CPV kód

39800000-0

Čistiace a leštiace výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 2 539 090 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 49 154 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 9 992 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 2 573 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 790 000 EUR
Mesto Prešov 2 27 049 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 2 100 000 EUR
Mesto Žilina 20 31 287 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 17 410 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 108 475 EUR
Žilinský samosprávny kraj 8 1 535 180 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 10 109 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 712 900 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 7 489 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 10 157 EUR
Mesto Trnava 3 4 383 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 13 344 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 146 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 20 487 591 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 618 447 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 8 010 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 36 6 078 EUR
Mesto Levice 2 0 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 1 722 EUR
Mesto Nitra 4 37 002 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 65 868 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 17 95 517 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 34 19 027 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 27 489 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 178 268 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 3 2 802 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 202 646 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 66 858 EUR
Mesto Prievidza 8 20 177 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 928 079 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 90 998 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 155 522 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 6 704 EUR
Technická univerzita v Košiciach 8 64 727 EUR
HOREZZA, a.s. 2 75 884 EUR
Mesto Piešťany 7 38 935 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 3 112 EUR
Dopravný úrad 1 1 398 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 2 709 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 11 857 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 31 362 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 35 866 EUR
Mesto Lipany 3 6 679 EUR
Mesto Komárno 2 15 830 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 207 292 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 6 1 380 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 8 339 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 9 20 328 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 992 EUR
Domov pri kríži 8 13 169 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 962 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 39 990 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 112 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 2 499 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 129 999 EUR
Slovenská národná knižnica 1 98 147 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 14 9 450 EUR
Obec Podbrezová 3 2 343 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5 0 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 45 632 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 0 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 6 171 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 99 286 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 21 183 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 5 459 444 EUR
Mesto Šaľa 2 2 589 EUR
Mesto Partizánske 1 165 EUR
Slovenské národné múzeum 8 2 452 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 96 207 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 2 426 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 44 175 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 14 275 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 88 159 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 7 114 137 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 4 735 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 11 666 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 3 047 EUR
IUVENTA 4 6 131 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 4 926 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 3 881 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 81 894 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 290 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 7 23 109 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 422 EUR
Záchranná služba 1 23 250 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 12 042 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 6 625 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 4 449 EUR
Slovenské národné divadlo 3 43 938 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 22 833 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 50 655 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 23 844 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 0 EUR
Krajská prokuratúra 12 11 054 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 962 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 10 597 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 9 258 EUR
Mesto Stará Turá 5 2 617 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 498 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 12 159 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 0 EUR
Spišská katolícka charita 20 11 938 EUR
Domov dôchodcov 1 11 100 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 30 481 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 30 13 511 EUR
Národný bezpečnostný úrad 4 29 166 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 404 335 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 926 EUR
Obec Kráľová pri Senci 6 2 563 EUR
Obec Makov 1 2 659 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 2 29 625 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 267 EUR
Národný onkologický ústav 16 64 824 EUR
Obec Močenok 4 3 799 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 9 34 192 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 6 608 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 10 395 EUR
Spojená škola 3 900 EUR
Obec Nesvady 1 2 417 EUR
Ústav zoológie SAV 1 94 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 9 8 655 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 7 21 124 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 6 246 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 8 526 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 3 13 488 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 2 792 EUR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 1 283 EUR
Štátna opera 7 13 793 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 17 724 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 16 9 616 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 14 14 114 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 38 663 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 10 8 429 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 1 533 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 0 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 465 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 8 1 465 EUR
Centrum účelových zariadení 2 188 978 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 1 009 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 1 324 EUR
Vojenský historický ústav 9 1 611 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 19 997 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 6 800 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 7 7 315 EUR
Stredná odborná škola 13 2 267 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 3 208 EUR
Obec Topoľníky 2 1 320 EUR
VITALITA n.o. 3 7 066 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 16 28 968 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 2 290 EUR
MARRYLINE, s. r. o. 1 16 528 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 4 6 413 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 6 2 809 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 12 19 856 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 34 706 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 2 11 499 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 4 5 237 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 7 100 EUR
Domov sociálnych služieb 5 20 513 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 21 064 EUR
Teresa Benedicta 26 1 936 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 26 946 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 5 2 128 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 4 72 771 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 2 8 041 EUR
Domov sociálnych služieb 2 9 958 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 6 570 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 34 572 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 3 148 333 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 3 440 EUR
Školský internát 7 654 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 289 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 3 204 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 4 4 238 EUR
Obec Holice 1 658 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 19 292 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 12 4 467 EUR
Školský internát 3 0 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 4 3 439 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 2 2 112 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 775 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 6 174 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 10 6 548 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 7 34 589 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 8 2 635 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 5 68 164 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 250 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 0 EUR
