Dodávateľ

Soimco a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Soimco a. s.

IČO: 44367465

Adresa: Galvaniho 12, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-F2980

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Máj 2020

Záznam platný do: 6. Máj 2023

Posledná zmena: 1. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 26 505,00 EUR 1 1
2016 133 966,00 EUR 1 1
2017 866 888,00 EUR 2 2
2018 3 291 583,00 EUR 1 1
2019 4 164 600,00 EUR 2 2
2020 153 540,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 26 505,00 EUR 1 1
2016 133 966,00 EUR 1 1
2017 866 888,00 EUR 2 2
2018 3 291 583,00 EUR 1 1
2019 4 164 600,00 EUR 2 2
2020 153 540,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 4 298 250,00 4298250.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 733 238,00 733238.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 3 452 054,00 3452054.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 153 540,00 153540.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie služieb údržby SAP Enterpise Support k licenciám Software SAP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 505,00 26505.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie IS Service Desk o modul pre podporu procesu riadenia zmien a modul na podporu procesu správy problémov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 733 238,00 733238.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby technickej podpory (SW maintenance) licencií CA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 160 760,04 160760.04 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb rozvoja a optimalizácie aplikácií výrobcu CA Technologies Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 727,19 161727.19 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora integračnej platformy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 291 583,00 3291583.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencia CA API Enterprise Gateway alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 58 752,00 58752.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby definovaných softvérových komponentov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 120 440,00 4120440.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upgrade licencií nástroja CA Service Desk Manager a zabezpečenie služieb produktovej technickej podpory výrobcu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 157 947,00 157947.0 EUR 2020 Tovary Nie 1http://www.soimco.skrichard.beno@soimco.sk
soimco@soimco.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Richard Beňo
Adresa:
Beniakova 2 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Rudolf Hajžuš
Adresa:
Martina Granca 8 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Dagmar Hudecová
Adresa:
Dunajská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Meno:
Advokátska kancelária Michal Bouška s. r. o.
Adresa:
Námestie Andreja Hlinku 3 Bratislava - mestská časť Rača 83106
Meno:
Advokátska kancelária Michal Bouška s. r. o.
Adresa:
Vajnorská 98/D Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 21.11.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×