Dodávateľ

SoftwareONE Slovakia s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SoftwareONE Slovakia s. r. o.

IČO: 46457763

Adresa: Karadžičova 8/A, Bratislava

Registračné číslo: 2017/11-PO-E6747

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. November 2017

Záznam platný do: 20. November 2020

Posledná zmena: 16. November 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 210 277,55 EUR 6 6
2018 536 546,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 210 277,55 EUR 6 6
2018 536 546,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Prešov 1 6 250,00 EUR
DataCentrum 1 134 749,17 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 8 409,38 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 536 546,00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1 070,00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 19 800,00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 39 999,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Softvérová podpora produktov Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 536 546,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencie kancelárskeho balíka Microsoft Office 2016 Slovenská konsolidačná, a.s. 66 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup serverového operačného systému a klientskych licencií Mesto Prešov 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softverové serverové licencie MS SERVER Datacenter 2012R Národná transfúzna služba SR 10 526,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 202 507,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstarávanie licencií Microsoft Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 29 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Visio Standard 2016 - GOV Slovenský hydrometeorologický ústav 2 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
+421905657621


martin.semjan@softwareone.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 11 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jan Knyttl
Adresa:
Kubelíkova 56 Praha 3 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Semjan
Adresa:
Vajnorská 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Luboš Růta
Adresa:
Polská 7 Praha 12000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. September 2017
Záznam do:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Juraj Gajdošík
Adresa:
Miletičova 23 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Meno:
BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.
Adresa:
Lermontovova 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 16.10.2018 do: 13.02.2019

StiahniZáznam platný od: 22.09.2017 do: 16.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×