Základná škola Jozefa Cígera Hronského 3 1 799 EUR
Zariadenie pre seniorov 7 25 100 EUR
Základná škola, Seňa 507 2 2 475 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 48 848 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 8 390 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 0 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 6 108 EUR
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 26 592 EUR
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 2 8 413 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 155 EUR
Centrum sociálnych služieb 11 48 115 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4 5 801 EUR
Základná škola 1 378 EUR
Centrum voľného času 4 164 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 2 8 458 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 5 3 872 EUR
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 3 0 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 5 5 160 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 1 325 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 8 063 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 6 1 960 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 1 2 333 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 2 917 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 2 0 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 2 20 075 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 5 166 EUR
Domov jesene života 2 35 100 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 0 EUR
Domov MÁRIE 1 8 425 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 9 095 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 3 730 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 3 10 719 EUR
Úrad vládneho auditu 9 15 366 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2 390 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 4 13 768 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 2 300 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 3 249 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 3 418 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 2 7 793 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 3 442 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 0 EUR
Základná škola 2 11 833 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 2 6 057 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 5 3 467 EUR
Špecializovaný trestný súd 1 1 258 EUR
Domov sociálnych služieb 1 6 650 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 10 1 749 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 2 098 EUR
"V Kaštieli", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 1 7 233 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 1 550 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 5 941 EUR
Spojená škola 1 0 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 3 11 098 EUR
Centrum voľného času 1 333 EUR
Školský internát 1 683 EUR
Domov sociálnych služieb 1 4 625 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 2 789 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 1 390 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DeLUX - SM, s.r.o. 1 4 125 EUR
KORAKO plus s. r. o. 1 108 332 EUR
JUMICOL, s.r.o. 7 8 317 EUR
LEON global s.r.o. 125 1 239 182 EUR
BANCHEM, s.r.o. 40 4 025 066 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 146 EUR
AGROMEPA, s.r.o. 1 129 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 159 150 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 1 85 663 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 5 16 532 EUR
NDŽ s.r.o. 1 679 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 4 106 615 EUR
Nemček G&R s.r.o. 3 29 625 EUR
NJL s.r.o. 8 87 113 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 11 935 334 EUR
Ing. Jozef Gatial 4 28 224 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 24 137 054 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 2 374 EUR
ECOLAB s.r.o. 3 13 047 EUR
PAK-INVEST, s.r.o. 1 271 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 16 333 175 EUR
VALIN s. r. o. 12 618 447 EUR
Double N, s.r.o. 22 929 629 EUR
GA, spol. s r.o. 4 67 338 EUR
GGT a.s. 16 1 760 230 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 102 1 073 448 EUR
PAPERA s.r.o. 3 50 898 EUR
p.k.Solvent SK 8 688 015 EUR
Peter Šesták - KANPEX 2 96 207 EUR
Ing. Iveta Janíková 23 28 697 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 238 1 159 694 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 261 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 612 EUR
KRIDLA s.r.o 59 116 095 EUR
Roman Laco - ROADA 32 65 096 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 15 98 682 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 10 13 078 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 36 68 159 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 14 687 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 71 167 467 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 45 170 223 EUR
BETRIX, s.r.o. 8 18 474 EUR
VICOM s.r.o. 23 67 273 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 2 300 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 10 1 935 EUR
Scandi s.r.o. 6 2 309 EUR
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 7 21 529 EUR
D. H. K O M P L E T s. r. o. 3 3 958 EUR
3D-GROUP s.r.o. 10 32 832 EUR
INTERVIA s. r. o. 2 52 274 EUR
VERDI, s. r. o. 5 142 046 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 11 186 183 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 4 6 553 EUR
PAPIER SERVIS, s.r.o. 1 217 EUR
PEDRO PLUS, s.r.o. 6 5 804 EUR
LORIKA Slovakia s.r.o. 1 1 240 EUR
Mountain Sport, s.r.o. 1 0 EUR
EVMI, s.r.o. 1 692 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 8 7 855 EUR
K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov 1 0 EUR
Hornová PLUS, spol. s r.o. 2 5 000 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 633 EUR
Profexy s.r.o. 3 24 779 EUR
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 7 73 414 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 35 44 014 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 3 1 500 EUR
cleanex - cleanex, s. r. o. 1 129 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 36 73 014 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 3 380 EUR
Juraj Čerešník DDD Chem servis 1 1 426 EUR
Genius GPS, s.r.o. 1 16 528 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 4 15 083 EUR
GASTROBAL s.r.o. 1 2 749 EUR
Marek Špeťko - IMEX 4 4 050 EUR
Corso Servis s.r.o. 1 220 EUR
BOLUS s r.o. 2 1 574 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 58 237 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 154 206 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 135 470 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov a autokozmetiky Sociálna poisťovňa, ústredie 118 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čistiacich prostriedkov Centrum výcviku Lešť 26 152 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 34 332 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre ÚVTOS a ÚVV Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 133 900 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 70 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, spotrebného materiálu a chemikálií HOREZZA, a.s. 41 800 EUR 2015 Tovary Nie 1
ČISTIACE A HYGIENICKÉ POTREBY Slovenská národná knižnica 30 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, pomôcky a toaletné potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24 608 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 347 822 EUR 2014 Tovary Nie 1
ČISTIACE A LEŠTIACE VÝROBKY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 392 EUR 2013 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125 946 EUR 2015 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 827 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 341 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 595 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 248 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 822 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 24 357 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 173 EUR 2014 Tovary Nie 1
ČISTIACE A LEŠTIACE VÝROBKY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 915 EUR 2013 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 994 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 779 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 051 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 414 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 100 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106 162 EUR 2014 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 190 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85 274 EUR 2014 Tovary Áno 1
ČISTIACE A LEŠTIACE VÝROBKY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 420 EUR 2013 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby a súvisiaca služba Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 722 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 650 EUR 2015 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 136 572 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 284 EUR 2014 Tovary Nie 1
ČISTIACE A LEŠTIACE VÝROBKY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 059 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 383 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 134 EUR 2014 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 71 905 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 553 182 EUR 2015 Tovary Nie 4
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 605 EUR 2015 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 652 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 290 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, čistiace autopotreby a špeciálny čistiaci materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 508 EUR 2014 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430 134 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 625 EUR 2014 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 70 617 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky, čistiace autopotreby a špeciálny čistiaci materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 337 EUR 2015 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 115 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 103 970 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 600 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
