Dodávateľ

Asseco Central Europe, a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Asseco Central Europe, a. s.

IČO: 35760419

Adresa: Trenčianska 56/A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5308

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Jún 2020

Záznam platný do: 9. Jún 2023

Posledná zmena: 28. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 85 611,00 EUR 1 1
2015 4 174 558,00 EUR 4 4
2016 56 864,00 EUR 1 1
2017 14 238 278,58 EUR 6 6
2018 5 602 744,00 EUR 3 3
2019 2 494 862,15 EUR 6 6
2020 14 691 005,22 EUR 6 6
2021 9 451 543,82 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 4 183 581,00 EUR 4 4
2016 208 484,58 EUR 2 2
2017 14 163 246,00 EUR 6 6
2018 2 121 944,00 EUR 2 2
2019 5 975 662,15 EUR 7 7
2020 14 691 005,22 EUR 6 6
2021 9 451 543,82 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 716 280,00 716280.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 339 979,00 339979.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 4 670,00 4670.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 38 972,22 38972.22 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 1 939 780,00 1939780.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 7 113 462,82 7113462.82 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 219 063,00 219063.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 1 227 540,00 1227540.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 337 602,00 337602.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 1 945 144,00 1945144.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 176 800,00 176800.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 206 575,83 206575.83 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 13 798 417,00 13798417.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 41 250,00 41250.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 459 450,00 459450.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 131 896,58 131896.58 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 3 14 208 493,00 14208493.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 7 712 500,00 7712500.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 125 833,33 125833.33 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 47 997,99 47997.99 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 1 3 760,00 3760.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Údržba a rozvoj elektronickej registratúry úradu. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 130 000,00 130000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 373 912,00 373912.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technická podpora softvérových produktov IBM a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 303 756,00 3303756.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka dynamicko- vedeckej výskumnej platformy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 716 280,00 716280.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 670 239,00 670239.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 277 617,00 277617.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Podporné služby pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému ESZ a ESZ RF a RS Národné centrum zdravotníckych informácií 13 798 417,00 13798417.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexná podpora ubytovania a stravovania na UK Univerzita Komenského v Bratislave 380 200,00 380200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft s napojením na Ústredný portál verejnej správy (e-schránka) vrátane dodania licencí pre 300 používateľov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 160 000,00 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvér pre podporu DRG Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 280,00 8280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Implementácia integračnej platformy a integrácia správy registratúry na Ústredný portál verejnej správy (e-schránka) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 159 000,00 159000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis a rozvoj registratúry na platforme Fabasoft Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 155 868,00 155868.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nasadenie bezpečnostného softvérového nástroja na správu privilegovaných účtov Geodetický a kartografický ústav Bratislava 134 400,00 134400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 2 791 726,00 2791726.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Poskytovanie technickej podpory softvérových produktov IBM, nákup nových softvérových licencií IBM a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 480 800,00 3480800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexný informačný systém pre zabezpečenie ekonomickej a prevádzkovej agendy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 459 450,00 459450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie MS Soft. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 55 000,00 55000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexný nemocničný informačný systém Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 227 540,00 1227540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory a aktualizácie Národnej sústavy kvalifikácií Štátny inštitút odborného vzdelávania 462 500,00 462500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 13 889 910,00 13889910.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Obnovenie podpory produktov RED HAT (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 210 056,00 210056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacít diskových polí 3PAR8K-PPA a 3PAR8K-DC Pôdohospodárska platobná agentúra 172 185,60 172185.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - SW vybavenie Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 102 893,00 102893.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Informačný systém Covid-19 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 166 595,00 166595.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie podpory na HW a SW Trnavský samosprávny kraj 54 591,38 54591.38 EUR 2020 Služby Nie 1
Migrácia Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do vládneho cloudu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 439 780,00 439780.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Digitalizácia dát z plošného testovania do IS COVID Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 166 667,00 166667.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rozvoj IS TSK Trenčiansky samosprávny kraj 337 602,00 337602.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií pre technológiu digitálneho onboardingu, vrátane potrebných knižníc Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 188 840,00 188840.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodávka dátového úložiska s vysokou dostupnosťou Sociálna poisťovňa, ústredie 252 084,00 252084.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií Štátny inštitút odborného vzdelávania 7 250 000,00 7250000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Kontrolného informačného systému NKU SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2021 Služby Nie 1http://asseco.commonika.sladeckova@asseco-ce.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 310 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Branislav Tkáčik
