Dodávateľ

DMC, s.r.o.

Šurany - časť Nitriansky Hrádok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DMC, s.r.o.

IČO: 36777455

Adresa: J. Murgaša 100, Nové Zámky

Registračné číslo: 2019/4-PO-F331

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Apríl 2019

Záznam platný do: 18. Apríl 2022

Posledná zmena: 15. Máj 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 182 159,50 EUR 11 11
2017 196 329,22 EUR 89 89
2018 149 334,73 EUR 66 66
2019 31 573,14 EUR 34 34
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 164 423,50 EUR 6 6
2017 198 007,54 EUR 90 90
2018 147 656,41 EUR 66 66
2019 49 309,14 EUR 38 38

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 6 664,17 EUR
Slovenská správa ciest 2 1 249,16 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 105,83 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 4 095,00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 177 077,00 EUR
Mesto Trnava 3 3 503,64 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 2 065,99 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 863,00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 4 285,00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 3 20 718,62 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 2 798,32 EUR
Slovak Business Agency 1 0,00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 3 332,50 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 4 871,66 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 29 7 086,97 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 44 25 853,64 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 10 671,67 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 4 199,00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 17 230,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 38 515,00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 6 090,91 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 485,45 EUR
Slovenské národné múzeum 2 1 396,00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 3 800,92 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 9 198,99 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 731,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 7 4 410,10 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 42 633,63 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 59,09 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 2 713,64 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 039,00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 14 028,33 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 6 990,83 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1 0,00 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 0,00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 1 421,70 EUR
Zoologická záhrada 2 565,31 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 1 135,45 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 21 941,65 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 253,64 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 14 546,49 EUR
Závodisko, š.p. 1 12 240,00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 3 368,95 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 992,00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 20 825,00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 999,09 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 3 3 773,18 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 1 557,50 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 0,00 EUR
Trenčín región 1 4 749,17 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0,00 EUR
Divadlo Aréna 1 26 890,00 EUR
Spojená škola 1 0,00 EUR
Ústav pamäti národa 1 8 180,91 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 693,64 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 3 751,51 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 3 1 327,34 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 3 420,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 700,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 949,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafické spracovanie a tlač materiálov Slovenská agentúra životného prostredia 57 600,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 470,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač RR screeningu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 11 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 708,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Roll-up bannery a šnúrka na krk Ekonomická univerzita v Bratislave 363,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač informačných letákov, zakladacích foldrov, výroba a tlač POP-UP propagačnej steny a ROLL UP bannerov Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 710,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníkov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 110,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 32 637,62 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 1 044,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, úprava a tlač cenníkov, smerovníkov na samolepiace fólie Kysucké múzeum v Čadci 310,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh a vyhotovenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Materiál pre reprografiu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 413,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Publikácia - vysokoškolská učebnica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 270,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 816,47 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, úprava a tlač informačno-propagačných publikácií, letákov, záložiek Kysucká knižnica v Čadci 8 200,00 EUR 2017 Služby Áno 1
Zakladače A4 s potlačou, laminovanie matné, laminovanie lesklé, parciálny lak Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 044,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačoviny Závodisko, š.p. 27 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúr, publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 807,85 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač letákov AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 300,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Akadémia umení v Banskej Bystrici 200,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 150,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií 5 Múzeum mesta Bratislavy 2 520,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28 366,56 EUR 2017 Služby Nie 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 36 007,45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 007,80 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 607,71 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač monografie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 660,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 370,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 740,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 869,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné tabule - publicita projektu Slovenská správa ciest 1 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač osvedčení , tlač obalov, prihlášok a časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač zborníka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 297,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií (zápisový list, potvrdenia o návšteve školy) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 600,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač letákov A4 2lomy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 830,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, spracovanie a tlač brožúry, plagátov a pexesa AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 600,00 EUR 2017 Služby Áno 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 040,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 056,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 738,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač tlačív (zápisový list, čestné vyhlásenie, potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o ukončení štúdia) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie (Sprievodca štúdiom) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 861,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Ústav pamäti národa 20 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúry s grafickým návrhom a spracovaním Základná škola s materskou školou Cinobaňa 300,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie produkcie tlače na samolepiacu fóliu a služby s tým súvisiace. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 800,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 468,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie dodávateľa na propagačné predmety so zobrazením povinných log za účelom prezentácie operačného programu za rok 2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 17 610,80 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač informačnej brožúry a skladačky o možnosti štúdia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 870,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 3 103,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry a tlač letákov AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 500,00 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač knihy (SZ) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 750,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač reklamných letákov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 235,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníka a publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač - skriptá, učebnice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 318,18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 16 627,56 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlač Biennial Reportu Elektrotechnický ústav SAV 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač výročnej správy a habilitačnej prednášky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 336,37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 32 072,27 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 14 838,58 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 454,39 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 436,37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou loga alebo grafiky podľa design manuálu Národné lesnícke centrum (NLC) 5 