ČISTIACE A LEŠTIACE VÝROBKY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 770 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 433 368 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 055 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95 183 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 089 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 567 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 166 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 239 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 594 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 746 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 982 000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 399 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 064 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 577 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 625 EUR 2017 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 204 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 90 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227 558 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 23 314 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53 437 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 628 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 712 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Záchranná služba 23 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 807 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 364 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 97 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov Prievidza 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a ostatný všeobecný materiál "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 24 549 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Topoľníky 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 254 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 851 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 20 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VI. Národný onkologický ústav 3 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Obec Makov 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 01/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 675 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Topoľníky 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne výrobky Mesto Šaľa 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne výrobky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VII. Národný onkologický ústav 6 235 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 4 286 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 17 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie prostriedky, latexové rukavice Štatistický úrad Slovenskej republiky 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 905 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 1/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 607 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Školský internát 383 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 24 844 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby IUVENTA 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby a plastové vrecia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 218 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenský pozemkový fond 19 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Nitra 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky Mesto Nitra 15 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky, špeciálne čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 863 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Domov pri kríži 4 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich a hygienických potrieb Banskobystrický samosprávny kraj 8 172 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Spojená škola 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Havarijná súprava Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 261 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 41 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Obec Jaslovské Bohunice 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 16 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 15 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 25 344 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 003 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 205 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Prievidza 16 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Prievidza 1 423 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 9 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VI. Národný onkologický ústav 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VII. Národný onkologický ústav 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. alebo ekvivalent Správa telovýchovných zariadeni 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby 2016 Mesto Prešov 17 517 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 973 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 662 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 119 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich,hygienických a dezinfekčných potrieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 943 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienickňe prostriedky alebo ekvivalent Správa telovýchovných zariadeni 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 2/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 433 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Komárno 22 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 198 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 414 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace materiály Trenčianske múzeum v Trenčíne 7 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola, Seňa 507 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prášok a soľ do umývačky laboratórneho skla Miele Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Savo proti pliesni , chemia do umyvačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 10 328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 17 361 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 6 154 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky a pomôcky Centrum sociálnych služieb EDEN 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačky riadu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 5 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aviváž, čistiace, dezinfekčné prostriedky, handry Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 118 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 2 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogistický tovar - doplnkový Univerzitná nemocnica Bratislava 11 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Mesto Levice 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 926 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 926 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 5 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy v/16 Národný onkologický ústav 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Holice 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 053 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne prostriedky Centrum sociálnych služieb - Partizánske 6 271 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky a pomôcky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 5 002 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 299 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické prostriedky Mesto Trnava 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 3/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 224 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Mesto Levice 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby, batérie Centrum sociálnych služieb 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a potreby do prevádzky Národný onkologický ústav 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 433 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 169 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Šaľa 2 202 EUR 2016 Tovary Áno 1
súprava na objektovú hygienu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 76 919 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 5 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Biomedicínske centrum SAV 30 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent MH Invest II, s.r.o. 