Obstarávateľ

Centrum sociálnych služieb - Jesienka

Myjava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 59 272,15 EUR 4
2017 36 545,27 EUR 5
2018 45 673,80 EUR 7
2019 80 617,71 EUR 18
2020 1 911,72 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Arch Konstrukt s. r. o. 1 33 333,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 1 609,00 EUR
RM Gastro – JAZ, s.r.o. 1 6 319,00 EUR
KORAKO plus s. r. o. 2 2 365,00 EUR
Meditech SK, s.r.o. 2 4 299,67 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 8 550,00 EUR
OTIS Výťahy, s.r.o. 2 2 833,32 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 1 666,67 EUR
AquaECO s.r.o. 1 5 961,00 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 3 9 991,67 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 1 1 483,33 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 6 374,17 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 1 831,67 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 8 741,67 EUR
JEEL, s.r.o. 1 0,00 EUR
ProormedentSK s. r. o. 1 5 639,16 EUR
SLOVCARE s.r.o. 2 9 680,76 EUR
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. 1 4 703,00 EUR
CLEANING spol. s r.o. 1 4 750,00 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 2 18 339,83 EUR
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 1 650,00 EUR
JVD papier s.r.o. 1 0,00 EUR
RIZNER s. r. o. 1 3 864,17 EUR
Martin Belavý-KOVOEFEKT 1 4 590,00 EUR
ROAX s.r.o. 1 3 169,00 EUR
Martin Beseda - BESO 1 166,66 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia budov v areáli CSS Jesienka" 33 300,00 33 333,00 100.09% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Bojler na TÚV 5 234,75 4 703,00 89.84% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Varný plynový kotol 7 838,40 5 265,83 67.17% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace výrobky a pracie prostriedky 12 899,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zlúčeniny na čistenie 10 493,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup materiálno-technického vybavenia obytných miestností 7 776,00 5 311,80 68.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Obuv 1 559,82 965,27 61.88% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pracovné odevy, špec.prac.odevy a doplnky 1 717,03 1 005,55 58.56% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace výrobky a pracie prostriedky 14 999,42 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rôzne služby - Revízie elektrických zariadení 1 934,40 0,00 0.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Jedálenské stoličky 2 262,00 1 569,16 69.37% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 4 213,00 1 895,83 44.99% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rehabilitačný prístroj 6 768,00 4 699,30 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zlúčeniny na čistenie 11 521,00 7 638,19 66.29% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 4 ks notebooku, 4 ks špeciálnej klávesnice 5 528,00 3 825,00 69.19% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace výrobky a pracie prostriedky 13 447,40 8 326,39 61.91% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Technická inšpekcia a skúšanie (revízie elektrických zariadení) 1 000,00 138,88 13.88% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Chladničky a mrazničky 954,00 555,55 58.23% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Technické skúšky (revízie a servis výťahov) 2 332,80 1 249,99 53.58% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Traktorová kosačka 4 657,00 3 220,14 69.14% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hydraulická zdvíhacia stolička 7 680,00 6 344,62 82.61% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 6 230,00 5 961,00 95.68% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Obuv 1 000,00 693,05 69.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Tálový elektrický sporák s rúrou 3 215,66 3 169,00 98.54% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Profesionálna práčka 7 488,00 3 958,33 52.86% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
15xstolička, 4xkombinovaná skriňa, 1xstôl 3 371,00 2 013,89 59.74% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Papier na fotokopírovanie a xenografický papier 500,00 300,00 60.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 500,00 1 040,83 69.38% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 1 000,00 541,66 54.16% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Plachty, Posteľná bielizeň 1 992,00 1 236,10 62.05% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok, zariadenie interiéru 3 245,00 2 251,39 69.38% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zlúčeniny na čistenie 11 016,00 7 645,00 69.39% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 8 439,50 5 229,16 61.96% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace výrobky a pracie prostriedky 14 996,75 7 284,72 48.57% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Technické skúšky (revízie a servis výťahov) 1 911,72 1 111,10 58.12% EUR 2020 Služby Nie 1 Ánohttp://www.cssmyjava.sk


+421911733111
+421346212224


rizek@externeobstaravanie.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×