Dodávateľ

SEVITECH a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SEVITECH a. s.

IČO: 31605052

Adresa: Mlynské nivy 71, Bratislava

Registračné číslo: 2017/5-PO-C9470

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Máj 2017

Záznam platný do: 2. Máj 2020

Posledná zmena: 16. December 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 38 641 923,00 EUR 5 5
2015 5 479 990,00 EUR 4 5
2016 2 631 287,00 EUR 3 3
2017 2 724 090,00 EUR 2 2
2018 14 709 513,67 EUR 11 11
2019 36 064 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 38 147 163,00 EUR 4 4
2015 4 604 760,00 EUR 3 4
2016 4 001 277,00 EUR 5 5
2017 0,00 EUR 1 1
2018 17 433 603,67 EUR 12 12
2019 36 064 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 5 534 795,00 EUR
Mesto Žilina 1 2 605 000,00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 651 287,00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 1 478 400,00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 74 101 946,00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 494 760,00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 62 416,67 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 11 896 763,00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 2 3 425 436,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozšírenie IS Document managment systém Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 494 760,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie existujúcich integrovaných informačných služieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 150 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva o údržbe software č. 2016/813 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 180 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná podpora aplikačbných modulov integrovaného informačného systému (IIS) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka licencií a údržba SW SAP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219 990,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj dokument manažment systému pre podporu elektronickej správy registratúry Centrum vedecko-technických informácií SR 651 287,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Základná báza údajov pre geografický informačný systém Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 542 163,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žilina Mesto Žilina 2 605 000,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od 0,00 do 0,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 980 000,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Rozvojové služby ZB GIS Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2 130 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000,00 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 685,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb podpory prevádzky a rozvoja pre Informačný systém Registra priestorových informácií Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 478 400,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup licencii produktov CA vrátane podpory (maintenance) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 262 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124 120,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 290 560,00 EUR 2018 Služby Áno 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 1 934 964,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upgrade a softvérová a technická podpora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 118 712,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj IS Kategorizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 78 000,42 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup licencii produktov CA vrátane podpory (maintenance) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 313 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 23 296,00 EUR 2018 Služby Áno 1
Nákup technológií ORACLE a súvisiacich služieb Západoslovenská distribučná, a.s. 2 390 430,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4 747 680,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 064 000,00 EUR 2019 Služby Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 235 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jaroslav Murár
Adresa:
Červená 8 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
2. Máj 1949
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Jaroslav Gajdoš
Adresa:
Rovinka Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
10. November 1971
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Martin Kukoľ
Adresa:
Roľnícka 4 Nová Dedinka 90029
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
3. September 1968
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Júl 2018

Meno:
Ján Ďurov
Adresa:
Konopná 84 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
22. Marec 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
11. Júl 2018

Meno:
Michal Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017

Meno:
Katarína Miškovská
Adresa:
Dohňany 02051
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
13. Marec 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ludmila Joanidisová
Adresa:
Plynárenská 7/C Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 11.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×