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 579 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 193 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov sociálnych služieb 3 598 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ćistiace prostriedky na ruky a povrchy 6. Národný onkologický ústav 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hgienické prostriedky-alebo ekvivalent Správa telovýchovných zariadeni 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 10 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov jesene života 40 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 767 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a doprava čistiacich a hygienických prostriedkov Mesto Žilina 2 971 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 631 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 10 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 12 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál Domov pri kríži 2 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 872 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov jesene života 40 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 139 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 145 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 07/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 4/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 783 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy, WC papier. VII/16 Národný onkologický ústav 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 653 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov MÁRIE 12 017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 074 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aviváž, čistiace, dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 624 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 965 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 108 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 861 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, čistiace potreby a pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 085 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 10 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ćistiace prostriedky na ruky a povrchy 6. Národný onkologický ústav 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 532 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 17 868 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 861 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na umývanie riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 222 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 623 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 7 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických a čistiacich potrieb Mesto Žilina 2 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, handry, metly, smetné koše, WC kefy Stredná odborná škola lesnícka 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogistický tovar - doplnkový 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 6 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 819 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 377 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa telovýchovných zariadeni 1 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spišská katolícka charita 1 075 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 331 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 7 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiacé prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Národný bezpečnostný úrad 9 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 13 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 455 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 6 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 194 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogistický tovar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 338 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Spojená škola 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby, alkalické batérie Centrum sociálnych služieb 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Špecializované zariadenie Tereza 5 954 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky I. UNIVERZITA J. SELYEHO 747 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky II. UNIVERZITA J. SELYEHO 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky III. UNIVERZITA J. SELYEHO 339 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky IV. UNIVERZITA J. SELYEHO 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky V. UNIVERZITA J. SELYEHO 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VI. UNIVERZITA J. SELYEHO 395 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby TN Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby, drogéria "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 3 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 7 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 007 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 115 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 895 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 577 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie umývacieho prášku do konvektomatu "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 365 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 075 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 4 279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 672 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov 13 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ćistiace prostriedky na ruky a povrchy 10/16. Národný onkologický ústav 5 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich výrobkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 1 726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aviváž, čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky HOREZZA, a.s. 21 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 101 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 12 899 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 6 638 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 706 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 2 086 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 28 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie, a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby LIKAVA - centrum sociálnych služieb 11 813 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky pre správy povodí OZ PN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 6/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 275 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a doplnkový tovar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 976 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Trnava 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy, WC papier. VII/16 Národný onkologický ústav 2 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 4 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 871 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a pomôcky Nemocnice s poliklinikami n.o. 39 647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiacie a hygienické prostriedky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 452 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 884 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 191 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky, pracie prostriedky a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 668 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 926 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, drogistický tovar Domov sociálnych služieb 7 992 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na objektovú hygienu, sanitárnu hygienu, kuchynskú hygienu a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov Prievidza 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky Úrad pre verejné obstarávanie 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do priemyselných umývačiek riadu so systémom dávkovačov. Technická univerzita v Košiciach 7 152 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 177 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky, pracie prostriedky a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 4 492 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre Materskú školu Mesto Partizánske 259 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie Obec Podbrezová 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a potreby pre upratovanie alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 64 658 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 3 919 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a potreby na upratovanie "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 30 103 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 267 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 890 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogéria "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 8 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby-PREVEZA Správa telovýchovných zariadeni 1 325 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 174 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar I/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 334 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 2 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 2 126 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 69 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 36 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 19 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola, Seňa 507 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 16 514 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 30 705 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent MH Invest II, s.r.o. 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 69 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Nesvady 4 345 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Obec Močenok EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 337 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Spojená škola internátna Prakovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky I. UNIVERZITA J. SELYEHO 719 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky II. UNIVERZITA J. SELYEHO 765 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky III. UNIVERZITA J. SELYEHO 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky IV. UNIVERZITA J. SELYEHO 595 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky V. UNIVERZITA J. SELYEHO 438 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VI. UNIVERZITA J. SELYEHO 611 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky VII. UNIVERZITA J. SELYEHO 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Dopravný úrad 8 562 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Katolícka univerzita v Ružomberku 6 667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 438 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 7 404 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Katolícka univerzita v Ružomberku 6 667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace ,dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál "V Kaštieli", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 1/2017 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 122 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 23 997 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 4 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 17 625 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 69 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 