Dodávateľ

DECS CONSULTING, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DECS CONSULTING, spol. s r.o.

IČO: 31322271

Adresa: Gagarinova 7c, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2018/8-PO-E8853

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2018

Záznam platný do: 30. August 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 837,50 EUR 8 8
2017 1 116,67 EUR 2 2
2018 1 252,60 EUR 2 2
2019 533,33 EUR 1 1
2020 816,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 837,50 EUR 8 8
2017 1 116,67 EUR 2 2
2018 1 252,60 EUR 2 2
2019 533,33 EUR 1 1
2020 816,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 533,33 533.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 252,60 1252.60 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 3 545,00 3545.00 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 7 500,00 7500.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 1 470,84 1470.84 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 645,00 645.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 3 833,33 3833.33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 304,17 304.17 EUR
Slovenské národné múzeum 1 660,00 660.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 812,50 812.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Skartovací stroj typ A NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 666,00 1666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovací stroj typ B NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 666,00 2666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovacie stroje typ C NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 916,00 916.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač dokumentov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 958,80 958.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepisovacia súprava PHILIPS DPM 6700 alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Slovenské národné múzeum 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovače Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 296,80 5296.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar JURA IMPRESSA E8 s JURA Smart Connect Bluetooth adaptér alebo ekvivalent alebo ekvivalent Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 131,66 1131.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovacie zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 494,42 494.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely ku kávovaru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 452,69 452.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacia fólia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovací stroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 757,00 757.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Philips SpeechExec Transcription Set LFH7177 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 22 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dana Skaláková
Adresa:
SNP 29 Báhoň 90084
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Fabian
Adresa:
Štefanovská 560/25 Častá 90089
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Fabian
Adresa:
SNP 29 Báhoň 90084
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lucia Ledvenyi
Adresa:
Nová 44 Cífer 91943
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×