Dodávateľ

KLS spol. s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KLS spol. s.r.o.

IČO: 30223288

Adresa: Martina Rázusa 9, Žilina

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2336

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Február 2020

Záznam platný do: 20. Február 2023

Posledná zmena: 22. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 44 477,00 EUR 2 2
2013 437 907,00 EUR 7 7
2014 219 355,00 EUR 3 4
2015 696 220,00 EUR 4 7
2016 1 618 543,90 EUR 17 23
2017 137 749,00 EUR 2 4
2018 197 243,33 EUR 5 6
2019 1 731 402,00 EUR 5 6
2020 43 455,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 205 791,00 EUR 6 6
2015 838 559,00 EUR 8 11
2016 1 272 694,90 EUR 9 16
2017 438 425,00 EUR 5 5
2018 522 849,33 EUR 10 13
2019 1 804 578,00 EUR 7 8
2020 43 455,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 130 683,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 1 096 433,33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 3 435 287,90 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 165,00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 4 708,33 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 117 091,67 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 74 800,00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 135 128,00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 87 600,00 EUR
Škola istoty a nádeje 1 43 455,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stoličky pre zamestnancov Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 97 665,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku pre zriadenie Regionálne centra remesiel ÚĽUV v Košiciach Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 102 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 470,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 103 415,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 146 229,00 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 354 232,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 290,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 66 854,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 900 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 007,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 022,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 137 911,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 318,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 363 161,00 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 104 711,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 463 731,00 EUR 2015 Tovary Nie 3
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 779,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 132 146,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 125,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 344,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 91 371,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 37 281,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 239 304,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 211 899,00 EUR 2017 Tovary Áno 3
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 066,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 43 121,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 90 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 49 881,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do spálne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné kreslo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 142,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky a kreslá pre zamestnancov objednávateľa Sociálna poisťovňa, ústredie 155 317,08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záťažové kreslo na 24 hodinové sedenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 796,32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záťažové kreslo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 656,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 838,00 EUR 2018 Tovary Áno 2
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záťažové kreslo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 53 294,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 882,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 919,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130 683,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka materiálno - technického vybavenia Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 90 021,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytkové a interiérové vybavenie Škola istoty a nádeje 748 515,00 EUR 2020 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 129 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dušan Kasper
Adresa:
Stráňany Stráňavy 01325
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Kasper
Adresa:
Martina Rázusa 9 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Kasper
Adresa:
Martina Rázusa 9 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Kasper
Adresa:
Stráňany Stráňavy 01325
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o.
Adresa:
Antona Bernoláka 51 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×