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač reklamných letákov - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 198,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 045,46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 699,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 268,19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programovníka 4 Galéria mesta Bratislavy 369,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 605,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač materiálov 2017 Slovenská agentúra životného prostredia 34 473,60 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckých publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 176,52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 621,82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých monografií a učebných textov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 344,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač nástenného kalendára Spojená škola 570,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 725,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 545,45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač reklamných letákov - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 274,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 983,64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 502,15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 206,40 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 350,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Reklamné predmety - reflexné, vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 735,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 003,19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 338,95 EUR 2018 Služby Nie 1
Reklamné predmety - reflexné, vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 275,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 235,60 EUR 2018 Služby Nie 1
Informovanosť a publicita (informačná tabuľa a pamätná tabuľa) Slovenská správa ciest 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač reklamných letákov A4 a letákov - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 393,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 414,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 825,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácií vrátane grafickej úpravy obálky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 734,76 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač knihy (Shib) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 350,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 598,40 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné predmety Slovak Business Agency 70 312,94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač 2 bulletinov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 480,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 027,23 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 346,80 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač časopisu, tlač vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 576,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok Mesto Trnava 8 250,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné predmety - mince, plakety a erby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 716,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 124,32 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač tlačených výrobkov (letáky, publikácie, časopisy a iné) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 945,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 264,28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 956,65 EUR 2018 Služby Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 0418 Ekonomická univerzita v Bratislave 786,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 291,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov na rok 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 47 956,23 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 208,90 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 287,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba a potlač propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 1 334,28 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 573,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačné tabule - zabezpečenie povinného informovania a publicity Zoologická záhrada 550,09 EUR 2018 Tovary Áno 1
Brožúra Zoologická záhrada 750,99 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 731,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač diárov s vlastným grafickým spracovaním vrátane technickej prípravy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 008,50 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačné tabuľky na budovy škôl Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúče Centrum vedecko-technických informácií SR 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a propagačné brožúry Bratislavský samosprávny kraj 8 587,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 340,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
tlač Ekonomická univerzita v Bratislave 1 096,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - zborník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 127,27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 304,53 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 662,40 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 800,00 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 255,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 772,73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 608,04 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba, tlač kalendárov na kalendárny rok 2019 Trenčiansky samosprávny kraj 3 752,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Piktogramy tabuľka plast Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie - katalógu Slovenské národné múzeum 2 500,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba a dodanie propagačných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 991,64 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 658,50 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 281,52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Štátny inštitút odborného vzdelávania 29 700,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač katalógu z výstavy "Ľudový textil na Kysuciach" Kysucké múzeum v Čadci 1 127,40 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 2 700,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 189,08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 336,60 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Žilinský kraj na križovatkách dejín" Kysucké múzeum v Čadci 4 909,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Divadlo Aréna 40 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 372,80 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčín región 5 886,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 2 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafický návrh, výroba, tlač a dodanie knihy Trenčiansky samosprávny kraj 13 188,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 348,59 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 849,87 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 993,30 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 610,50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 406,90 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 595,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 399,75 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 712,80 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 425,88 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií, časopisov, plagátov a letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 945,63 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu FAD 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 432,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 545,50 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 295,17 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Reklamný a propagačný materiál s potlačou Centrum vedecko-technických informácií SR 33 076,16 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Katolícka univerzita v Ružomberku 1 996,02 EUR 2019 Služby Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (letáky, publikácie, časopisy a iné) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 569,05 EUR 2019 Služby Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač časopisu a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 360,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 765,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 210,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 077,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 980,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 263,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 120,12 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 133,70 EUR 2019 Služby Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 832,85 EUR 2019 Tovary Áno 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 197,26 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 393,17 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií a vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 543,55 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 788,70 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 354,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok, vizitiek Mesto Trnava 13 063,50 EUR 2019 Služby Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 512,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 152,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 512,00 EUR 2016 Tovary Nie 1

hucikova@dmc.sro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 197 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marta Hučíková
Adresa:
Riečna 2541/3 Šurany 94201
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Máj 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. August 2017

Meno:
Marta Hučíková
Adresa:
Riečna 2541/3 Šurany 94201
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Máj 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Roman Foltín
Adresa:
Školská 3 Nitra 949 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.05.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 4.08.2017 do: 23.05.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×