Obstarávanie

Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 650,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 650,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39800000-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru: spotrebného materiálu- drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Double N, s.r.o. 1 3 650,00 0% EUR 30. September 2015 67249

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568344/content/204617/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1415166.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier - časť Ostatné 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568223/content/207058/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568223/content/207059/download","filename":"Info. o kontakt. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568223/content/207060/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568223/content/207061/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568223/content/207062/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568223/content/207063/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568401/content/204694/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1503777.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2014 9. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568338/content/204610/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1415720.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Peter Šesták - KANPEX - časť Ostatné 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568289/content/207195/download","filename":"Miesta dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568289/content/207196/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568289/content/207197/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568289/content/207198/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568289/content/207199/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568289/content/207200/download","filename":"Záručná listina.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568371/content/204712/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1501630.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568371/content/204713/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1500907.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568371/content/204714/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1500126.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568578/content/205128/download","filename":"DZM_2014_0389_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568497/content/204835/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1501543.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568295/content/206615/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1522319.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568518/content/204923/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1414306.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1604916 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634738/content/552046/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1604916.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2015 19. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568350/content/204618/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1500152.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1607056 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642746/content/728542/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1607056.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568470/content/204872/download","filename":"Prebercí protokol k ZM_2014_0389 č. 1509732.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1602150 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628957/content/479922/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1602150.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568323/content/204600/download","filename":"ZM_2014_0389_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568220/content/208068/download","filename":"Double N - úspešný - FINAL.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Október 2014 7. Október 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568455/content/204845/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568455/content/204846/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568422/content/204731/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568422/content/204732/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2 - podľa ČV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Double N, s.r.o. - časť Kritériá 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568554/content/204879/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568389/content/204643/download","filename":"Sprava o zakazke § 21 ods. 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Double N, s.r.o. - časť Ostatné 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568521/content/205258/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568521/content/205259/download","filename":"Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568521/content/205260/download","filename":"Miesta dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568521/content/205261/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568521/content/205262/download","filename":"Predmet obstarania - ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568521/content/205263/download","filename":"Rámcová zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568521/content/205264/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568521/content/205265/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568488/content/205101/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Trend Hygiena, s.r.o. - časť Kritériá 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568310/content/204601/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TATRACHEMA V.D. TRNAVA - časť Ostatné 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568304/content/204828/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568304/content/204829/download","filename":"Miesta dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568304/content/204830/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568304/content/204831/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568304/content/204832/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568304/content/204833/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2014 10. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568326/content/204678/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1414181.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568326/content/204679/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1414182.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568316/content/204608/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1413909_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568332/content/204645/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1414269.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Peter Šesták - KANPEX - časť Kritériá 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568301/content/204613/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier - časť Kritériá 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568256/content/206435/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Január 2015 23. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568353/content/204620/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1500958.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568347/content/204632/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1416946.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568313/content/204596/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1413590_podpísaná verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Trend Hygiena, s.r.o. - časť Ostatné 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568307/content/204800/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568307/content/204801/download","filename":"Info. o kontakt. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568307/content/204802/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568307/content/204803/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568307/content/204804/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568307/content/204805/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. November 2014 11. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568329/content/204646/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1413873.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568329/content/204647/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1414168.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. December 2014 1. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568335/content/204659/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1415383.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568365/content/204627/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1415719.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568341/content/204615/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1415680.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568362/content/204648/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1501242.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568359/content/204623/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1501240.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568386/content/204866/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1501806.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568380/content/204682/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1502637.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568374/content/204772/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1501694.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568383/content/204792/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1503129.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568383/content/204793/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014-0389 č. 1503253.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568368/content/204630/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1501465.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568377/content/204849/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 d. č. 1501678.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568410/content/204664/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1504640.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568392/content/204788/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1503341.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568392/content/204789/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1503399.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568392/content/204790/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1503951.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568395/content/204701/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1503693.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568395/content/204702/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1504001.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2015 16. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568413/content/204777/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1505045.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568413/content/204778/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1505090.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568416/content/204706/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1504851.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568404/content/204747/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1504659.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568407/content/204665/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1504692.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0389 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568398/content/204758/download","filename":"ZM_2014_0389_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568419/content/204771/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1506250.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568431/content/204799/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1506344.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568425/content/204688/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1505043.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568428/content/204730/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1506343.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Máj 2015 5. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568434/content/204878/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1506427.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568437/content/204941/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1506536.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568443/content/204749/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 c. 1506940.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568449/content/204776/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1507969.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568572/content/205020/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1515152.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568440/content/204700/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1506591.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568458/content/204797/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1508340.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1606200 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639657/content/671730/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1606200.