Dodávateľ

DWC Slovakia a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DWC Slovakia a.s.

IČO: 35918501

Adresa: Mlynské nivy 71, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-C516

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Júl 2020

Záznam platný do: 15. Júl 2023

Posledná zmena: 1. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2007 59 700,00 EUR 1 1
2014 577 152,00 EUR 1 1
2015 5 006 343,00 EUR 4 4
2016 1 323 240,00 EUR 7 7
2017 6 844 004,00 EUR 31 31
2018 5 190 959,33 EUR 12 12
2019 19 043 402,00 EUR 24 25
2020 37 500,00 DKK 1 1
2020 4 834 787,50 EUR 18 26
2021 1 120 991,67 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 577 152,00 EUR 1 1
2015 3 506 343,00 EUR 3 3
2016 1 323 240,00 EUR 7 7
2017 6 403 348,00 EUR 13 13
2018 3 683 223,33 EUR 15 15
2019 14 282 508,00 EUR 24 25
2020 37 500,00 DKK 1 1
2020 10 462 477,50 EUR 24 30
2021 3 569 577,67 EUR 14 17
2022 192 710,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 1 500 000,00 1500000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 2 461 166,00 2461166.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 79 821,00 79821.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 45 000,00 45000.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 19 166,67 19166.67 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 337 900,00 337900.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 1 832 777,00 1832777.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 387 111,00 387111.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 139 500,00 139500.00 EUR
Dopravný úrad 1 50 193,00 50193.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 44 164,00 44164.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 6 900,00 6900.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 37 500,00 37500.00 DKK
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 11 11 890 147,00 11890147.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 457 496,00 457496.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 20 8 338 949,00 8338949.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9 6 715 880,00 6715880.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 175 000,00 175000.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17 826 176,00 826176.00 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 3 182 778,00 182778.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 742 542,00 742542.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 97 881,00 97881.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 409 640,83 409640.83 EUR
Slovenský pozemkový fond 6 899 140,00 899140.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 5 149 106,00 149106.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4 2 319 005,00 2319005.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 3 085 870,00 3085870.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 116 820,00 116820.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 690 450,00 690450.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Údržba softvéru Fabasoft eGov-Suite a aktualizácia licencií Dopravný úrad 41 827,00 41827.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisných a systémových služieb pre informačný systém Fabasoft Centrum vedecko-technických informácií SR 6 900,00 6900.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja Integrovaného informačného systému PSK Prešovský samosprávny kraj 1 832 777,00 1832777.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb údržby a rozvoja integrovaného systému správy dokumentov a workflow (IS Fabasoft) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 577 152,00 577152.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Aplikačné úpravy komponentov a obchodných procesov IIS MV SR - elektronizácia procesov a rozšírenie funkčností obslužných činností Centier podpory. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 666 666,00 1666666.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Podporné servisné služby ESKN Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 352 760,00 5352760.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583,00 4843583.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 563 520,00 563520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 260,00 5260.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 720 000,00 720000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni integrovaného informačného systému MV SR. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 794 500,00 794500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby aplikačných licencií FABASOFT (v počte 700 ks) v roku 2016. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 65 520,00 65520.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft (v počte 150 ks) vrátane zabezpečenia štandardnej údržby licencií na obdobie roka 2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 70 200,00 70200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 736 300,00 736300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Aktualizácia softvérových licencií a zabezpečenie servisných služieb pre Fabasoft eGov.Suite Banskobystrický samosprávny kraj 96 750,00 96750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné riešenie AISPR, jeho upgrade so zabezpečením migrácie doterajších dát alebo návrh ekvivalentného riešenia s migráciou doterajších dát Národný bezpečnostný úrad 150 000,00 150000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poskytovanie podpory informačného systému Fabasoft Trnavský samosprávny kraj 228 000,00 228000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Národné centrum zdravotníckych informácií 43 400,00 43400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií pre elektronický systém na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 200,00 25200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft s napojením na Ústredný portál verejnej správy. Národné centrum zdravotníckych informácií 186 000,00 186000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií FABASOFT Ministerstvo financií Slovenskej republiky 124 440,00 124440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Slovenský pozemkový fond 170 000,00 170000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft Slovenský pozemkový fond 246 200,00 246200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133 788,00 133788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Pôdohospodárska platobná agentúra 145 464,00 145464.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 8 820,00 8820.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 123 000,00 123000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie licencií k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 29 970,00 29970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 167 280,00 167280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 76 800,00 76800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 48 600,00 48600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 956 420,00 956420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby podpory a vývoja v oblasti informačnej bezpečnosti (McAfee a EPO) Generálna prokuratúra SR 169 215,60 169215.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Slovenský pozemkový fond 24 216,00 24216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 10 122,00 10122.0 EUR 2018 Služby Nie 1
SLA servisná zmluva, podpora a rozvoj Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 109 500,00 109500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérové licencie Fabasoft (Folio) – súčasný používateľ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 89 640,00 89640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583,00 4843583.0 EUR 2007 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583,00 4843583.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb SLA správy registratúry na platforme Fabasoft Slovenský pozemkový fond 208 700,00 208700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 946 667,00 7946667.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 10 520,00 10520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry Banskobystrický samosprávny kraj 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 157 416,00 157416.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 901 030,00 2901030.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 82 840,00 82840.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 464 170,00 3464170.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 324 015,00 1324015.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Nákup licencií a poskytovanie podpory informačného systému na správu registratúry Trnavský samosprávny kraj 215 535,00 215535.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Jednotného informačného systému (JIS) ÚPV SR Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 085 870,00 3085870.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Licencie Fabasoft Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 456,33 13456.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Fabasoft. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 172 800,00 172800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inštalačné práce pre automatizovanú správu registratúry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 65 160,00 65160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Fabasoft Národné lesnícke centrum (NLC) 44 977,33 44977.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Fabasoft eGov Suite Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 152 880,00 152880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EntSearch Gold pre 600 užívateľov - multilicencia Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 254 800,00 254800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Fabasoft Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 80 833,33 80833.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 10 122,00 10122.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Licencie Fabasoft. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 19 024,00 19024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisná zmluva na správu registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 131 400,00 131400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérové licencie Fabasoft (Folio) – súčasný používateľ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 92 160,00 92160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systémová a aplikačná podpora, rozvoj a údržba Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 591 700,00 591700.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 45 000,00 45000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb SLA správy registratúry na platforme Fabasoft Slovenský pozemkový fond 251 280,00 251280.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 848 485,00 848485.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 10 520,00 10520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Maitenance softvérových licencií Fabasoft (Folio) – súčasný používateľ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 19 200,00 19200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 59 700,00 59700.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 59 700,00 59700.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 37 500,00 37500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
SLUŽBY ROZŠÍRENIA EXISTUJÚCEHO SYSTÉMU PRE PODPORU ELEKTRONICKEJ SPRÁVY REGISTRATÚRY Žilinský samosprávny kraj 45 000,00 45000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 118 500,00 118500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 37 500,00 37500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Úprava funkcionality Správy registratúry - Fabasoft Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SW licencie Fabasoft eGov Suite - registrovaný (pomenovaný) užívateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 750,00 15750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 10 122,00 10122.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SLA pre systém Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 129 240,00 129240.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie licenčného maintenance licencií FABASOFT eGOV-suite na obdobie roku 2021 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 105 000,00 105000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 79 600,00 79600.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 37 500,00 37500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 41 776,00 41776.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31 600,00 31600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 040,00 21040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 75 000,00 75000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 918 985,00 918985.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 59 700,00 59700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 718 615,00 718615.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb podpory prevádzky a modifikácie funkcionality informačného systému pre poskytovanie elektronických služieb Úradu NSK Nitriansky samosprávny kraj 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Aplikačný modul na automatizované spracovanie žiadostí o finančnú podporu z dôvodu COVID-19 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 99 600,00 99600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Služby SLA pre systém správy registratúry na SW platforme Fabasoft eGov Suite Slovenský pozemkový fond 193 300,00 193300.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 10 520,00 10520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 38 000,00 38000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 849 040,00 849040.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 59 700,00 59700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 192 710,00 192710.0 EUR 2021 Služby Nie 1

