Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: O2 Slovakia, s.r.o.

IČO: 35848863

Adresa: Einsteinova 24, Bratislava

Registračné číslo: 2017/3-PO-D2973

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Marec 2017

Záznam platný do: 19. Marec 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 147 283,00 EUR 1 1
2016 94 200,00 EUR 9 10
2017 1 992 665,32 EUR 15 15
2018 1 804 115,00 EUR 18 18
2019 1 036 830,33 EUR 12 12
2020 201 667,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 147 283,00 EUR 1 1
2016 94 200,00 EUR 9 10
2017 1 813 095,32 EUR 13 13
2018 902 100,00 EUR 14 14
2019 1 987 331,33 EUR 15 15
2020 332 751,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 254 921,00 EUR
Mesto Prešov 1 19 224,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 186 832,00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 1 998,00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 113 941,00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 7 333,00 EUR
Dopravný úrad 1 29 035,00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 20 350,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 9 567,00 EUR
Slovenská národná knižnica 1 7 920,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 17 500,00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 4 160,00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 540 000,00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 147 283,00 EUR
Mesto Nové Zámky 2 45 832,50 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 83 112,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 35 478,00 EUR
Mesto Kežmarok 1 94 434,00 EUR
Záchranná služba 2 174 554,00 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 9 549,00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 143 400,00 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 34 605,00 EUR
Mesto Zvolen 1 12 083,33 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 58 434,00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 49 999,98 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 1 023 620,00 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 4 996,67 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 72 416,67 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 28 500,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 3 874,50 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 2 000 946,00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 36 826,00 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 0,00 EUR
Petržalský domov seniorov 2 4 035,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 39 989,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Bratislavský samosprávny kraj 147 283,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie telekomunikačných služieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 34 606,00 EUR 2016 Služby Nie 2
Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete a dodanie koncových telekomunikačných zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 36 826,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Kežmarok 94 434,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 254 921,00 EUR 2017 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Záchranná služba 87 880,00 EUR 2017 Služby Nie 1
SMS predaj cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 600 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 570,00 EUR 2017 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 147 329,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 159 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
MOBILNÝ OPERÁTOR Slovenská inšpekcia životného prostredia 58 434,00 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 245,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny MH Invest, s.r.o. 850,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných služieb a zariadení Petržalský domov seniorov 3 850,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie telefonických služieb Petržalský domov seniorov 2 160,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Fakultná nemocnica Trnava 7 910,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mobilných telefónov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové telekomunikačné služby a mobilné telefóny Mesto Prešov 24 160,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Telekomunikačné služby Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 8 078,96 EUR 2017 Služby Nie 1
Virtuálna sieť pre poskytovanie hlasových služieb vrátane dodávky mobilných telefónov. Mesto Nové Zámky 31 125,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 34 200,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné služby mobilného operátora Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 86 049,27 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné zariadenia, hlasové a dátové služby mobilného operátora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilný internet Protimonopolný úrad SR 7 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 204 191,50 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Slovenská národná knižnica 24 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby MH Invest, s.r.o. 10 800,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Mesto Zvolen 36 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení Slovenský pozemkový fond 203 520,00 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 57 879,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné zariadenia, hlasové a dátové služby mobilného operátora, notifikácia alarmu Exportno-importná banka Slovenskej republiky 17 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 000 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup a dodávka mobilných telefónov s príslušenstvom, mobilné a hlasové služby Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 29 672,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 077,00 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 888,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné dátové a telefónne služby. Banskobystrický samosprávny kraj 540 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - IP hlasové služby a mobilné hlasové služby vrátane dodávky mobilných telefónov. Mesto Nové Zámky 56 500,00 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 57 259,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 984,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 4 650,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 792,00 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 58 803,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 8 447,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 143 400,00 EUR 2019 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 63 086,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 176,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 787,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 115 510,00 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Záchranná služba 180 108,00 EUR 2020 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 110 108,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 14 189,00 EUR 2018 Služby Nie 1

jana.bartakovicova@o2bs.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 881 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Január 2019
Záznam do:
17. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
18. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jiří Hrabovský
Adresa:
Jankovcova 1587/8c Praha 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kouřil
Adresa:
Nad Ryšánkou 2038/11 Praha 14700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Budník
Adresa:
Brabcova 1159/2 Praha 14700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 18.01.2019 do: 17.01.2020

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 18.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×