Dodávateľ

GRAPP CZ, s.r.o.

Praha 9 - Hloubětín
Index úspešnosti
3.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GRAPP CZ, s.r.o.

IČO: 26805413

Adresa: V Nového Hloubětíně 874/12, Praha 9 - Hloubětín

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1866

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. December 2019

Záznam platný do: 19. December 2022

Posledná zmena: 24. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 032,22 EUR 2 2
2017 29 664,17 EUR 4 4
2018 1 270,89 EUR 3 3
2019 95 283,17 EUR 2 2
2020 2 636,79 EUR 3 3
2022 161 681,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 032,22 EUR 2 2
2017 29 664,17 EUR 4 4
2018 1 270,89 EUR 3 3
2019 95 283,17 EUR 2 2
2020 2 636,79 EUR 3 3
2022 161 681,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 3 609,00 3609.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 94 164,17 94164.17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 899,00 899.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 146,79 146.79 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 169 738,84 169738.84 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 619,01 619.01 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 21 606,33 21606.33 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 413,21 413.21 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 371,89 371.89 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
pečiatky Okresný súd Banská Bystrica 3 980,00 3980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pečiatky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samonamáčacie pečiatky textové /2017 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 983,79 23983.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pečiatky Sociálna poisťovňa, ústredie 39 310,13 39310.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samonamáčacie pečiatky textové 2 /2017 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 629,88 23629.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samonamáčacie pečiatky textové 3 /2017 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 22 034,04 22034.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pečiatky textové Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 133 914,08 133914.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie úradných pečiatok s príslušenstvom pre chod úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 318,39 1318.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyhotovenie a dodanie pečiatok a ostatného materiálu pre pečiatky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samonamáčacie pečiatky a pečiatkové podušky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 600,00 141600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Samonamáčacie pečiatky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 733,00 1733.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pečiatky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 79,65 79.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pečiatky a náhradné podušky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 470,49 3470.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pečiatky guľaté Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 225,00 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pečiatky a príslušenstvá k pečiatkam Sociálna poisťovňa, ústredie 161 681,00 161681.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

miroslav.schnircz@grapp.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 24 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Filip Nebeský
Adresa:
Přátelství 504 Hranice 75301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jakub Nebeský
Adresa:
Hviezdoslavova 687 Hranice 75301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×