Dodávateľ

SAP Slovensko s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SAP Slovensko s.r.o.

IČO: 35737328

Adresa: Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2019/12-PO-E3193

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. December 2019

Záznam platný do: 14. December 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 886 989,00 EUR 10 10
2015 10 406 874,00 EUR 1 1
2016 13 538 016,00 EUR 4 5
2018 32 317 304,98 EUR 5 5
2019 6 307 771,00 EUR 9 9
2020 2 757 191,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 593 112,00 EUR 3 3
2015 10 575 049,00 EUR 4 4
2016 2 971 193,00 EUR 6 6
2017 10 692 525,00 EUR 2 3
2018 32 317 304,98 EUR 5 5
2019 5 396 892,00 EUR 3 3
2020 386 802,00 EUR 4 4
2021 3 281 268,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2 081 823,00 2081823.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 1 194 500,00 1194500.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 587 757,00 587757.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 2 482 015,98 2482015.98 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 67 846,00 67846.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 50 691 904,00 50691904.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 6 510 054,00 6510054.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 2 3 598 246,00 3598246.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zámena licencií produktu SAP Productivity Pak by RWD za licencie produktu SAP Workforce Performance Builder Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 67 846,00 67846.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 368,00 7368.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie aplikačných úprav komponentov a obchodných procesov IIS MV SR (ESO II) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 000,00 400000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 194,00 78194.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 841,00 12841.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 293 880,00 293880.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie ISUF pre účely účtovania a finančného riadenia procesov na PPA Ministerstvo financií Slovenskej republiky 854 270,00 854270.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb typu SAP Product Support for Large Enterprises (PSLE) a typu Premium Engagement (PE) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 406 874,00 10406874.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 497,00 3497.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za II. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 379,00 80379.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 299,00 84299.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 299,00 27299.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 777 645,00 2777645.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb typu SAP Support For Large Enterprises (PSLE) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 610 702,00 8610702.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie licencie a podpory SW SAP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 081 823,00 2081823.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Konsolidácia a migrácia licenčného zabezpečenia systému KEIS Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 510 054,00 6510054.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni integrovaného informačného systému MV SR. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 794 500,00 794500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb podpory SAP Premium Support For Large Enterprises (PSLE) a Premium Engagement (PE) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 23 403 836,00 23403836.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora SAP Standard Support pre licenciu k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 804 457,00 804457.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora SAP Standard Support pre licenciu k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 804 458,00 804458.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora pre softvérové produkty SAP Enterprise Support Východoslovenská distribučná, a. s. 1 714 156,00 1714156.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 661 316,00 3661316.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 21 470,00 21470.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 58 087,00 58087.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 195 001,00 195001.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 90 608,00 90608.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 43 106,00 43106.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Dodanie služby podpory SAP Enterprise Support pre licencie k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 873 101,00 873101.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická podpora pre softvérové produkty SAP – Enterprise Support Východoslovenská distribučná, a. s. 1 884 090,00 1884090.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 477 355,00 477355.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 46 722,00 46722.0 EUR 2019 Služby Áno 1http://sap.skoffice@mstpartners.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 116 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Andrej Quittner Cibulka PhD.
Adresa:
Kmeťovo námestie 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Suchanová
Adresa:
Bellova 50B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
3. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Ferenec
Adresa:
Hlboká 23 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2019
Záznam do:
3. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Reinhard Schwarz
Adresa:
Steigergasse 21 Klosterneuburg A 3400
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Október 2018
Záznam do:
4. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Knap
Adresa:
Vačkářova 297 Dobřejovice 25101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2018
Záznam do:
20. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Richard Guga
Adresa:
Mierová 24 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
23. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bernd Leukert
Adresa:
Dietmar-Hopp-Alle 16 Walldorf 69190
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Enslin
Adresa:
5301 Blue Lagoon Dr Ste 790 Miami 33126
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michael Kleinemeier
Adresa:
Dietmar-Hopp-Alle 16 Walldorf 69190
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Luka Mucic
Adresa:
Dietmar- Hopp- Allee 16 Walldorf 69190
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gerhard Oswald
Adresa:
Dietmar-Hopp-Alle 16 Walldorf 69190
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
William Richard McDermott
Adresa:
3999 West Chester Pike New Town Square, PA 19073
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MST PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Laurinská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 4.03.2019 do: 3.03.2020

StiahniZáznam platný od: 2.10.2018 do: 4.03.2019

StiahniZáznam platný od: 20.07.2018 do: 2.10.2018

StiahniZáznam platný od: 23.02.2018 do: 20.07.2018

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 23.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Zámena licencií produktu SAP Productivity Pak by RWD za licencie produktu SAP Workforce Performance Builder 68 000,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SAP Slovensko s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×