083 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčne prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 13 979 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich,hygienických a dezinfekčných potrieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 17 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 706 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 164 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky Mesto Nitra 24 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky Mesto Nitra 22 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 34 555 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 667 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 661 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Školský internát 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 5 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 4 566 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 9 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedok na denné čistenie podlahy UNIVERZITA J. SELYEHO 192 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 16 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 3 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Spojená škola 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 22 538 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 679 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 317 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Komárno 23 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 10 691 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 815 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 989 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 22 902 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 18 631 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 4 010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 906 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogistický tovar 05/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na ruky a povrchy. Národný onkologický ústav 4 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hyginicke potreby - PREVEZA Správa telovýchovných zariadeni 768 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 80 256 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 2 866 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 062 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 2 625 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 271 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 2 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 37 949 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 8 774 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 107 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie a hygienické potreby, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 402 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 282 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 6 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, zabezpečenie prevádzky Nemocnica svätého Michala, a. s. 78 291 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 13 303 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Deratizačné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola, Laborecká 66, Humenné 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 263 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 226 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Národný bezpečnostný úrad 6 528 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 043 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VITALITA n.o. 3 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 5 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Spojená škola 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 408 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 925 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 243 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 41 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 7 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 701 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky (drá Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 8 212 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 08/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 15 312 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické potrebyKľúčové slová Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 78 678 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 303 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogistický tovar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 752 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 09/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 915 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 915 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 053 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 727 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 15 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 577 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby. Správa telovýchovných zariadeni 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 108 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, drogistický tovar, prostrieky osobnej hygieny s miestom dodania v Košiciach Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 38 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový čistič do umývacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 12 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 1 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie a hygienické potreby, WC papier, servítky, utierky na riad plátené, prach na pranie, aviváž Stredná odborná škola lesnícka 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroj na Elektrolytické leštenie (bez použitia kyanidov) MARRYLINE, s. r. o. 17 877 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiace, umývacie prostriedky do umývačky riadu Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 48 398 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 5 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Špecializované zariadenie Tereza 6 575 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 3 362 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 5 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 165 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 4 555 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 294 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické výrobky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 3 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky -strojové umývanie riadu v kuchyni a profesionálne odmasťovacie prípravky Univerzitná nemocnica Bratislava 17 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby a pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 804 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 8 089 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 25 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neutralizačné činidlo a oplachový prostriedok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 129 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 14 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre rok 2018 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a potreby na upratovanie (r) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 343 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 090 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 431 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 515 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 318 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 962 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 12 642 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 879 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky. Špecializovaný trestný súd 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 5 186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 116 322 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 022 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdotykový dávkovač mydla - 3 ks Ekonomická univerzita v Bratislave 174 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 050 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 051 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 496 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 381 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 5 677 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Žilina 7 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické predmety Zariadenie pre seniorov Komárno 81 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie Obec Podbrezová 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 17 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prípravky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 316 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a potreby na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 531 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 3 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 945 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 4 930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 998 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 995 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola informačných technológií 573 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, leštiace, pracie a iné výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 10 869 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie prostriedky a výrobky na upratovanie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 3 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VITALITA n.o. 4 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky -strojové umývanie riadu v kuchyni a profesionálne odmasťovacie prípravky Univerzitná nemocnica Bratislava 17 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky, hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 3 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 28 873 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 748 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 7 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby 2018 Mesto Prešov 20 235 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 887 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenský pozemkový fond 21 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 315 EUR 2018 Tovary Nie 1