info@dwcslovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 143 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Lakata
Adresa:
Černyševského 13 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Navrátil
Adresa:
Bednárova 14 Myjava 90701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Branislav Hačko
Adresa:
Žehrianska 12 Bratislava - mestská časť Petržalka 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2019
Záznam do:
25. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Boris Kekeši
Adresa:
Stará Vinárska 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. September 2021
Záznam do:
25. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jiří Kopecký
Adresa:
Schlossgärtnerei 40 Kittsee A-2421
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2020
Záznam do:
25. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maroš Hedera
Adresa:
Farského 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2020
Záznam do:
26. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Axamít
Adresa:
Jelačičova 10 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2018
Záznam do:
4. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Marek Malček
Adresa:
Revúcka 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2019
Záznam do:
4. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Branislav Hačko
Adresa:
Žehrianska 12 Bratislava - mestská časť Petržalka 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2018
Záznam do:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Edita Angyalová
Adresa:
Trenčianska 62 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2018
Záznam do:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maroš Hedera
Adresa:
Farského 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
10. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Kamil Grill
Adresa:
Bratislava Rača 8068 Bratislava - mestská časť Rača 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
10. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Grillová
Adresa:
Úžiny 1 Bratislava - mestská časť Rača 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
10. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Hederová
Adresa:
Farského 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
10. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Katarína Miškovská
Adresa:
Dohňany 02051
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Miškovský
Adresa:
Dohňany 02051
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
JUDr. Ludmila Joanidisová
Adresa:
Plynárenská 7/C Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.01.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 14.09.2021 do: 25.01.2022

StiahniZáznam platný od: 26.07.2021 do: 14.09.2021

StiahniZáznam platný od: 4.08.2020 do: 26.07.2021

StiahniZáznam platný od: 12.08.2019 do: 4.08.2020

StiahniZáznam platný od: 10.08.2018 do: 12.08.2019

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 10.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Licencie Fabasoft eGov Suite, ročný aktualizačný poplatok a služby 69 992,00 EUR Služby 30. Apríl 2019 Dopravný úrad DWC Slovakia a.s.
Poskytnutie služieb spojených s údržbou a rozvojom automatizovaného informačného systému prevdázky registratúry na platforme Fabasoft 116 000,00 EUR Služby 18. December 2019 Národný bezpečnostný úrad DWC Slovakia a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×