 1 874,99 EUR
Martin Gall - MG COMP 1 5 559,95 EUR
JKC, s. r. o. 1 5 166,66 EUR
MIP, s.r.o. 1 2 833,32 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 1 130,00 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 2 189,16 EUR
MIP TN, s.r.o. 1 1 541,58 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 1 6 100,00 EUR
Jana Škrobianová- KOBET 1 4 000,00 EUR
flex-it, s.r.o. 1 5 985,00 EUR
BTI s. r. o. 1 48 991,00 EUR
Softwarepro, s. r. o. 1 5 208,33 EUR
KASON, s.r.o. 1 2 499,17 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Výber spracovateľa Zmien a doplnkov územného plánu Mesta Považská Bystrica č. 4/2014 84 000,00 38 890,00 46.29% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnených plôch na sídlisku SNP pri BD č. 1445,1446 154 667,00 101 495,00 65.62% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Revitalizácia vnútrobloku III., Ul. Dukelská 131 482,00 80 539,00 61.25% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica 4 849 606,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia ulice Šoltésovej 314 300,00 174 825,00 55.62% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ulice Mládežníckej, Považská Bystrica 195 500,00 97 873,33 50.06% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia chodníka Ul. Športovcov 44 100,00 29 516,66 66.93% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Automatický lis pre spracovanie krvi 30 500,00 30 500,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach 150 160,00 123 000,00 81.91% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Multifunkčné ihrisko ZŠ Považská Teplá 78 268,00 71 947,50 91.92% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia prístupovej cesty na Rozkvet 199 992,00 155 833,33 77.91% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia oceľovej lávky cez Domanižanku na sídlisku Stred v Považskej Bystrici 105 500,00 78 500,83 74.4% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie 180 000,00 177 896,66 98.83% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach - propagácia tovary 29 207,00 29 207,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica 156 880,00 150 817,00 96.13% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestských častiach mesta Považská Bystrica 199 961,00 198 794,16 99.41% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Obnova NKP Považský hrad. 454 544,00 375 074,00 82.51% EUR 2016 Práce Áno 2 Áno
Technické služby v meste Považská Bystrica 25 500 000,00 27 968 156,00 109.67% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach - stavebná časť 425 724,00 354 770,00 83.33% EUR 2014 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach -technická časť 1 698 300,00 1 415 250,00 83.33% EUR 2014 Tovary Áno 2 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Považská Bystrica 298 799,00 248 999,16 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie. 91 585,00 91 585,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Považská Bystrica 2017 Práce Áno 0 Nie
Považská Bystrica, - Kalvária, Obnova; Krajinná architektúra – SO 02. 206 478,00 155 960,00 75.53% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia pre mesto Považská Bystrica 174 386,00 174 386,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Považská Bystrica. 666 778,00 562 626,00 84.37% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ A. Grznára 1444 2018 Práce Áno 0 Nie
Nádoby na komunálny odpad 2018 Tovary Nie 0 Nie
Notebook 1 500,00 941,66 62.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske PC bez monitora 9 000,00 4 633,29 51.48% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
LCD monitory k PC 4 000,00 2 289,58 57.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Notebook 1 500,00 940,27 62.68% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia 3 000,00 1 752,08 58.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent 8 800,00 5 207,64 59.17% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Licencia na antivírusový softvér Eset Endpoint Protection Standart pre 120 PC na 2 roky alebo ekvivalent 2 000,00 1 250,00 62.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové a atramentové náplne originálne 2 175,00 1 284,65 59.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarne a záložné zdroje 2 900,00 1 824,30 62.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odpadkový kôš 50l 2 600,00 1 562,49 60.09% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske PC bez monitora 3 900,00 2 524,30 64.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Softvérové balíky Adobe, OS Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard GOV 4 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
OS Microsoft Windows Server Standart 2016 OLP NL GOV CoreLicMicrosoft Office Standart 2016 SK OLP NL Gov 4 800,00 2 964,58 61.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent 6 600,00 5 985,00 90.68% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odpadkový kôš 50l 2 788,00 1 631,94 58.53% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Betónový kôš 75l štvorhranný 4 810,00 3 333,33 69.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarne, monitory,kancelárske PC bez monitora, diskové pole, harddisky 6 561,00 4 305,55 65.62% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Softvér pre virtualizáciu, zálohovanie a obnovu údajov 6 678,00 3 597,22 53.86% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové a atramentové náplne originálne 3 505,00 2 361,10 67.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent 7 800,00 6 100,00 78.2% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Licencia na antivírusový softvér Eset Endpoint Protection Standart pre 120 PC na 2 roky alebo ekvivalent 2 500,00 1 152,77 46.11% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Microsoft Office Standart 2016 SK OLP NL Gov, Adobe Acrobat Standart 2017 Win CZ, Abbyy Finereader 14 Standart 8 500,00 4 340,27 51.06% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia 3 400,00 2 082,64 61.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
MŠ Železničná Prestavba a nadstavba pavilónu „D“ 350 002,00 350 002,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ Dukelská 669 875,00 669 875,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ Grznára 1441 350 477,00 350 477,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
PB-3_vybavenie odborných učební v ZŠ Slovanská 1415/7, Považská Bystrica 111 600,00 111 600,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 4 Áno
PB-2_Modernizácia učební v základnej škole Slovenských Partizánov, Považská Bystrica 84 310,00 84 308,00 99.99% EUR 2019 Tovary Áno 5 Áno
PB-4_VYBAVENIE ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ STRED POVAŽSKÁ BYSTRICA 80 371,00 80 370,00 99.99% EUR 2019 Tovary Áno 4 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy - MŠ Železničná 2019 Práce Áno 0 Nie
Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica 288 574,00 288 573,00 99.99% EUR 2019 Práce Nie 6 Áno
Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia pre mesto Považská Bystrica. 217 053,00 217 053,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu existujúcich informačných systémov Mesta Považská Bystrica. 286 667,00 329 551,00 114.95% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie 2020 Služby Nie 0 Niehttp://www.povazska-bystrica.sk


+421424443891


info@mpprofit.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 264 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×