schodíky, čistiace prostriedky,utierky Slovenské národné múzeum 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky, dezinfekcie,doplnkový sortiment Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 955 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 107 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 873 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 2/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 16 975 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 18 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka čistiacich a hygienických potrieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 51 022 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 59 486 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 1 685 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 215 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 761 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, prostriedky na hygienu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 602 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Centrum voľného času 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 657 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 435 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 499 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar Centrum sociálnych služieb - Juh 5 129 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 38 257 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky, hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 687 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 3 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do priemyselných umývačiek riadu so systémom dávkovačov. Technická univerzita v Košiciach 8 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar Centrum sociálnych služieb - Juh 5 129 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov, kuchynských a hygienických potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 6 894 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 759 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 563 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 304 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky -strojové umývanie riadu v kuchyni Univerzitná nemocnica Bratislava 61 356 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 37 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 966 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pracovné nástroje k upratovaniu Pôdohospodárska platobná agentúra 4 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 929 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, umývacích a hygienických prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 467 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 13 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačiek riadu, konvektomatov, čistenie a dezinfekcia podlahy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 472 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 23 062 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 794 EUR 2018 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 6 151 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 31 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 110 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 337 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Fakultná nemocnica Nitra 60 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 477 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie prostriedky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 895 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 314 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 505 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 525 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VITALITA n.o. 4 546 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 94 638 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 988 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 8 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 4 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 765 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 513 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky na sanitáciu do stravovacieho zariadenia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 18 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 227 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 85 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 857 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie Obec Podbrezová 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, zabezpečenie prevádzky Nemocnica svätého Michala, a. s. 71 204 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 44 372 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 289 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 452 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 47 485 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 2 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 823 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 6 502 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a drogistický tovar Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 34 349 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 9 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 204 156 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 432 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 14 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 2 849 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 3 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 98 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 966 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 13 447 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 413 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 968 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 818 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 700 EUR 2018 Tovary Áno 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 270 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 6 660 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 677 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 722 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 704 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 633 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedok na denné čistenie podlahy UNIVERZITA J. SELYEHO 194 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 015 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 944 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 025 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 377 561 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 17 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 133 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace,hygienické a leštiace výrobky. Správa telovýchovných zariadeni 3 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 17 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 196 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 642 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 36 511 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 152 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 4 930 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 185 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 11 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 265 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 535 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 113 605 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 374 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 520 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky, iné predmety rôznych typov a tovary bežnej spotreby Hlavné mesto SR Bratislava 15 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby 2019(2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 80 239 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 313 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 232 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 207 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 275 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 548 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Obec Močenok 1 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 365 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 020 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 628 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 7 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 530 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 640 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 10 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 738 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 417 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 879 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 670 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace,dezinfekčné prostriedky, výrobky a prostriedky na upratovanie rok 2019-2020 Stredná odborná škola letecko technická 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 268 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 155 057 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 614 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 30 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 261 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 510 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 379 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 11 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 507 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 85 975 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 129 214 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 9 365 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 8 015 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 26 283 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 819 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×