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568461/content/204867/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1507962.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568452/content/204727/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1506264.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568560/content/204953/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1513707.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568575/content/205070/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1515794.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568467/content/204798/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1509677.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568259/content/206555/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1517165.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568235/content/207369/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1516866.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568238/content/206518/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1516868.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568446/content/204715/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1507998.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568512/content/204959/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1508065.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568482/content/205002/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1509960.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568292/content/206520/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1520730.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568581/content/204940/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1516519.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568229/content/207220/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1515998.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568476/content/204895/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1508288.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568515/content/204851/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1510043_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568509/content/204911/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1505048.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1604271 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634787/content/553407/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1604271.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568485/content/205049/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1509995.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568494/content/204897/download","filename":"preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1511176.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1603853 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634789/content/553442/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1603853.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568473/content/204825/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 4500074116.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568464/content/204939/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1509648.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1605266 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634720/content/551744/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1605266.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568506/content/204848/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1504693.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568262/content/206606/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1518031.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568491/content/204827/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1510341.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568250/content/206955/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1518222.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1606504 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639660/content/671791/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1606504.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568265/content/206712/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1518480.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568271/content/206946/download","filename":"Preberací protokol k ZM_20140389 č. 1518133.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568500/content/204905/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1503405.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1604310 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627006/content/456841/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1604310.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1604748 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631332/content/509180/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1604748.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568479/content/204952/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 4500074651.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568503/content/204954/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1504737.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1600977 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630300/content/494197/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1600977.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1606719 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643763/content/756788/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1606719.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1522454 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622501/content/394217/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1522454.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568280/content/206427/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1518429.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568527/content/205399/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1510011.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2013/0389 č. 1606962 4. Apríl 2016 4. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640409/content/677427/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1606962.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568274/content/207042/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1520678.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568524/content/205329/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1414210.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568277/content/207148/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1518491.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568530/content/205489/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1510172.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568533/content/205577/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1511448.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1604830 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635443/content/572657/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1604830.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568536/content/205655/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1511510.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0389-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795375/content/670423/download","filename":"ZM_2014_0389_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568539/content/204860/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 OBJ 4500076322.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0389-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957194/content/743800/download","filename":"ZM_2014_0389_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568286/content/206436/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1522309.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1602500 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629228/content/482460/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1602500.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568548/content/205029/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1513340.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1600017 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622496/content/394209/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1600017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1607076 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642747/content/728581/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1607076.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1607072 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641769/content/691035/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1607072.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568542/content/204937/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 OBJ 4500076108.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568545/content/204980/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1512823.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568551/content/205082/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1513356.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1602499 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629231/content/482473/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1602499.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568557/content/204894/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1513518.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1601795 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631673/content/513321/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1601795.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1601591 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631674/content/513323/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1601591.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568283/content/206437/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1522319.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568298/content/206893/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1522309.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568253/content/206345/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1518046.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0389-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637807/content/636039/download","filename":"ZM_2014_0389_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568563/content/204913/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1513695.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568569/content/204969/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1514285.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568566/content/204915/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1515535.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2015 4. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568268/content/206834/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1520386.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1604371 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626902/content/455205/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 c. 1604371.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568584/content/204990/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1516398.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568232/content/207293/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1515557.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568226/content/207151/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1516871.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568241/content/206613/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1517887.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568244/content/206736/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1516219.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568247/content/206861/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1516431.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1604831 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632247/content/528793/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1604831.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1602281 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633153/content/540072/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1602281.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1602195 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633152/content/540071/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1602195.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1602180 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630099/content/492164/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1602180.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1603096 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632475/content/531597/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1603096.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1600248 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631671/content/513301/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1600248.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1600034 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633024/content/538370/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1600034.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1600492 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631665/content/513238/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1600492.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0389 č. 1601521 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631669/content/513279/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0389 č. 1601521.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×