Dodávateľ

Jozef Forgáč-olympia

Veľký Šariš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Jozef Forgáč - olympia

IČO: 35275171

Adresa: Vŕbová 1427/3, Veľký Šariš

Registračné číslo: 2021/5-FO-E8006

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Máj 2021

Záznam platný do: 10. Máj 2024

Posledná zmena: 11. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 32 350,04 EUR 24 24
2017 51 910,67 EUR 44 44
2018 55 500,98 EUR 34 34
2019 26 156,46 EUR 27 27
2020 54 612,16 EUR 15 15
2021 6 775,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 32 350,04 EUR 24 24
2017 51 910,67 EUR 44 44
2018 55 500,98 EUR 34 34
2019 26 156,46 EUR 27 27
2020 54 612,16 EUR 15 15
2021 6 775,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 9 202,50 9202.50 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 23 866,01 23866.01 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 75,00 75.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 18 987,76 18987.76 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 2 405,55 2405.55 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 4 860,00 4860.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38 33 604,98 33604.98 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 3 409,17 3409.17 EUR
Národná transfúzna služba SR 5 26 978,99 26978.99 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 2 450,55 2450.55 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 285,98 285.98 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 743,33 743.33 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 308,33 308.33 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 7 370,82 7370.82 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 21 416,67 21416.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 19 722,35 19722.35 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 1 199,00 199.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 2 660,83 2660.83 EUR
IUVENTA 1 5 916,67 5916.67 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 105,00 105.00 EUR
Agentúra rozvoja vodnej dopravy 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 8 772,50 8772.50 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 13 140,00 13140.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 2 997,50 2997.50 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 1 675,00 1675.00 EUR
VITALITA n.o. 2 3 916,66 3916.66 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 3 000,00 3000.00 EUR
Divadlo Aréna 1 1 250,00 1250.00 EUR
Spojená škola 4 2 360,00 2360.00 EUR
Spojená škola 3 5 624,16 5624.16 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Informačný a propagačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný materiál - taška, perá, tričká, reflexný pásik, poznámkový blok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 150,00 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Perá s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 960,00 3960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 3“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bavlnené tričká s potlačou s krátkym rukávom a šiltovky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné materiály2 Spojená škola 1 988,40 1988.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tričká s krátkym rukávom s potlačou na propagačné účely Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 042,42 4042.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové tašky s logom NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biele tričká s potlačou a biele guľôčkové perá s potlačou. Národná transfúzna služba SR 8 869,60 8869.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 360,00 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety - tričká, perá, USB kľúče s potlačou a plagáty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 461,37 461.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 1 970,00 1970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Guľôčkové pero s potlačov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 504,00 504.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom objednávateľa Národný bezpečnostný úrad 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou na propagačné účely Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 696,00 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné perá alebo ekvivalent Agentúra rozvoja vodnej dopravy 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačný tovar s potlačou na propagačné účely-Igelitové tašky s výsekom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trička s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 3 840,00 3840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierová taška so skrútenou šnúrkou s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, farebný hodvábny papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 972,70 972.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 367,44 367.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 460,73 460.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál s podtlačou-reflexná šatka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 195,80 195.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety VITALITA n.o. 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom - šatky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 338,00 338.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 457,24 3457.24 EUR 2017 Tovary Áno 1
Bavlnené tričká s potlačou s krátkym rukávom a šiltovky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biele tričká s potlačou a biele guľôčkové perá s potlačou. Národná transfúzna služba SR 4 081,80 4081.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detské tričká - dodávka a potlač Katolícka univerzita v Ružomberku 441,66 441.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5 618,20 5618.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 970,00 970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar - priekrčníky, vrecúška s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 615,60 615.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 246,00 7246.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19 545,00 19545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou na propagáciu mesta Mesto Banská Bystrica 9 792,00 9792.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar - priekrčníky, vrecúška s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar s potlačou lóg Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 688,97 6688.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 407,50 2407.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s logom do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 1 404,48 1404.48 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tričká s potlačou na propagačné účely Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 890,00 4890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 665,00 665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 912,00 912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou a kancelárske potreby bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 285,00 3285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 083,00 2083.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 613,00 4613.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 546,48 546.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 590,00 2590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plátená taška s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 473,00 473.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 903,56 2903.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné tričká a mikiny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 249,60 3249.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety slúžiace na prezentáciu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 242,00 1242.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 471,00 471.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 910,00 1910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 954,60 9954.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 636,00 636.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 025,00 2025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné materiály - Erasmus+ Spojená škola 3 284,00 3284.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou loga na propagačné účely Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 660,56 1660.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou na propagáciu mesta Mesto Banská Bystrica 10 365,00 10365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou loga na propagačné účely Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 607,20 1607.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19 440,00 19440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 584,76 584.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 135,00 1135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné tašky s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 279,00 279.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety VITALITA n.o. 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 521,00 1521.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 952,00 5952.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačný tovar s potlačou loga Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 853,42 5853.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou podľa špecifikácie IUVENTA 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Novoročné prianie 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 800,00 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Divadlo Aréna 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál , taška Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 475,00 2475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 895,44 895.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné tašky vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 804,00 804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné materiály - Erasmus+ (KA216) Spojená škola 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 055,00 3055.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná bezšvová šatka - buffka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 218,00 1218.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 242,00 242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biele tričká s potlačou, biele guľôčkové perá s potlačou a biele kruhové odznaky s potlačou. Národná transfúzna služba SR 9 419,50 9419.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
polokošele s výrobou potlače Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierová taška s plochým uchom - biela Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250,80 250.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná bezšvová šatka - buffka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 493,00 493.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné materiály - Erasmus+ (KA219) Spojená škola 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 017,00 2017.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 886,34 2886.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety - púzdro na ID kartu so šnúrkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 68,00 68.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 567,00 567.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 632,00 632.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 556,71 1556.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2020 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 190,20 3190.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 754,56 754.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Novoročné prianie 2020 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 356,40 356.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné oblečenie s výšivkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 265,00 1265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 033,00 1033.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 829,44 829.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 103,00 4103.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou - 3x šnúrka Ekonomická univerzita v Bratislave 264,00 264.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 186,00 186.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 48 000,00 48000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biele tričká s potlačou, biele guľôčkové perá s potlačou a biele rúška zo 100% bavlny s potlačou. Národná transfúzna služba SR 10 931,67 10931.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško s potlačou loga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 772,20 772.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 208,00 14208.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 510,00 3510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné materiály - Erasmus+ (KA116/2020) Spojená škola 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Propagačné materiály - Erasmus+ (KA116/2020) Spojená škola 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Biele tričká s potlačou Národná transfúzna služba SR 3 950,00 3950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Propagačné materiály - Erasmus+ (KA202/2018) Spojená škola 3 700,00 3700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 194 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Forgáč
Adresa:
Vrbová 3 Veľký Šariš 08221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×