Dodávateľ

NADOSAH, spol. s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NADOSAH, spol. s r. o.

IČO: 45329753

Adresa: Weberova 6967/2, Prešov

Registračné číslo: 2018/11-PO-E9240

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. November 2018

Záznam platný do: 2. November 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 240,00 EUR 1 1
2016 4 648 388,03 EUR 37 37
2017 3 284,99 EUR 7 7
2018 277 316,00 EUR 8 8
2019 4 165 214,15 EUR 15 15
2020 168 154,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 240,00 EUR 1 1
2016 4 017 025,03 EUR 26 26
2017 187 011,99 EUR 11 11
2018 624 861,00 EUR 12 12
2019 4 112 621,15 EUR 13 13
2020 320 838,00 EUR 12 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 3 275 500,00 3275500.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 658,00 1658.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 183 995,00 183995.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 189 702,00 189702.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 586,03 586.03 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 780,00 1780.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 984,00 984.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 2 007,00 2007.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 1 357,00 1357.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 58 291,00 58291.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 4 444,00 4444.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 12 240,00 12240.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 44 815,00 44815.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 868,00 868.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 12 4 431 363,00 4431363.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 210 667,15 210667.15 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 762,00 762.00 EUR
IUVENTA 3 4 612,00 4612.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 529 451,00 529451.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 6 3 816,99 3816.99 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 114 741,00 114741.00 EUR
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 1 678,00 678.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 526,00 526.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 186 888,00 186888.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 4 2 310,00 2310.00 EUR
Národné osvetové centrum 3 331,00 331.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 284,00 284.00 EUR
Gymnázium Leonarda Stöckela 1 9 940,00 9940.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie leteniek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 205 000,00 205000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb, cestovných lístkov a ostatných služieb Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 189 168,00 189168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 800 000,00 3800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 203 202,00 203202.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 197 216,00 197216.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 178 421,00 178421.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 158 584,00 158584.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 152 501,00 152501.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 177 874,00 177874.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 114 741,00 114741.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 199 098,00 199098.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 000,00 900000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Ubytovanie s raňajkami v hosteli alebo v penzióne v centre Bratislavy Národné osvetové centrum 272,00 272.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovanie a stravovanie 10.2.- 11.2. 2016 Národné osvetové centrum 170,00 170.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovanie a stravovanie 9.2. - 10. 2. 2016 Národné osvetové centrum 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Londýn a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Palerma s prestupom v Ríme Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 580,00 580.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Lisabon (LIS) 3. 4. 2016 - 8. 4. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerné letenky z Reykjaviku do Budapešti s prestupom v Oslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu - AJ,LB/8.3/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 375,00 1375.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenka Viedeň – Brusel a späť s ubytovaním Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 1 052,00 1052.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Schwechat) - Brusel 9.3.2016 - 10.3.2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Amsterdamu MS/JD/16.5/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Krakowa do Molde s prestupom v Oslo - Gardemoen a späť z Molde do Krakowa s prestupom v Oslo - Gardemoen Gymnázium Leonarda Stöckela 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenka Viedeň - Londýn, Gatwick a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Malaga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 630,00 630.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 474,00 474.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 576,00 576.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 860,00 860.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Budapešť - Dubai - Singapur - Denpasar a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Technická univerzita v Košiciach 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trase Viedeň - Tirana a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Moskvy, letisko Domodedovo a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 632,00 632.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Viedeň - Frankfurt - Bilbao a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 516,00 1516.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Viedeň - Lisabon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 524,12 524.12 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 686,00 686.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky: Košice – Moskva a Moskva – Viedeň Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 478,00 478.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Riga a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 855,00 855.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 750,00 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 253,00 15253.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 047,00 150047.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenky : Košice - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 570,30 570.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 923,00 20923.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty III/2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 85 191,51 85191.51 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 144,00 150144.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 488 436,00 488436.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 499,00 10499.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Bratislavský samosprávny kraj 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 971,00 41971.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 509,00 20509.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 203 797,00 3203797.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 592,00 31592.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 263,00 20263.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 92 587,00 92587.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 836,00 38836.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 123 721,00 123721.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 63 833,92 63833.92 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Ekonomická univerzita v Bratislave 215 000,05 215000.05 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty do 31.12.2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 78 055,50 78055.5 EUR 2019 Služby Áno 1
2 spiatočné letenky z Viedne do Bruselu od 10.-12.2.2020 Sociálna poisťovňa, ústredie 1 248,00 1248.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 24 258,41 24258.41 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty do 30.04.2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 82 540,50 82540.5 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 674,00 7674.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51 447,00 51447.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 619,00 33619.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31 263,00 31263.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 258,00 2258.0 EUR 2020 Služby Nie 1

info@nadosah.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 77 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Fecko
Adresa:
Fintická 2166/55 Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Fecko
Adresa:
Dlhá 2465/15 Veľký Šariš 08221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Fecko
Adresa:
Dlhá 2465/15 Veľký Šariš 08221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Fecko
Adresa:
Fintická 2166/55 Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Adresa:
Tomášikova 48 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83237

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×