Dodávateľ

DWC Slovakia a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DWC Slovakia a.s.

IČO: 35918501

Adresa: Mlynské nivy 71, Bratislava

Registračné číslo: 2017/7-PO-C516

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Júl 2017

Záznam platný do: 15. Júl 2020

Posledná zmena: 28. August 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2007 59 700,00 EUR 1 1
2014 577 152,00 EUR 1 1
2015 3 506 343,00 EUR 3 3
2016 1 323 240,00 EUR 7 7
2017 6 482 248,00 EUR 19 19
2018 5 190 959,33 EUR 12 12
2019 7 786 471,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 577 152,00 EUR 1 1
2015 3 506 343,00 EUR 3 3
2016 1 323 240,00 EUR 7 7
2017 6 403 348,00 EUR 13 13
2018 3 683 223,33 EUR 15 15
2019 9 432 807,00 EUR 8 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 2 461 166,00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 1 832 777,00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 171 576,00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 139 500,00 EUR
Dopravný úrad 1 50 193,00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 6 900,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 7 268 439,00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 457 496,00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 6 562 744,00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 1 172 910,00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 175 000,00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 8 663 420,00 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 23 895,00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 0,00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 651 852,00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 97 881,00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 172 483,33 EUR
Slovenský pozemkový fond 4 537 320,00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 3 132 236,00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 2 231 505,00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 116 820,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Údržba softvéru Fabasoft eGov-Suite a aktualizácia licencií Dopravný úrad 41 827,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisných a systémových služieb pre informačný systém Fabasoft Centrum vedecko-technických informácií SR 6 900,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja Integrovaného informačného systému PSK Prešovský samosprávny kraj 1 832 777,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb údržby a rozvoja integrovaného systému správy dokumentov a workflow (IS Fabasoft) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 577 152,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Aplikačné úpravy komponentov a obchodných procesov IIS MV SR - elektronizácia procesov a rozšírenie funkčností obslužných činností Centier podpory. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 666 666,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Podporné servisné služby ESKN Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 352 760,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 563 520,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 260,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 720 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni integrovaného informačného systému MV SR. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 794 500,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby aplikačných licencií FABASOFT (v počte 700 ks) v roku 2016. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 65 520,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft (v počte 150 ks) vrátane zabezpečenia štandardnej údržby licencií na obdobie roka 2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 70 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 736 300,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Aktualizácia softvérových licencií a zabezpečenie servisných služieb pre Fabasoft eGov.Suite Banskobystrický samosprávny kraj 96 750,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné riešenie AISPR, jeho upgrade so zabezpečením migrácie doterajších dát alebo návrh ekvivalentného riešenia s migráciou doterajších dát Národný bezpečnostný úrad 150 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poskytovanie podpory informačného systému Fabasoft Trnavský samosprávny kraj 228 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Národné centrum zdravotníckych informácií 43 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií pre elektronický systém na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft s napojením na Ústredný portál verejnej správy. Národné centrum zdravotníckych informácií 186 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií FABASOFT Ministerstvo financií Slovenskej republiky 124 440,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Slovenský pozemkový fond 170 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft Slovenský pozemkový fond 246 200,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133 788,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Pôdohospodárska platobná agentúra 145 464,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 8 820,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 123 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie licencií k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 29 970,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 167 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 76 800,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 48 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 956 420,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby podpory a vývoja v oblasti informačnej bezpečnosti (McAfee a EPO) Generálna prokuratúra SR 169 215,60 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Slovenský pozemkový fond 24 216,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 10 122,00 EUR 2018 Služby Nie 1
SLA servisná zmluva, podpora a rozvoj Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 109 500,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérové licencie Fabasoft (Folio) – súčasný používateľ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 89 640,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583,00 EUR 2007 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb SLA správy registratúry na platforme Fabasoft Slovenský pozemkový fond 208 700,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 946 667,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 10 520,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry Banskobystrický samosprávny kraj 220 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 157 416,00 EUR 2019 Služby Nie 1

michal.hrdina@dwcslovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 81 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Marek Malček
Adresa:
Revúcka 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
19. Marec 1977
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. August 2019

Meno:
Branislav Hačko
Adresa:
Žehrianska 12 Bratislava - mestská časť Petržalka 85107
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
27. Február 1987
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. August 2019

Meno:
Ing. Peter Axamít
Adresa:
Jelačičova 10 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
3. Marec 1969
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. August 2018

Meno:
Branislav Hačko
Adresa:
Žehrianska 12 Bratislava - mestská časť Petržalka 85107
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
27. Február 1987
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. August 2018
Záznam do:
12. August 2019

Meno:
Ing. Edita Angyalová
Adresa:
Trenčianska 62 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
7. August 1979
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. August 2018
Záznam do:
12. August 2019

Meno:
Jana Grillová
Adresa:
Úžiny 1 Bratislava - mestská časť Rača 83106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
26. August 1968
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
10. August 2018

Meno:
Zuzana Hederová
Adresa:
Farského 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
21. Júl 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
10. August 2018

Meno:
Maroš Hedera
Adresa:
Farského 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
2. Marec 1969
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
10. August 2018

Meno:
Ing. Kamil Grill
Adresa:
Bratislava Rača 8068 Bratislava - mestská časť Rača 83106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
20. Marec 1968
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
10. August 2018

Meno:
Michal Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017

Meno:
Ing. Ján Miškovský
Adresa:
Dohňany 02051
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
1. Júl 1968
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017

Meno:
Katarína Miškovská
Adresa:
Dohňany 02051
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
13. Marec 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ludmila Joanidisová
Adresa:
Plynárenská 7/C Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.08.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 10.08.2018 do: 12.08.2019

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 10.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×