Adresa:
Košická 49 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Jozef Klein
Adresa:
Trstínska 51 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
David Stoppani
Adresa:
Podlesí IV 4960 Zlín 76005
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Grác
Adresa:
Stredná 27 Bratislava - mestská časť Ružinov 82104
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. November 2019
Záznam do:
28. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Ondrovič PhD.
Adresa:
Jamnického 6 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2018
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Grác
Adresa:
Stredná 27 Bratislava - mestská časť Ružinov 82104
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Tkáčik
Adresa:
Košická 49 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Erik Lukáč
Adresa:
Viktoríniho nám. 2 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2019
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Veronika Hatalová
Adresa:
Vajanského 63 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Február 2018
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Pazdernatý
Adresa:
Záhradná 31 Viničné 90023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. September 2018
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Angelika Szalayová
Adresa:
L. Dérera 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2019
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
David Stoppani
Adresa:
Podlesí IV 4960 Zlín 76005
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petra Konárska
Adresa:
Cezmínová 5 Bratislava - mestská časť Čunovo 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2019
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ing. Jana Kollárová
Adresa:
Palkovičova 10 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2019
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Jozef Klein
Adresa:
Trstínska 51 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miroslav Kepencay
Adresa:
Pri Kniežacích Mohylách 1 Dunajská Lužná 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Navrátil
Adresa:
Bednárova 14 Myjava 90701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. David Šindelář
Adresa:
Pod Horou 274 Český Krumlov 38101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Jaroslav Gašinec
Adresa:
Hviezdoslavov 313 Hviezdoslavov 93040
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2019
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Chripko
Adresa:
Mojmírová 25 Slovenský Grob 90026
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. December 2017
Záznam do:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Helena Windisch MBA
Adresa:
Štúrova 29 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2019
Záznam do:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eva Némethová
Adresa:
Cintorínska 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Február 2018
Záznam do:
26. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaromír Zrak
Adresa:
Čerín 91 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2018
Záznam do:
26. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Miroslava Aleksieva
Adresa:
Majakovského 7 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
26. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Fano MBA
Adresa:
Štefanika 35 Hlohovec 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2018
Záznam do:
26. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. František Körösi
Adresa:
Hollého 8 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
26. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Adriana Werflová
Adresa:
Stromová 6 Malacky 90101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2018
Záznam do:
26. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Zmeček
Adresa:
Leškova 7 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
26. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Oravcová
Adresa:
I. Houdeka 62 Ružomberok 034 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2017
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slávka Kováčová
Adresa:
Železničiarska 23 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
14. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Hájek
Adresa:
Medveďovej 26 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
13. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Kamila Martinková
Adresa:
Lovčica 258 Lovčica-Trubín 96623
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
28. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Veronika Kišoňová
Adresa:
Vajanského 63 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
15. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Jaroslav Gašinec
Adresa:
Hviezdoslavov 313 Hviezdoslavov 93040
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
18. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Smutný
Adresa:
Záhradkárska 16 Špačince 91951
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
30. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Potfaj
Adresa:
Jiráskova 4 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
16. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Grác
Adresa:
Stredná 27 Bratislava 80000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Tkáčik
Adresa:
Košická 49 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Jozef Klein
Adresa:
Trstínska 51 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
David Stoppani
Adresa:
Podlesí IV 4960 Zlín 76005
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Adresa:
Vlčkova 18 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.11.2019 do: 28.10.2020

StiahniZáznam platný od: 22.07.2019 do: 12.11.2019

StiahniZáznam platný od: 26.06.2019 do: 22.07.2019

StiahniZáznam platný od: 14.02.2019 do: 26.06.2019

StiahniZáznam platný od: 28.09.2018 do: 14.02.2019

StiahniZáznam platný od: 13.06.2018 do: 28.09.2018

StiahniZáznam platný od: 28.05.2018 do: 13.06.2018

StiahniZáznam platný od: 15.02.2018 do: 28.05.2018

StiahniZáznam platný od: 18.12.2017 do: 15.02.2018

StiahniZáznam platný od: 30.10.2017 do: 18.12.2017

StiahniZáznam platný od: 16.10.2017 do: 30.10.2017

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 16.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Informačný systém Covid-19 166 595,00 EUR Služby 13. Máj 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Asseco Central Europe, a. s.
Digitalizácia dát z plošného testovania do IS COVID 166 667,00 EUR Služby 30. Október 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Asseco Central Europe, a. s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×