Dodávateľ

Ultra Print Digital, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ultra Print Digital, s.r.o.

IČO: 31368646

Adresa: Pluhová 49, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3856

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Júl 2020

Záznam platný do: 21. Júl 2023

Posledná zmena: 22. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 87 500,00 EUR 2 2
2017 13 717,05 EUR 5 5
2018 49 469,69 EUR 4 4
2020 17 482,50 EUR 15 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 88 162,50 EUR 3 3
2017 13 054,55 EUR 4 4
2018 49 469,69 EUR 4 4
2020 17 482,50 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 2 650,00 2650.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 3 333,33 3333.33 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 2 166,67 2166.67 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 319,00 319.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 572,73 572.73 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 90,91 90.91 EUR
Slovenské národné múzeum 3 589,00 589.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 440,00 440.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 59 500,00 59500.00 EUR
Záchranná služba 1 662,50 662.50 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 3 500,00 3500.00 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 1 065,83 1065.83 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 3 545,45 3545.45 EUR
Malá Fatra 1 2 272,00 2272.00 EUR
Vojenský historický ústav 2 4 086,36 4086.36 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 39 090,91 39090.91 EUR
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 1 8 181,82 8181.82 EUR
Národné osvetové centrum 1 28 000,00 28000.00 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR
Ústav pamäti národa 1 3 272,73 3272.73 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1 1 600,00 1600.00 EUR
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 1 3 230,00 3230.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Grafické návrhy 5 Národné osvetové centrum 48 000,00 48000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie grafických prác pre účely verejných obstarávateľov Hlavné mesto SR Bratislava 219 522,00 219522.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 865,80 865.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mortuáriá zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 11 801,00 11801.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Ústav pamäti národa 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač monografie (K) Galéria mesta Bratislavy 13 200,00 13200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 3 280,00 3280.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické služby a DTP služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačný materiál - Aplikácie Riečna sieť a vodárenské nádrže Slovenskej republiky Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 976,60 11976.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 65 521,34 65521.34 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 230,60 4230.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek_BA Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Brožúra / Katalóg _ tlač Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 230,00 230.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 660,00 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 7 295,20 7295.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Moje starosvetské Papradno Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 4 449,66 4449.66 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Monument revue 1/2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2 280,00 2280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 064,00 5064.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výroba a tlač kalendárov na kalendárny rok 2021 Trenčiansky samosprávny kraj 4 032,00 4032.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miriam Holčíková
Adresa:
231 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Holčík
Adresa:
231 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×