Dodávateľ

Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o.

Spišská Teplica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o.

IČO: 36486256

Adresa: Obrancov mieru 453, Spišská Teplica

Registračné číslo: 2020/2-PO-E3770

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Február 2020

Záznam platný do: 21. Február 2023

Posledná zmena: 25. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 722,00 EUR 1 2
2015 65 258,00 EUR 2 2
2016 111 909,22 EUR 25 25
2017 102 096,58 EUR 19 19
2018 56 083,33 EUR 8 8
2019 44 454,16 EUR 5 5
2020 45 095,77 EUR 8 8
2021 21 500,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 722,00 EUR 1 2
2015 65 258,00 EUR 2 2
2016 111 909,22 EUR 25 25
2017 102 096,58 EUR 19 19
2018 56 083,33 EUR 8 8
2019 44 454,16 EUR 5 5
2020 45 095,77 EUR 8 8
2021 21 500,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 4 416,67 4416.67 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 4 200,00 4200.00 EUR
Mesto Trnava 1 1 725,20 1725.20 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 237,40 7237.40 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 8 14 748,17 14748.17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 10 780,81 10780.81 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 17 258,00 17258.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 2 208,33 2208.33 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 112,50 112.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 2 801,80 2801.80 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 48 000,00 48000.00 EUR
HOREZZA, a.s. 1 15 542,00 15542.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 7 068,00 7068.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 12 083,33 12083.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 841,67 2841.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 4 642,00 4642.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 391,67 2391.67 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 1 125,00 1125.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 12 136,30 12136.30 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 4 370,20 4370.20 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 2 847,41 2847.41 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 5 250,00 5250.00 EUR
Spišská katolícka charita 1 958,00 958.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 3 650,00 3650.00 EUR
Štátna opera 7 20 549,16 20549.16 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 0,00 0.00 EUR
Technické služby Brezno 1 3 688,10 3688.10 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 14 916,67 14916.67 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 2 730,00 2730.00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 166,67 1166.67 EUR
Domov sociálnych služieb 1 3 921,00 3921.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 0,00 0.00 EUR
Domov sociálnych služieb 1 4 541,67 4541.67 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 49 166,67 49166.67 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 3 8 631,70 8631.70 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 833,33 4833.33 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 6 107,50 6107.50 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 12 189,17 12189.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 49 041,66 49041.66 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 1 2 333,33 2333.33 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 3 54 875,01 54875.01 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 2 10 666,66 10666.66 EUR
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 1 5 741,30 5741.30 EUR
Domov sociálnych služieb 1 4 625,00 4625.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace a osobné hygienické prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 82 464,00 82464.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 000,00 23000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby a súvisiaca služba Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 722,00 1722.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 017,26 2017.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 252,00 6252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 174,32 5174.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 660,00 11660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 840,00 4840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky a pomôcky Centrum sociálnych služieb EDEN 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 18 500,00 18500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 990,00 4990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 904,70 10904.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienický potreby Technické služby Brezno 4 530,00 4530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky HOREZZA, a.s. 21 080,00 21080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby LIKAVA - centrum sociálnych služieb 11 812,81 11812.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 976,00 5976.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Trnava 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 4 999,32 4999.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace, dezinfekčné, pracie prostriedky, hygienické potreby "IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 10 129,00 10129.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky do umývačiek riadu Psychiatrická nemocnica Hronovce 6 006,98 6006.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 537,42 1537.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 7 840,00 7840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 930,00 2930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 69 540,00 69540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 250,00 6250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19 923,72 19923.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 999,00 2999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Slovenská agentúra životného prostredia 2 772,00 2772.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 430,00 2430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 3 416,90 3416.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 5 676,60 5676.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, obyčajný toaletný papier, hygienické potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb 8 469,44 8469.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Žilina 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 330,00 2330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 7 969,50 7969.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pracie prostriedky, dezinfekčné, hygienické potreby Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 6 900,00 6900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 21 000,00 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19 247,33 19247.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 452,00 19452.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 494,16 2494.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 20 659,20 20659.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pracie prostriedky, dezinfekčné, hygienické potreby, krémy na ruky Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 7 080,00 7080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 28 500,00 28500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 6 900,00 6900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok s rozprašovačom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 2 025,00 2025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 17 204,16 17204.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 6 230,00 6230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace, leštiace, dezinfekčné , hygienické prostriedky, predmety osobnej starostlivosti Štátna opera 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 010,00 7010.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 23 700,00 23700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://svagerko.sk


+421527738059
+421527738059


svagerko@svagerko.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 219 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Švagerko
Adresa:
Cintorínska 14 Spišská Teplica 05934
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Švagerko
Adresa:
Cintorínska 14 Spišská Teplica 05934
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Švagerko
Adresa:
Cintorínska 14 Spišská Teplica 05934
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Švagerko
Adresa:
Cintorínska 14 Spišská Teplica 05934
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hudzík & Partners s.r.o.
Adresa:
Mnoheľova 15 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.04.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 25.04.2022

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×