Dodávateľ

GO travel Slovakia s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.

IČO: 31380123

Adresa: Moskovská 15, Bratislava

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5173

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. December 2020

Záznam platný do: 7. December 2023

Posledná zmena: 8. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 180 000,00 EUR 1 1
2015 133 999,00 EUR 1 1
2016 569 064,62 EUR 51 51
2017 242 487,00 EUR 13 13
2018 206 854,00 EUR 8 8
2019 2 188,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 180 000,00 EUR 1 1
2015 134 664,00 EUR 2 2
2016 524 843,62 EUR 49 49
2017 286 043,00 EUR 14 14
2018 206 854,00 EUR 8 8
2019 2 188,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 134 000,00 134000.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 8 790,00 8790.00 EUR
Medzinárodné laserové centrum 1 900,00 900.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 648,99 648.99 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 22 388,00 22388.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 11 9 796,00 9796.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 825,00 825.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 2 430,00 2430.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 140 249,00 140249.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 773,00 773.00 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 235,00 235.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 81 404,63 81404.63 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 317 720,00 317720.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 4 542,00 4542.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 5 235 912,00 235912.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 20 428,00 20428.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 4 406,00 4406.00 EUR
IUVENTA 7 21 373,00 21373.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 1 713,00 1713.00 EUR
Slovenská národná akreditačná služba 1 180 000,00 180000.00 EUR
Ústav zoológie SAV 1 1 124,00 1124.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 5 2 948,00 2948.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 100 590,00 100590.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 2 105,00 2105.00 EUR
Protimonopolný úrad SR 4 2 643,00 2643.00 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 2 1 259,00 1259.00 EUR
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 2 35 390,00 35390.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Slovenská národná akreditačná služba 180 000,00 180000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby cestovných kancelárií, medzinárodné letenky, cestovné lístky a súvisiace služby Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133 999,00 133999.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 102 065,00 102065.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 104 373,00 104373.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 107 748,00 107748.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 51 181,00 51181.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 183 290,00 183290.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Varšavy s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Sofie s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu PB - 2.-7.2.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Rigy, Lotyšsko Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Kodaň - Viedeň 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Bruselu a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 675,00 675.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Miami a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 339,00 1339.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň-Bergen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Košíc do Bodø, Nórsko a späť do Košíc Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky IUVENTA 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne na Mexiko City - F.B. 16/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Brusel (BRU) 17. 2. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Kolín/Bonn 29. 2. 2016 - 2. 3. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 378,00 1378.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Schwechat – Brusel, Belgicko Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 577,00 577.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 370,00 1370.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Budapešť - Moskva- Jekaterinburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 748,94 748.94 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Ríma Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VP - 2.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obojsmerná letenka z Viedne (Vienna International) do Bruselu (Brussels Airport) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 515,00 515.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Hlavné mesto SR Bratislava 26 040,00 26040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň – Brusel a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Jerevan ( priamy let ) Ústav zoológie SAV 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1 ks spiatočná letenka z Viedne (VIE) do Quebecu Medzinárodné laserové centrum 956,00 956.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne (medzinárodné letisko, Rakúsko) do Tallinnu (Tallinn Lennart Meri), Estónsko Úrad pre verejné obstarávanie 830,00 830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Skupinová letenka Technická univerzita v Košiciach 26 400,00 26400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Moskva - Ekaterinburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 322,27 322.27 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 134 998,33 134998.33 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 708,00 708.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 800,40 800.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné - obojsmerné letenky pre projektový tím a expertov Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Londýna a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 897,00 897.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Budapešti do Paríža a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 468,00 468.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Luxemburgu Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 374,00 374.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Kapského Mesta a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 857,67 857.67 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Vilniusu Mesta a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 370,02 370.02 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 22 792,96 22792.96 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 134 774,32 134774.32 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Baku a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 246,92 1246.92 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 64 394,57 64394.57 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Dubaja a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 123,44 2123.44 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 690,00 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Bruselu a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 525,00 525.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 730,00 730.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka: Budapešť - Amsterdam - Los Angeles - Kona - Seatle - Amsterdam - Budapešť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 218,00 1218.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Amsterdamu Úrad pre verejné obstarávanie 400,00 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 81 000,00 81000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Letenky pre projektový tím, 20 člennú skupinu, sprievod a expertov Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 22 425,00 22425.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Letenky : Viedeň - Barcelona a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 845,24 845.24 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 21 229,07 21229.07 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 29 633,68 29633.68 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 710,00 8710.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty I/2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 70 905,67 70905.67 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Tokio/HND IUVENTA 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň(VIE)-Atény(ATH) IUVENTA 800,00 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Peking/PEK IUVENTA 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednosmerné letenky Viedeň/VIE-Hannover/HAJ a Berlín/SXF,TXL,THF-Viedeň/VIE alt. Bratislava/BTS pre 13 účastníkov štipendijného jazykového pobytu IUVENTA 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Astana- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 493,68 1493.68 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a leteniek pre zahraničné pracovné cesty. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143 999,00 143999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Viedeň-Paríž, Štrasburg-Viedeň IUVENTA 3 220,00 3220.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 211 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Oľga Grancová
Adresa:
Mozartova 10 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ján Bartánus
Adresa:
A.Bernoláka 7 Ružomberok 03401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.03.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×